Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Rūpes par uzņēmējdarbību ikvienā situācijā

- Individuāla pieeja

- Īpaši pielāgoti piedāvājumi konkrētām nozarēm

- Ilgtermiņa sadarbībai izdevīgi bonusi
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Papildu informācija un apdrošināšanas noteikumi

Ikviena persona var apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību. Tas uzņēmu var pasargāt no nepatīkamiem pārbaudījumiem, kas var radīt apdraudējumu biznesam un uzņēmuma reputācijai. Uzņēmuma vadītājam ir grūti izsekot līdzi katra tā darbinieka darbībām darba laikā, taču uzņēmums par katru no saviem darbiniekiem ir civiltiesiski atbildīgs, kā arī atbildību jāuzņemas par visiem procesiem uzņēmējdarbības ietvaros neatkarīgi, vai tas ir ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas process.

Katra no uzņēmējdarbības jomām ir unikāla, un katrā no tām ir ļoti specifiski procesi, kuru laikā var tikt pieļautas liktenīgas kļūdas vai nejaušības, kuru rezultātā var rasties zaudējumi citām personām. 

Virknei uzņēmējdarbības jomu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir noteikta par obligātu nosacījumu, lai varētu iegūt atļauju veikt konkrēto darbību.

Piedāvājam apdrošināt vispārējo civiltiesisko atbildību šādu jomu uzņēmumiem, kuriem vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta prasība:

 • būvdarbu veicējiem,
 • jonizējošā starojuma avotu operatoriem,
 • apsardzes darbības veicējiem,
 • hidrotehnisko būvju valdītājiem,
 • publisku pasākumu organizētājiem,
 • nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpotājiem,
 • medicīnisko ierīču īpašniekiem vai turētājiem,
 • uzņēmumiem, kuru komercdarbība saistīta ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm.

Paredzot katrā uzņēmējdarbības nozarē specifiskās iespējamās situācijas, piedāvājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu arī šādu jomu uzņēmumiem, kuri apdrošināšanu var iegādāties brīvprātīgi:

 • produkcijas ražotāji un izplatītāji,
 • autoservisi,
 • automazgātavas,
 • nekustamā īpašuma pārvaldītāji un apsaimniekotāji,
 • jebkuras citas uzņēmējdarbības jomas uzņēmumi.

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības pamatriski:
Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums
Citas personas mantai nodarītais bojājums
Glābšanas izdevumi
Tiesāšanās izdevumi

Speciālie riski vai iespējamie apdrošināšanas aizsardzības paplašinājumi:
Atbildība par finansiāliem zaudējumiem
Piesaistīto Apakšuzņēmēju civiltiesiskā atbildību 
Apdrošinātā kā darba devēja civiltiesiskā atbildība
Atbildība pēc pakalpojumu sniegšanas darbu pabeigšanas 
Atbildība par citiem būvniecības dalībniekiem nodarīto kaitējumu 
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu
Atbildība par uzticētajam īpašumam nodarītiem bojājumiem
Paplašinātā produka atbildība - gala produktam nodarīts bojājums
Produkcijas atsaukšana
Pasākumu atcelšana

Apdrošinot vispārējo civiltiesisko atbildību, polises darbības teritorija būs norādīta apdrošināšanas polisē.

Apdrošināšanas darbības teritoriju var izvēlēties atbilstoši nepieciešamībai – tā var būt gan Latvijas Republikas teritorija, gan arī konkrēta apdrošināšanas polisē norādīta teritorija, piemēram, konkrētā objekta adrese, kurā sniegti pakalpojumi.
Ja Tu ar savu komercdarbību nodarbojies, tai skaitā eksportē preces, arī ārvalstīs, tad, apdrošinot vispārējo civiltiesisko atbildību, piedāvājam arī paplašinātu polises darbības teritoriju – Eiropas Savienību vai nepieciešamības gadījumā arī vēl plašāku teritoriju.

Apdrošināšana, kas pasargā saimnieciskās darbības veicējus pret zaudējumiem, ko uzņēmums vai tā darbinieki nejauši var nodarīt citām personām.

Apdrošināšana, kas pasargā produktu ražotājus, apstrādātājus, izplatītājus un dažādu pakalpojumu sniedzējus pret zaudējumiem, kas būs radušies citām personām un izriet no produkcijas defektiem vai trūkumiem sniegto pakalpojumu kvalitātē.

Apdrošināšana, kas pasargā uzņēmumu pret tā darbiniekiem radītiem zaudējumiem, kas izriet no nelaimes gadījuma darba vietā, un par notikušo iestājas uzņēmuma civiltiesiskā atbildība.

Apdrošināšana, kas pasargā profesionālo pakalpojumu sniedzējus (reglamentēto profesiju pārstāvjus vai intelektuālo pakalpojumu sniedzējus) pret zaudējumiem, kas būs radušies citām personām un izriet no pieļautas profesionālas kļūdas.

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments 

Apsardzes komersanta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Auto pakalpojumu sniedzēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Darba devēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Grāmatvežu un auditoru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Medicīnas darbinieku profesionālās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Nekustamā īpašuma pārvaldītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Pasākumu organizētāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Saimnieciskās darbības veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Vispārējās civiltiesiskās atbildības par produkciju apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Zemes ierīcības pakalpojumu sniedzēju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Saimnieciskās darbības veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL01  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Būvdarbu veicēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL02  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Nekustamā īpašuma pārvaldītāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL03  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Pasākumu organizētāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL04  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Auto pakalpojumu sniedzēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL05  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Apsardzes komersantu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL06  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Vispārējās civiltiesiskās atbildības par produkciju apdrošināšana Noteikumi Nr. GL07  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Darba devēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL08​  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumi Nr.PI01  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumi Nr.PI02​  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Grāmatvežu un auditoru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumi Nr.PI03  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Zemes ierīcības pakalpojumu sniedzēju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumi Nr.PI04  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Medicīnas darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumi Nr.PI05  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības noteikumi

Noteikumi Nr.19.1  (redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.06.2010.)

Mēs ar Tevi sazināsimies

Aizpildi formu un mēs ar Tevi sazināsimies par izvēlēto tēmu.

* Ar zvaigznīti atzīmētie lauki jāaizpilda obligāti.

Piekrītu saņemt BTA īpašos piedāvājumus un jaunumus e-pastā.

Es apstiprinu, ka esmu iepazinies ar Privātuma aizsardzību BTA.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Pašrisks KASKO
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Apdrošinātie riski

Mēs, BTA, atlīdzinām par personas, kura pie mums apdrošinājusi transportlīdzekli, nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, trešo personu (citu transportlīdzekļu īpašnieku, velosipēdistu, gājēju) ārstēšanās izdevumus, kā arī trešo personu īpašumam nodarītos zaudējumus.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €/pers.
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Ļauj mums Tev atgādināt!

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Piekrītu saņemt īpašos piedāvājumus un informāciju
Sesija beigsies pēc:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
Lūdzu, norādi teritoriju!
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
Lūdzu, norādi vadīšanas pieredzi!
{{popup.textTitle}}
btar_please_wait

btar_popup_few_seconds

Cookie
Sīkdatnes
Cookies Settings
Sīkdatņu pārvaldība
Lai šī tīmekļa vietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un mārketinga sīkdatnes.

Ja piekrītat visām sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Piekrītu”.
Ja vēlaties atteikties no sīkdatnēm, lūdzu, nospiediet “Nepiekrītu“. Savu izvēli varat pārvaldīt, nospiežot “Pielāgot izvēli”.

Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā
Plašāku informāciju skatiet mūsu
Sīkdatņu politikā

Funkcionalitātes (nepieciešamās) sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes darbībai, un tās nevar atspējot. Šīs sīkdatnes var iedalīt sesijas sīkdatnēs un pastāvīgās sīkdatnēs, kuras nesaglabā personu identificējošu informāciju. Sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, tiklīdz Jūs pametīsiet šo vietni.


Statistikas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai novērtētu vietnes un datplūsmas avotu izmantošanu, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama vietnes darbības uzlabošanai. Šīs sīkdatnes palīdz mums noteikt, kuras tīmekļa vietnes sadaļas ir vispopulārākās, un uzzināt par lietotāju pārlūkošanas paradumiem. Šajā nolūkā mēs izmantojam Google Analytics statistikas rīku. Visa apkopotā informācija ir anonīma un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt.


Mārketinga sīkdatnes

Šīs trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas, lai atbilstoši Jūsu vēlmēm parādītu personalizētas reklāmas. Mēs izmantojam sīkdatnes, kas palīdz mums apkopot informāciju par Jūsu lietošanas paradumiem šajā tīmekļa vietnē un ļauj mums uzzināt par Jūsu interesēm, lai mēs varētu rādīt tikai tās reklāmas, kas ir atbilstošas Jūsu lietošanas paradumiem. Ja nevēlaties, lai mēs Jums rādītu jebkādu reklāmu, atstājiet šo izvēlni tukšu.