Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas
klientam sniedzamā informācija

  • Statuss: Latvijas Republikā reģistrēts apdrošināšanas komersants

  • Uzņēmums: AAS BTA Baltic Insurance Company

  • Reģistrācijas numurs: 40103840140

  • Juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

  • Tālruņa numurs: +371 26121212

  • E-pasta adrese: bta@bta.lv

  • Tīmekļa vietne: www.bta.lv

BTA darbinieks par apdrošināšanas izplatīšanu, tostarp par šo apdrošināšanas līgumu, saņem atlīdzību no BTA darba samaksas veidā.

Pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju, BTA ir noskaidrojusi un izvērtējusi Jūsu prasības un vajadzības un izsaka apdrošināšanas piedāvājumu, kas sagatavots tā, lai atbilstu Jūsu prasībām un vajadzībām, bet šis piedāvājums nav jāuztver kā individuāla rekomendācija.

Ar kārtību, kādā ārpustiesas ceļā tiks izskatītas iespējamās sūdzības un strīdi starp Jums un BTA, var iepazīties BTA tīmekļa vietnes sadaļā Kontakti - Ierosinājumi un pretenzijas izvietotajā dokumentā Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

No apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai tiks piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, izņemot, ja apdrošināšanas līgumā puses vienosies par citas valsts normatīvo aktu piemērošanu.

Apdrošināšanas produktu standartizētie informācijas dokumenti ir izvietoti BTA tīmekļa vietnē sadaļā Privātpersonām un Uzņēmumiem pie katra apdrošināšanas veida.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Pašrisks KASKO
{{title | translate}} {{value}}
Apdrošinātie riski

Mēs, BTA, atlīdzinām par personas, kura pie mums apdrošinājusi transportlīdzekli, nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, trešo personu (citu transportlīdzekļu īpašnieku, velosipēdistu, gājēju) ārstēšanās izdevumus, kā arī trešo personu īpašumam nodarītos zaudējumus.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}}{{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Ļauj mums Tev atgādināt!

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Piekrītu saņemt īpašos piedāvājumus un informāciju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
Lūdzu, norādi teritoriju!
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
Lūdzu, norādi vadīšanas pieredzi!
{{popup.textTitle}}
btar_please_wait

btar_popup_few_seconds

Augšupielādē transportlīdzekļa fotoattēlus

Attēlu iesniegšana ir vienkārša! Augšupielādē transportlīdzekļa attēlus, lai tiktu garantēts pilns apdrošināšanas segums.