Veselības apdrošināšana

Veselība ir pamats, uz kā mēs visi balstām savus nākotnes sapņus un ieceres. Tikai vesels cilvēks spēj būt laimīgs privātajā dzīvē un arī pilnvērtīgi strādāt. BTA veselības apdrošināšanas pakalpojumus nepiedāvā privātpersonām, bet Tu vari tos ieteikt savam darba devējam! Ja Tavs darba devējs jau ir iegādājies BTA veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem, tad šajā sadaļā atradīsi noderīgu informāciju, kā vari izmantot savu veselības apdrošināšanas polisi.

Līgumiestāžu saraksts

Kāpēc ieteikt BTA Veselības apdrošināšanu savam darba devējam?

Priekšrocības:

 • Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, piedāvājot konkrēta uzņēmuma vajadzībām un iespējām atbilstošu veselības apdrošināšanas polišu segumu;
 • Piedāvājam visplašākās veselības apdrošināšanas polišu izmantošanas iespējas, proti, mums ir lielākais ārstniecības līgumiestāžu skaits Latvijā;
 • Nodrošinām ērtu atlīdzību pieteikšanu un ātru atlīdzību izmaksāšanu, ja tomēr par ārstniecības pakalpojumiem ir bijis jānorēķinās ar personīgajiem finanšu līdzekļiem;
 • Iegādājoties veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem, Tavs darba devējs var izmantot nodokļu atvieglojumus.

Ko sedz BTA Veselības apdrošināšana?

BTA piedāvā ļoti plašas iespējas, kādus ārstniecības pakalpojumus un kādā apmērā var iekļaut veselības apdrošināšanas polisē. Katrs darba devējs atbilstoši savām vēlmēm un iespējām var izvēlēties, kādā apmērā iekļaut dažādus pakalpojumus, piemēram, var iekļaut daļēji apmaksātus vai pilnā apmērā apmaksātus maksas medicīniskos pakalpojumus, var noteikt konkrētu limitu jeb summu, kādā apmērā var izmantot noteiktus polisē iekļautos pakalpojumus u.tml.

Vispārīgu informāciju par pakalpojumiem, kādus var iekļaut BTA veselības apdrošināšanas polisē, vari uzzināt sadaļā “Uzņēmumiem”.

Ja vēlies noskaidrot, kādu ārstniecības pakalpojumu apmaksu Tavā veselības apdrošināšanas polisē ir iekļāvis Tavs darba devējs, jautā informāciju savam darba devējam vai arī sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12.

Kāda ir BTA Veselības apdrošināšanas kartes darbības teritorija?

Veselības apdrošināšanas kartes darbības teritorija ir Latvijas Republika.

Atceries! Veselības apdrošināšanas karte nesedz ārstēšanās vai neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumus ārvalstīs. Ja dodies ārpus Latvijas Republikas un vēlies pasargāt sevi no neparedzētiem izdevumiem par medicīniskiem pakalpojumiem ārvalstīs pēkšņu saslimšanu vai traumu gadījumā, tad pirms došanās uz ārvalstīm, iesakām iegādāties BTA Ceļojumu apdrošināšanu.

Kā izmantot BTA Veselības apdrošināšanas karti?

 • Pirms dodies uz ārstniecības iestādi aicinām rūpīgi izlasīt informāciju par apdrošināšanas nosacījumiem Veselības apdrošināšanas programmu aprakstā, kas tiek izsniegts kopā ar Veselības apdrošināšanas karti.
 • Veselības apdrošināšanas karte nodrošina iespēju saņemt daļēji vai pilnībā apmaksātus medicīniskos pakalpojumus BTA līgumiestādēs: ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs, kā arī aptiekās, sporta klubos, optikas salonos u.c., ja kartē ir iekļautas papildprogrammas (līgumiestāžu saraksts pieejams zemāk sadaļā “Kur vari izmantot BTA veselības apdrošināšanas polisi jeb līgumiestāžu saraksts”).
 • Pirms pakalpojumu saņemšanas BTA līgumiestādēs noteikti uzrādi Veselības apdrošināšanas karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti).
 • Saņemot pakalpojumus BTA nelīgumiestādēs vai gadījumos, kad pakalpojuma apmaksa nav iekļauta konkrētās BTA līgumiestādes apmaksājamo pakalpojumu sarakstā, Tev sākotnēji jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem un pēc pakalpojuma saņemšanas jāiesniedz mums nepieciešamie dokumenti atlīdzības saņemšanai.

Kur vari izmantot BTA veselības apdrošināšanas polisi jeb līgumiestāžu saraksts

BTA piedāvā visplašākās veselības apdrošināšanas polišu izmantošanas iespējas. Lai uzzinātu, kurās iestādēs vari saņemt Tavā Veselības apdrošināšanas kartē iekļautos pakalpojumus, nenorēķinoties vai norēķinoties daļēji ar personīgajiem līdzekļiem, izmanto līgumiestāžu saraksta formu

Ko darīt, ja par saņemto ārstniecības pakalpojumu esi norēķinājies pats?

Lai saņemtu atlīdzību par izmantotajiem pakalpojumiem, par kuriem norēķinājies ar personīgiem līdzekļiem, Tev nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, tomēr ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc pakalpojuma saņemšanas, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. atlīdzības pieteikums, ko vari atrast BTA mājaslapā vai arī saņemt to tuvākajā BTA Klientu apkalpošanas centrā,
 2. medicīnisko pakalpojumu nepieciešamību apliecinošs dokuments, piemēram, izraksts no ambulatorās vai stacionārās kartes, ārsta nosūtījums uz izmeklējumu, recepte medikamentu iegādei u.tml.,
 3. maksājuma dokumenta (čeks, kvīts u.tml.) kopija, kurā norādīts:
  1. Tavs vārds, uzvārds un personas kods,
  2. sniegtā pakalpojuma atšifrēts nosaukums, daudzums, cena, datums,
  3. pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

Maksājuma dokumentu oriģinālus saglabā pie sevis, tie jāiesniedz tikai pēc mūsu pieprasījuma.


Šos dokumentus Tu vari mums iesniegt šādos veidos:

 1. BTA mobilajā lietotnē: no Apple un Android telefoniem.
  Ātri un ērti nofotografē čekus, iesniedz un saņem atlīdzību uzreiz! Ja nepieciešams, pieteikums tiks izskatīts manuāli un izmaksāta atlīdzība divu darba dienu laikā.

 2. BTA klienta portālā: https://portals.bta.lv
  Apdrošinātais portālā iesniedz pieteikumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai un skenētus ar pakalpojuma saņemšanu saistītos dokumentus, ievērojot BTA sniegtos norādījumus.
  Divu darba dienu laikā, skaitot no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību vai informē Apdrošināto par atteikumu pilnā apmērā vai daļēji veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Apdrošināšanas atlīdzība tiek pārskaitīta Apdrošinātajam uz Apdrošinātā norādīto norēķinu kontu bankā;

 3. tuvākajā BTA Klientu apkalpošanas centrā.

Apdrošināšanas atlīdzību, to pārskaitot uz Tavu atlīdzības pieteikumā norādīto norēķinu kontu, izmaksāsim piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja tas tomēr nav noticis, zvani uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai noskaidrotu kavēšanās iemeslu.

Padomi BTA Veselības apdrošināšanas kartes īpašniekiem

/userfiles/files/Veselibas-apdrosinasanas-noteikumi-3-3-pielikums-5_LV.pdfKā neiztērēt Veselības apdrošināšanas kartei noteikto apdrošinājuma summu?

Kā ikvienam apdrošināšanas veidam arī Veselības apdrošināšanas pakalpojumam ir noteikta maksimālā summa jeb apdrošinājuma summa, kuras ietvaros vari saņemt Veselības apdrošināšanas programmas aprakstā iekļautos pakalpojumus. Izmantojot tikai maksas medicīniskos pakalpojumus, var tikt iztērēta apdrošinājuma summa un tādā gadījumā Tev turpmākie ārstēšanās izdevumi netiks atlīdzināti.

Atceries, ka Tev kā ikvienam nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt arī valsts apmaksātos medicīniskos pakalpojumus, lai maksas pakalpojumus izmantotu tajās situācijās, kad tas ir akūti nepieciešams. Tāpēc, piesakoties pie speciālista, pajautā, vai šo pakalpojumu ir iespējams saņemt arī par valsts līdzekļiem! Informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to, kurās ārstniecības iestādēs valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību vari saņemt ātrāk un ērtāk, vari uzzināt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai Nacionālā veselības dienesta mājas lapā. 


Profilaktiskām apskatēm un veselīgam dzīvesveidam ir liela nozīme

Lai uzturētu sevi možu un labā garastāvoklī, ieklausies mūsu padomos.

 • Rūpējies par savu veselību savlaicīgi! Laikus apmeklēts ārsts, saņemts speciālista padoms, arī nodarbības sporta zālē ļauj aizmirst nogurumu, atbrīvoties no stresa un nodrošināties pret slimībām.
 • Ievēro veselīgu dzīvesveidu, lieto sabalansētu uzturu, atpūties, kā arī esi sabiedriski un fiziski aktīvs!
 • Veic profilaktiskās apskates. Pacienta iemaksa Tev nebūs jāmaksā un pieteikties iespējams savlaicīgi. Ārsts Tevi izmeklēs un ieteiks Tavam vecumam paredzēto izmeklēšanu.
 • Lai neradītu sev liekus izdevumus un laika patēriņu, iesakām medicīniskos pakalpojumus saņemt BTA līgumiestādēs, kur Tev būs tikai jāuzrāda darba devēja izsniegtā BTA Veselības apdrošināšanas karte un personu apliecinošs dokuments.


Izmanto iespēju saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

Ja Tavā Veselības apdrošināšanas kartē ir iekļauta daļēja kāda veida ārstniecisko pakalpojumu apmaksa, noteikti saglabā maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas. Par summu, ko būsi samaksājis par ārstnieciskajiem pakalpojumiem no personīgajiem līdzekļiem un ko nesedz Tava Veselības apdrošināšanas karte, varēsi iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Plašāku informāciju par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu meklē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Veselības apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 3.3.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.10.2019.)
 
     + Pielikums Nr. 5 "Izņēmumu saraksts"  
Noteikumi Nr. 3.2.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.12.2015.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot IE, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).