Velopolise

Mēs apdrošinām Tevi,
ne tikai Tavu velo!

Katru gadu Latvijā palielinās velobraucēju skaits, un velosatiksme kļūst aizvien intensīvāka. Daudziem iedzīvotājiem braukšana ar velosipēdu ir ne tikai hobijs, bet velosipēds ir kļuvis par pārvietošanās līdzekli ikdienā. Diemžēl velobraucējiem nākas piedzīvot arī visai nepatīkamus mirkļus – piemēram, gadās gūt traumu, nejauši sabojāt ielas malā novietotu auto vai savainot gājēju, vai palikt bez velosipēda kāda garnadža dēļ. Tu vari pasargāt sevi no finansiālajiem zaudējumiem šo likstu dēļ, ja iegādāsies – BTA Velopolisi.
 

Pērc klientu centros   Zvani 26121212


Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Velopolisi?

Priekšrocības:

 • Velopolise nodrošina kompleksu apdrošināšanas aizsardzību pret riskiem, kas visbiežāk skar velobraucējus
 • Vienā polisē un bez papildus maksas tiek iekļauti visi ģimenes* velosipēdi un velobraucēji
 • Speciāli velobraucējiem izstrādātu kompleksa apdrošināšanas aizsardzību ar trīs veidu segumiem piedāvājam par ļoti izdevīgu cenu sākot no 30 eiro

* Tu, Tavs laulātais vai persona, ar kuru Tev ir kopīga saimniecība un personas par kurām Tu esi atbildīgs.

Kam paredzēta BTA Velopolise?

BTA Velopolise ir apdrošināšanas pakalpojums fiziskajām personām – velobraukšanas cienītājiem, kuriem braukšana ar velosipēdu nav saistīta ar profesionālo sportu vai profesionālo nodarbošanos. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā, arī piedaloties amatieru riteņbraucēju sacensībās.

Ņem vērā, ka BTA Velopolisē iekļautā apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā, piedaloties riteņbraucēju sacensībās vai treniņos kā profesionālam velo sportistam, nodarbojoties ar downhill, freestyle vai trial riteņbraukšanu, kā arī BMX velosipēdiem un velorikšām un to izmantošanas laikā radītiem zaudējumiem vai sniedzot velokurjera pakalpojumus.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Tabulā norādīti polisē iekļautie riski un apdrošinājuma summas katram riskam eiro valūtā.  
Polises cena:
 
30 € 40 € 50€
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas riski:
 
     
Nāve
Ja, pārvietojoties ar velosipēdu, nelaimes gadījuma rezultātā apdrošināšanas līguma darbības laikā vai viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma iestāsies nāve, atlīdzība 100% apmērā tiks izmaksāta apdrošināšanas polisē norādītajai personai - labuma guvējam.
1000 2000 3000
Darbspējas zaudējums
Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošināšanas līguma darbības laikā vai viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma iestāsies invaliditāte un/vai sakropļojums, izmaksāsim atlīdzību līdz 100% apmēram.
1000 2000 3000
Traumas
Tiks izmaksāta procentuāla daļa (no 0.5% līdz 100% atkarībā no gūtās traumas smaguma) no riskam paredzētās apdrošinājuma summas par dažādām gūtām traumām, pārvietojoties ar velosipēdu, piemēram, kaulu lūzumiem, mežģījumiem, zobu zudumiem un citām traumām. 
1000 2000 3000
Medicīniskie izdevumi
Tiks atlīdzināti izdevumi par ārstējošā ārsta sniegtajām un nozīmētajām ārstniecības manipulācijām, kas saistītas ar ambulatoro vai stacionāro ārstēšanu, izdevumi par rentgena diagnostiku un operācijām, ārsta nozīmēto medikamentu un pārsiešanas materiālu iegādi, rehabilitācijas pasākumiem, medicīnisko transportu līdz tuvākajai ārstniecības iestādei. Tiek atlīdzināti tikai tādi izdevumi par medicīniskajiem pakalpojumiem, kas saņemti Latvijas Republikas ārstniecības iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistrā reģistrētajās ārstniecības iestādēs. 
250 250 250
Īpašuma apdrošināšanas riski:
 
     
Velosipēda pilnīga bojāeja vai zādzība
Izmaksāsim atlīdzību, ja uguns riska, šķidruma vai tvaika noplūdes, dabas stihisko postu rezultātā būs pilnībā bojāts Tavs velosipēds, kā arī gadījumā, ja velosipēds būs nozagts no Tava mājokļa vai ārpus tā, ja tas būs bijis pieslēgts ar drošības slēdzeni. Velosipēda zādzības risks ir spēkā, ja velosipēds ir reģistrēts CSDD velosipēdu reģistrā.
1000 2000 3000
Bojājumu gadījumā
Ja pēkšņu, neparedzētu ārējo apstākļu rezultātā, piemēram, sadursmē ar citu velosipēdu, transportlīdzekli, šķērsli, gājēju, dzīvnieku vai citu objektu, būs bojāts Tavs velosipēds, vienu reizi apdrošināšanas periodā atlīdzināsim izdevumus par velosipēda remonta pakalpojumiem, saņemot no Tevis maksājumu apliecinošos dokumentus. Netiek atlīdzināti zaudējumi par velosipēda krāsojuma vai metālisko daļu nobrāzumiem vai skrāpējumiem, kā arī papildaprīkojumu, piemēram, gaismas lukturiem, video iekārtām, bērnu sēdeklīšiem, veloradariem, turētājiem u.tml.
100 200 300
Velobraucēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas riski:
 
1000 2000 3000
Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums
Citas personas nāve, darbaspējas zudums, pārejoša darba nespēja, fizisks savainojums vai slimība, piemēram, ja, pārvietojoties ar velosipēdu, nejauši būsi savainojis kājāmgājēju vai citu velobraucēju.
     
Citas personas mantai nodarītais bojājums
Citas personas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām mantām nodarītais bojājums vai to bojājeja, piemēram, ja, pārvietojoties ar velosipēdu, nejauši būsi aizķēris kājāmgājēju, kuram kritiena rezultātā no rokām būs izkritis mobilais tālrunis un saplīsis. 
     
Glābšanas izdevumi
Izdevumi saistībā ar neatliekamajiem bojājumu novēršanas vai samazināšanas pasākumiem.
     
Tiesāšanās izdevumi
Saskaņotie tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kas radušies saistībā ar citas personas celtās prasības pret klientu izmeklēšanu un noregulēšanu, piemēram, ja mēs  pamatosim, ka Tava atbildība nav iestājusies, tomēr cita persona uzstājīgi turpinās pieprasīt zaudējumu atlīdzību un vērsīsies ar prasību pret Tevi tiesā, tad šādus tiesāšanās un ar lietas vešanu saistītus izdevumus atlīdzinām, ja tos būsi iepriekš saskaņojis ar mums.
     
Papildu aizsardzība pret bērna nodarītiem zaudējumiem citām personām
Ja apdrošināsi velosipēdu, mēs atlīdzināsim arī Tavu nepilngadīgo bērnu nodarītos zaudējumus citām personām, ja tādi gadīsies apdrošināšanas periodā.
     

Kas jāņem vērā velobraucējiem, iegādājoties BTA Velopolisi?

 • Īpašuma apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visiem velosipēdiem, kas norādīti apdrošināšanas polisē, savukārt Nelaimes gadījumu un Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – visām personām, kas norādītas apdrošināšanas polisē;
 • Lai būtu spēkā apdrošināšanas aizsardzības pret velosipēda zādzību, velosipēdam ir jābūt reģistrētam CSDD velosipēdu reģistrā;
 • Apdrošināšanas aizsardzība stāsies spēkā līdz ar velosipēda atrādīšanu (var fotogrāfiju veidā) BTA pārstāvim;
 • Pārvietojoties ar velosipēdu, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi.

Kāda ir polises darbības teritorija un darbības laiks?

BTA Velopolises darbības teritorija ir Latvijas Republika, un apdrošināšanas aizsardzība darbojas 24 stundas diennaktī.

Polises iegādes veidi

BTA Velopolisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums?

Notiekot negadījumam, veic šādas darbības:

 1. lai veiktu glābšanas darbus, kā arī fiksētu negadījuma apstākļus un iemeslu, nekavējoties sazinies ar atbilstošo glābšanas dienestu vai institūciju:
  • ja esi cietis pats vai cits cilvēks, nekavējoties vērsies pēc medicīniskās palīdzības, nepieciešamības gadījumā izsaucot Neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 113 vai 03;
  • ja esi konstatējis velosipēda zādzību, nekavējoties ziņo policijai pa tālruņiem 110 vai 02;
  • ja Tavas rīcības rezultātā cietis cits cilvēks vai bojāta citai personai piederoša manta, piefiksē personas datus;
 2. saņemot medicīnisko palīdzību, saglabā dokumentu, kas apstiprina nelaimes gadījuma faktu un sekas, piemēram, ārsta izziņu, kurā norādīta diagnoze jeb traumas detalizēts, medicīnisks apraksts, kā arī saglabā veikto maksājumu apliecinošos dokumentus (piemēram, kases čekus, maksājumu kvītis, kurās norādīts Tavs vārds, uzvārds, personas kods un saņemtā pakalpojuma nosaukums) par saņemto medicīnisko palīdzību;
 3. tiklīdz iespējams, sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai informētu par negadījumu, saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai, kā arī lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu.

Apdrošināšanas noteikumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana PDF E-doc*
Noteikumi Nr.8-2
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 05.06.2018.)
 
     + Pielikums, kas ir attiecināms uz BTA Velopolisē iekļauto aizsardzību:    
Noteikumu Nr.8-2 Pielikums Nr.2 
“Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar traumu”
 
Noteikumu Nr.8-2 Pielikums Nr.3
“Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar darbspējas zaudējumu”
 
Noteikumi Nr.8.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.01.2014.)
     + Pielikums, kas ir attiecināms uz BTA Velopolisē iekļauto aizsardzību:    
Noteikumu Nr.8.1 Pielikums Nr.2 “Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar nelaimes gadījumu”  
Mājokļa apdrošināšanas noteikumi (attiecībā uz Īpašuma apdrošināšanu)    
Noteikumi Nr.3F-3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.12.2015.)
Noteikumi Nr.3F-2
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 07.06.2011.)
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vispārējie noteikumi    
Noteikumi Nr.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.09.2020.)
 
Noteikumi Nr.21.01.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 31.01.2012.)
Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.1304.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.09.2020.)
 
Noteikumi Nr.21.01.-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 28.08.2013.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).