Rekvizīti

AAS "BTA Baltic Insurance Company" 

  • Reģistrācijas numurs: 40103840140
  • Adrese: Sporta 11, Rīga, LV-1013, Latvija
  • Konts: Citadele banka (PARXLV22) LV47PARX0016356700001

Rēķinu apmaksai

Apmaksu par BTA apdrošināšanas polisēm variet veikt uz norādītajiem banku kontiem. Veicot apmaksu, lūgums maksājuma uzdevumā norādīt polises numuru, kā arī maksājuma kārtas numuru, ja tiek veikts dalītais maksājums. 

Banka

Kods

Valūta

Konta Nr.

Citadele banka

PARXLV22

Multi

LV47PARX0016356700001

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

RIKOLV2X

EUR

LV82RIKO0002930004103

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

RIKOLV22

USD

LV07RIKO0002030043139

SEB banka

UNLALV2X

EUR

LV88UNLA0050000598533

SEB banka

UNLALV2X

USD

LV43UNLA0002002070331

Swedbank

HABALV22

Multi

LV08HABA0001408036075

{{addStyleString(".custom-list{margin-top:20px;margin-bottom:20px;padding-left:40px;}.custom-list li{margin-bottom:10px;}.custom-bullet::before{content:\"\\2022\";color:#E30613;font-weight:bold;display:inline-block;width:1em;margin-left:-1em;}.paragraph-text{width:70%;}")}}
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
btar_please_wait

btar_popup_few_seconds

{{popup.errorTitle}}

Ļauj mums Tev atgādināt!

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Piekrītu saņemt īpašos piedāvājumus un informāciju

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Pašrisks KASKO
{{title | translate}} {{value}}
Apdrošinātie riski

Mēs, BTA, atlīdzinām par personas, kura pie mums apdrošinājusi transportlīdzekli, nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, trešo personu (citu transportlīdzekļu īpašnieku, velosipēdistu, gājēju) ārstēšanās izdevumus, kā arī trešo personu īpašumam nodarītos zaudējumus.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

Augšupielādē transportlīdzekļa fotoattēlus

Attēlu iesniegšana ir vienkārša! Augšupielādē transportlīdzekļa attēlus, lai tiktu garantēts pilns apdrošināšanas segums.