Rekvizīti


AAS “BTA Baltic Insurance Company”

Reģistrācijas numurs: 40103840140

Adrese: Sporta 11, Rīga, LV-1013, Latvija

Konts: Citadele banka (PARXLV22) LV47PARX0016356700001

 

Rēķinu apmaksai

Apmaksu par BTA apdrošināšanas polisēm variet veikt uz norādītajiem banku kontiem. Veicot apmaksu, lūgums maksājuma uzdevumā norādīt polises numuru, kā arī maksājuma kārtas numuru, ja tiek veikts dalītais maksājums. 
 

Banka

Kods

Valūta

Konta Nr.

Citadele banka

PARXLV22

Multi

LV47PARX0016356700001

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

RIKOLV2X

EUR

LV82RIKO0002930004103

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

RIKOLV22

USD

LV07RIKO0002030043139

SEB banka

UNLALV2X

EUR

LV88UNLA0050000598533

SEB banka

UNLALV2X

USD

LV43UNLA0002002070331

Swedbank

HABALV22

Multi

LV08HABA0001408036075