Apdrošināšanas izplatītāji

Apdrošināšanas izplatītāju reģistros uzklikšķinot uz nosaukuma/vārda, uzvārda pieejama pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas klientam sniedzamā informācija.

Apdrošināšanas aģents un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks var uzsākt apdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas aģentu vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā.