Visi apdrošināšanas veidi

Darbiniekiem

ADD LINK

Veselības apdrošināšana

ADD LINK

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

ADD LINK

Transportlīdzekļu vadītāju un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana

plane ADD LINK

Gaisa kuģu apkalpes nelaimes gadījumu apdrošināšana

ADD LINK

Komandējumu, darījumu braucienu un ceļojumu apdrošināšana

ADD LINK

Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšana

ADD LINK

Fiziskā darba veicēju ceļojumu apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļiem

octa ADD LINK

OCTA

Zaļā karte ADD LINK

Zaļā karte

ADD LINK

OCTA Juridiskā palīdzība

OCTA Palīdzība uz ceļa ADD LINK

OCTA Palīdzība uz ceļa

KASKO ADD LINK

KASKO

KASKO Bedres ADD LINK

KASKO bedres

Motociklu KASKO ADD LINK

Motociklu KASKO

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana ADD LINK

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana

Īpašumam un iekārtām

Mājokļa apdrošināšana ADD LINK

Komercīpašuma apdrošināšana

Celtniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana ADD LINK

Celtniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana ADD LINK

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības drošībai

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atpūtas kuģošanas līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Atpūtas kuģošanas līdzekļu civiltiesiskā apdrošināšana

Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Bezpilota gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Būvniekiem

Mājokļa apdrošināšana ADD LINK

Komercīpašuma apdrošināšana

Celtniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana ADD LINK

Celtniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

ADD LINK

Būvniecības garantiju apdrošināšana

Lauksaimniekiem

ADD LINK

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana ADD LINK

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana

ADD LINK

Lauksaimniecības kultūraugu apdrošināšana

Saistību izpildes drošībai - Galvojumu apdrošināšana

ADD LINK

Būvniecības garantiju apdrošināšana

ADD LINK

Saistību izpildes galvojumu apdrošināšana

ADD LINK

Galvojumu par muitas parāda segšanu apdrošināšana

ADD LINK

Tirdzniecības kredītu apdrošināšana

Kravām, to pārvadātājiem un saistītiem komersantiem

ADD LINK

Kravu apdrošināšana

ADD LINK

Skaidras naudas pārvadājumu apdrošināšana

ADD LINK

Ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ūdens transportlīdzekļiem un to īpašniekiem

ADD LINK

Kuģu apdrošināšana

ADD LINK

Atpūtas kuģošanas līdzekļu apdrošināšana

ADD LINK

Atpūtas kuģošanas līdzekļu civiltiesiskā apdrošināšana

Gaisa transportlīdzekļiem un to īpašniekiem

ADD LINK

Gaisa kuģu apdrošināšana

ADD LINK

Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

ADD LINK

Gaisa kuģu apkalpes nelaimes gadījumu apdrošināšana

Dzelzceļa transportlīdzekļiem

ADD LINK

Dzelzceļa transporta apdrošināšana