Pirmslīguma informācija

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas klientam sniedzamā informācija
Statuss: Latvijas Republikā reģistrēts apdrošināšanas komersants
Uzņēmums: AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Reģistrācijas numurs: 40103840140
Juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV- 1013
Tālruņa numurs: +371 26121212
E-pasta adrese: bta@bta.lv
Tīmekļa vietne: www.bta.lv

Darbinieka atlīdzība par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu

BTA darbinieks par apdrošināšanas izplatīšanu, tostarp par šo apdrošināšanas līgumu, saņem atlīdzību no BTA darba samaksas veidā.

Rekomendācija par pārdotajiem apdrošināšanas produktiem

Pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju, BTA ir noskaidrojusi un izvērtējusi Jūsu prasības un vajadzības un izsaka apdrošināšanas piedāvājumu, kas sagatavots tā, lai atbilstu Jūsu prasībām un vajadzībām, bet šis piedāvājums nav jāuztver kā individuāla rekomendācija.

Sūdzību un strīdu izskatīšana ārpustiesas ceļā

Ar kārtību, kādā ārpustiesas ceļā tiks izskatītas iespējamās sūdzības un strīdi starp Jums un BTA var iepazīties BTA tīmekļa vietnes sadaļā Kontakti - Ierosinājumi un pretenzijas  izvietotajā dokumentā Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība www.bta.lv/lv/contacts/ierosinajumi-un-pretenzijas

Piemērojamais likums

No apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai tiks piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, izņemot, ja apdrošināšanas līgumā puses vienosies par citas valsts normatīvo aktu piemērošanu. 

Apdrošināšanas produkta standartizētais informācijas dokuments

Apdrošināšanas produktu standartizētie informācijas dokumenti ir izvietoti BTA tīmekļa vietnē sadaļā Privātpersonām www.bta.lv/lv/private/visi-apdrosinasanas-veidi un Uzņēmumiem  www.bta.lv/lv/business/visi-apdrosinasanas-veidi pie katra apdrošināšanas veida.

Elektroniski parakstīts dokuments

  E-doc*
Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas klientam sniedzamā informācija


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).