Vērtības

Pieejamība

Esam sasniedzami ikvienā kanālā visā Baltijā 24h diennaktī. Nodrošinām klientiem vienkāršu un ātru apkalpošanu.

Cilvēcība

Runājam cilvēciskā – saprotamā valodā. BTA produkti pielāgoti katram personīgi – individuāla attieksme un risinājumi.

Uzticamība

Uzticamību veido pieredze nozarē un spēja mainīties. Ar VIG atbalstu, BTA ir uzticams partneris, klientam pieņemot atbildīgus lēmumus.

KSI stratēģija

Radīt ilgtspējīgas Korporatīvo Sociālo Inovāciju (KSI) iniciatīvas, kas nestu labumu sabiedrībai un ilgtermiņā – arī mūsu uzņēmējdarbībai. Mēs atbalstām līdz pat trim privāto un korporatīvo klientu KSI iniciatīvām visā Baltijā vienā no šīm jomām: veselība, sociālā labklājība un māksla.

Stratēģijas virzītājspēki

Inovācijas

Mēs, apvienojot savas zināšanas par apdrošināšanas tirgus tendencēm ar mūsu uzņēmējdarbības resursiem, izstrādājam inovatīvus un radošus risinājumus, kam ir izmērāma un ilgtermiņa ietekme uz sabiedrību un mūsu uzņēmējdarbību.

Cilvēki

Ar savām KSI iniciatīvām mēs risinām sabiedrībā aktuālas problēmas, veidojot sadarbību gan ar valsts, gan nevalstiskām organizācijām, gan klientiem, gan mūsu partneriem, atbilstoši jomām, uz kurām vēršam uzmanību: veselība, sociālā labklājība un māksla.

Ierosmes uzmanības jomās

Veselība

Rosināt esošos un potenciālos klientus – privātpersonas, kā arī savus darbiniekus piedalīties KSI pasākumos fiziskās un garīgās veselības jomā. Plānotā aktivitāte fiziskās veselības jomā: sekmēt, lai bērni, braucot ar divriteni, valkātu ķiveri; aktivitāte garīgās veselības jomā: mūsu darbinieku iesaiste garīgās veselības sekmēšanas pasākumos.

Sociālā attīstība

Pilnībā īstenot bezpapīra biroja koncepciju BTA. Pēc tam izglītot vadošos darba devējus reģionos – savus korporatīvos klientus un sadarbības partnerus, aicinot un izaicinot viņus ieviest bezpapīra principus savos birojos.

Māksla

Finansēt un atbalstīt Baltijas mākslas vidi. Turpinot iesākto saistībā ar BTA Art mākslas kolekciju: atbalstīt Baltijas mākslinieku uzturēšanos starptautiskās radošajās mākslas rezidencēs, lai sekmētu radošo izaugsmi un starptautiskās sadarbības saiknes. Vai atbalstīt VIG grupas valstu pārstāvošo mākslinieku palikšanu Baltijas radošajās rezidencēs, kā arī kļūt par radošo rezidenču vai mākslas institūciju attīstības aizbildni, piesaistot vēl vairāk starptautisku mākslinieku Baltijas mākslas videi.

Skatīt arī

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Pašrisks KASKO
{{title | translate}} {{value}}
Apdrošinātie riski

Mēs, BTA, atlīdzinām par personas, kura pie mums apdrošinājusi transportlīdzekli, nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, trešo personu (citu transportlīdzekļu īpašnieku, velosipēdistu, gājēju) ārstēšanās izdevumus, kā arī trešo personu īpašumam nodarītos zaudējumus.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Ļauj mums Tev atgādināt!

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Piekrītu saņemt īpašos piedāvājumus un informāciju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
Lūdzu, norādi teritoriju!
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
Lūdzu, norādi vadīšanas pieredzi!
{{popup.textTitle}}
btar_please_wait

btar_popup_few_seconds

Augšupielādē transportlīdzekļa fotoattēlus

Attēlu iesniegšana ir vienkārša! Augšupielādē transportlīdzekļa attēlus, lai tiktu garantēts pilns apdrošināšanas segums.