Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšana

Esi šoferis un Tavs darbs ir saistīts ar regulāriem braucieniem ārpus Latvijas? Pasargā sevi no neparedzētiem izdevumiem, kas var rasties ārvalstīs, izvēloties Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanu!
 

Pērc klientu centros   Zvani 26121212
 

Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • piedāvājam speciāli tālbraucējiem izstrādātu Ceļojumu apdrošināšanas programmu, paredzot apdrošināšanas aizsardzību iespējamiem negadījumiem ārvalstīs;
 • Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanas ietvaros piedāvājam apdrošināšanas aizsardzību visa gada garumā pret galvenajiem riskiem par īpaši izdevīgu cenu;
 • BTA ir vienīgā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kurai ir savs ceļojumu palīdzības dienests. Zvanot uz BTA ceļojumu palīdzības dienestu, jebkurā diennakts laikā klients saņems viskompetentākās un detalizētākās konsultācijas dzimtajā valodā saistībā ar ceļojumu apdrošināšanu.

Kam piemērota Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšana?

Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšana ir piemērota fiziskām personām – šoferiem, kuru vecums nepārsniedz 64 gadus un kuri regulāri veic braucienus ārpus valsts ar nosacījumu, ka katra brauciena ilgums nav garāks par 45 dienām.

Lai būtu spēkā Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanas aizsardzība, pirms došanās uz ārvalstīm noteikti jānoformē EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jo Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanas polise nesedz tos izdevumus, kas tiek atlīdzināti saskaņā ar EVAK nosacījumiem.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Atceries! Virkne apdrošināšanas risku būs spēkā tikai tajā gadījumā, ja būsi noformējis EVAK  
Medicīniskie izdevumi
Tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības sniegšanu ārzemēs, ja ceļojuma laikā noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana, tai skaitā neatliekamā medicīniskā palīdzība, izdevumi par ārsta izrakstīto medikamentu iegādi, neatliekamām operācijām un  medicīniskajām manipulācijām, kā arī transportēšanas izdevumi līdz slimnīcai (ārkārtas gadījumos arī medicīniskā helikoptera pakalpojumu izmantošana). Ja pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma dēļ klients tiek hospitalizēts un nevar atgriezties mītnes zemē ieplānotajā laikā, tiek atlīdzināti izdevumi par jaunu biļešu iegādi vai biļešu maiņu.

Papildus tiek segti izdevumi par veiktiem telefona zvaniem, lai sazinātos ar BTA vai BTA sadarbības partneriem, par īslaicīgi nepieciešamo medicīnisko palīglīdzekļu iegādi vai īri, par transporta izdevumiem par nepilngadīgo bērnu nogādi mītnes zemē, ja Klients tiek hospitalizēts.
Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība
Apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā tiek atlīdzināti izdevumi par sāpes remdinošu līdzekļu iegādi, pagaidu pasākumiem zobu ārstēšanā (rentgens, zāļu ielikšana, pagaidu plomba vai zoba ekstrakcija).
Repatriācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi. Rakstiski saskaņojot, repatriācijas izdevumus var aizvietot ar apbedīšanas izdevumiem ārzemēs, tajā skaitā zārka iegādes izdevumiem.
Medicīniskā evakuācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par ārsta noteiktu transportēšanu no stacionāra ārzemēs uz stacionāru mītnes zemē. 
Izdevumi cietušā pavadītājam
Nepieciešamības gadījumā tiek segti arī medicīniskā personāla izdevumi, ja atgriešanās mītnes zemē - medicīniskā evakuācija - nevar notikt bez ārsta vai medmāsas pavadības. Ar ārsta atļauju medicīnas darbinieku var aizvietot ar vienu ģimenes locekli, kas ceļoja kopā ar klientu.
Pases, ID kartes nolaupīšana, nozaudēšana
Apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā tiek atlīdzināti transporta, uzturēšanās izdevumi (viesnīca, pārtikas iegāde), kas radušies saistībā ar pases vai ID-kartes atjaunošanu ārzemēs, kā arī  telefonsarunas, kas saistītas ar pases vai ID-kartes atjaunošanu.
Klienta aizstāšana
Ja klients ceļojuma laikā nokļūst slimnīcā, tiek evakuēts vai repatriēts un lai turpinātu pildīt darba pienākumus ārzemēs, rodas nepieciešamība aizstāt klientu ar citu personu, tiek atlīdzināti ceļa izdevumi šai personai.

Kāda ir polises darbības teritorija un darbības laiks?

Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanas polises aizsardzība ir spēkā Eiropā, kā arī teritoriālajā Krievijas Federācijas Eiropas daļā (līdz Urāla kalniem).

Kāds ir polises darbības laiks?

Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanas polises darbības laiks ir viens gads. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā neierobežotam braucienu skaitam gada laikā ar nosacījumu, ka katra brauciena ilgums nav garāks par 45 kalendāra dienām.

Polises iegādes veidi

Tālbraucēju ceļojumu apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Papildu drošībai ceļojumu laikā – EVAK

EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas dod tiesības šo valstu iedzīvotājiem saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK tiek pieņemta ārvalstu klīnikās, kas ir noteiktas valsts Slimokases biedrs un kas ir akceptējušas EVAK pieņemšanu. Tātad, pirms vēršaties ārvalstīs pēc medicīniskās palīdzības, iesakām iepriekš painteresēties, vai attiecīgā klīnika pieņem EVAK.

EVAK karti bezmaksas var noformēt un saņemt visi Latvijas Republikas iedzīvotāji, tāpēc, dodoties uz ārvalstīm, noteikti noformē EVAK karti. Plašāku informāciju par EVAK kartes noformēšanas un saņemšanas iespējām lasi Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

 

Kāpēc nepieciešama BTA Ceļojumu apdrošināšana, ja ir noformēta EVAK karte?

 • EVAK karte nesedz klienta transportēšanas, repatriācijas, kā arī ātrās palīdzības/glābšanas dienestu sniegto pakalpojumu izdevumus un pacienta iemaksas, kas var veidot ļoti ievērojamas izmaksas.
 • Arī tajā gadījumā, kad klients nonāk ārvalstīs klīnikā, kas pieņem EVAK, klientam pašam būs jāsedz pacienta iemaksas tādā apmērā, kādas tās ir noteiktas attiecīgajā valstī. Ja Latvijā pacienta iemaksas ir salīdzinoši nelielas, tad Eiropā pacienta iemaksa varētu būt pat vairāk nekā 10 reižu lielāka.
 • Izmantojot EVAK, ārvalstu klīnika apmaksu no Latvijas valsts budžeta saņems divu gadu laikā, tāpēc vairumā gadījumu privātās klīnikas, tai skaitā zobārsti, slēpošanas kūrortu klīnikas, atsakās pieņemt EVAK.
 • EVAK karte nenodrošina aizsardzību pret citiem riskiem, kas varētu gadīties ceļojumu vai ārvalstu braucienu laikā.

 

Piemērs, kas atspoguļo EVAK un Ceļojumu apdrošināšanas nepieciešamību:

Kādai Latvijas iedzīvotājai, atrodoties Eiropas Savienības valstī, pēkšņi pasliktinājās veselības stāvoklis, kā rezultātā sieviete tika ievietota klīnikā. Kad veselības stāvoklis nedaudz uzlabojās un viņu bija iespējams evakuēt uz mītnes zemi, rēķins par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem bija 24 000 EUR. 
Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotājai bija EVAK, visu summu viņai nebija jāsedz no saviem personīgajiem līdzekļiem. EVAK sedza 75 % (18 000 EUR) no medicīniskajiem izdevumiem, pārējos - 25% (6 000 EUR) būtu jāsedz sievietei pašai, ja viņai nebūtu bijusi BTA Ceļojumu apdrošināšanas polise. Medicīniskās evakuācijas izmaksas, ko nesedz EVAK, bija 4 300 EUR.

Ja sieviete papildu drošībai, ko nodrošina EVAK, nebūtu iegādājusies BTA Ceļojumu apdrošināšanu, viņai no saviem personīgajiem līdzekļiem par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem ārvalsts klīnikā un medicīnisko evakuāciju uz Latviju būtu jāsamaksā 10 300 EUR. Šajā gadījumā šo summu sedza BTA.

Ko vajadzētu zināt, dodoties uz ārvalstīm?

Pirms dodies ceļojumā vai darījumu braucienā iesakām:

 1. noskaidrot, vai, dodoties uz attiecīgo valsti nav nepieciešama iebraukšanas vīza;
 2. pārliecināties, vai Tava pase būs derīga visu ceļojuma laiku. Atsevišķas valstis ir noteikušas, ka pasei jābūt derīgai vēl vismaz trīs vai pat sešus mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma, tāpēc iesakām sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecībām, lai precizētu noteiktās prasības ceļošanas dokumentiem;
 3. iepazīties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju – brīdinājumiem par valstīm, kurās iespējama karadarbība vai cita veida apdraudējumi;
 4. reģistrēties Konsulārajā reģistrā pirms došanās uz ārvalstīm, lai krīzes, piemēram, dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību, gadījumā LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvji varētu ar Tevi sazināties un nepieciešamības gadījumā sniegt iespējamo palīdzību;
 5. plānojot ceļojumu uz eksotiskām valstīm vai valstīm, kurās pastāv iespēja inficēties ar dzelteno drudzi, holeru, A, B hepatītu un citām bīstamām slimībām, noteikti savlaicīgi konsultēties ar mediķiem, vai nav nepieciešams vakcinēties. Informācija par vakcināciju pieejama Latvijas infektoloģijas centra mājaslapā;
 6. noskaidro, ko drīksti un ko nedrīksti vest savā bagāžā, ceļojot Eiropas Savienības ietvaros un ārpus Eiropas Savienības robežām. Informāciju atradīsi Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā;
 7. ja plāno doties ceļojumā ar lidmašīnu, tad jau iepriekš noskaidro, kādas ir Tavas tiesības pieprasīt kompensāciju un atbalstu no aviokompānijas gadījumos, ja lidojums tiek atcelts vai aizkavējas, ja tiek atteikta iekāpšana lidmašīnā vai arī ja tiek sabojāta vai nozaudēta bagāža. Informāciju atradīsi Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums?

Ja noticis negadījums, atrodoties ārvalstīs, veic šādas darbības:

Zvani uz polisē norādītajiem BTA diennakts ceļojumu palīdzības dienestu pa tālruņiem:

 • (+371) 26 12 12 12

Mēs sniegsim operatīvu palīdzību un konsultāciju, kā rīkoties tālāk konkrētajā situācijā.

Pēkšņi saslimstot vai notiekot nelaimes gadījumam kādā no zemāk norādītajām valstīm, vari zvanīt arī mūsu sadarbības partneriem konkrētajā valstī pa tālruņiem:

 • Turcijā* – (+90 242) 310 44 44
 • Ēģiptē* – (+20 122) 104 27 43
 • Grieķijā – (+30) 28970 41 777
 • Bulgārijā – (+359) 529 198 27
 • Taizemē, Indonēzijā, Bali – (+7) 495 989 11 20
 • Ukrainā, Moldovā – (+38 050) 842 03 03
 • Baltkrievijā – (+375) 29 103 64 24
 • Krievijas Federācijā – (+7) 495 989 11 20
 • Spānija (+34) 931 70 22 86

* Atrodoties Turcijā un Ēģiptē, lai izvairītos no iespējamām problēmām, pēc medicīniskās palīdzības jāvēršas tikai mūsu līgumorganizācijās.

 • Zvanot uz norādītajiem tālruņiem, mūsu darbinieki vai sadarbības partneri palīdzēs nokārtot formalitātes, kas saistītas ar medicīnas iestādēm, sniegs rakstisku medicīnas pakalpojumu apmaksas garantiju, lai Tev nav jātērē savi personīgie finanšu līdzekļi, kā arī palīdzēs dažādu citu jautājumu risināšanā.
 • Ja par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem vai kādu citu Ceļojumu apdrošināšanas polisē iekļauto apdrošināšanas aizsardzības gadījumu, Tev bija jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem, noteikti saglabā maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis). Tāpat arī noteikti saglabā citus atlīdzību pamatojošus dokumentus – medicīnas iestādes izziņas, aviokompānijas izsniegtu apstiprinājumu par bagāžas aizkavēšanu, bojāšanu vai nozaudēšanu, tiesībaizsardzības iestāžu izdotu dokumentu u.tml. Detalizētu iesniedzamo dokumentu sarakstu atradīsi Ceļojumu apdrošināšanas noteikumos vai savā polisē.
 • Atgriežoties Latvijā, piesaki atlīdzības gadījumu Klientu portālā. Autorizējoties klientu portālā, noformēt atlīdzības pieteikumu ir iespējams ātri un ērti, neizejot no mājas un bez liekiem telefona zvaniem.

 

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.15-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 09.05.2016.)
Noteikumi Nr.15
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 20.12.2011.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).