Robežapdrošināšanas līgums

Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, transportlīdzekļa vadītājam, pārvietojoties ar auto, kas reģistrēts ne Eiropas Ekonomikas zonas valstī, arī obligāti nepieciešams apdrošināt savu civiltiesisko atbildību. Šādos gadījumos tiek slēgti Robežapdrošināšanas līgumi. Robežapdrošināšanas līgums tāpat kā OCTA polise atlīdzina zaudējumus, kas radušies citām personām, piemēram, citu transportlīdzekļu vadītājiem, velobraucējiem, gājējiem, pasažieriem, un viņu īpašumam negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ.
 

Pērc klientu centros   Zvani 26121212
 

Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kas ir Robežapdrošināšanas līgums?

Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kas reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka OCTA līgumu.

Robežapdrošināšanas līgums ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma veids, kas paredz tādu pašu zaudējumu atlīdzināšanu kā OCTA standartlīgums.

Kam ir tiesības saņemt atlīdzību Robežapdrošināšanas līguma ietvaros?

Robežapdrošināšanas līguma ietvaros atlīdzību ir tiesības saņemt personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā un nav atzīta par vainīgu šī ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. Šīs personas var būt:

 • transportlīdzekļu īpašnieki vai vadītāji;
 • pasažieri, pat tad, ja nelaimes gadījuma laikā tie atradās transportlīdzeklī, kas izraisīja ceļu satiksmes negadījumu;
 • gājēji un velobraucēji;
 • personas, kuru īpašumiem radīti bojājumi.

Plašāku informāciju par tiesībām saņemt atlīdzību Robežapdrošināšanas līguma ietvaros vari atrast Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) mājaslapā.

Kādus zaudējumus atlīdzina Robežapdrošināšanas līguma ietvaros?

Zaudējumi Robežapdrošināšanas līguma ietvaros tiek atlīdzināti saskaņā ar “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums”

Robežapdrošināšanas līguma ietvaros tiek atlīdzināti tādi paši zaudējumi kā OCTA standartlīguma ietvaros:

 • Ceļu satiksmes negadījumā trešai personai nodarītie materiālie zaudējumi
 • Ceļu satiksmes negadījumā trešai personai nodarītie nemateriālie zaudējumi
 • Ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai, tai skaitā transportlīdzeklim, nodarītais zaudējums

Kāds ir Robežapdrošināšanas līguma darbības periods?

Robežapdrošināšanas līgumu iespējams noslēgt uz periodu, sākot no viena līdz 12 mēnešiem.

Robežapdrošināšanas līguma noslēgšanas veidi

Robežapdrošināšanas līgumu vari noslēgt šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, vari noskaidrot polises cenu, bet, lai saņemtu Robežapdrošināšanas līgumu, Tev būs jādodas uz sev ērtāk pieejamo BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, vari noskaidrot polises cenu, bet, lai saņemtu Robežapdrošināšanas līgumu, Tev būs jādodas uz sev ērtāk pieejamo BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Ko darīt, ja noticis negadījums?

Ja ceļu satiksmes negadījumā cietusi kāda persona, veic šādas darbības:

 1. iespēju robežās sniedz pirmo palīdzību cietušajai personai, bet nekavējoties sazinies ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 113 vai 03;
 2. izsauc ceļu policiju, zvanot pa tālruņiem 110 vai 02;
 3. ceļu satiksmes negadījuma apstākļu noskaidrošanai var noderēt arī fotogrāfijas, tāpēc, ja iespējams, nofotografē transportlīdzekļus uzreiz pēc negadījuma, nemainot to atrašanās vietas, kā arī, ja iespējams, piefiksē aculiecinieku kontaktus;
 4. ja Tev ir BTA OCTA polise, neatkarīgi no tā, vai esi vainīgs izraisītajā ceļu satiksmes negadījumā vai nē, nekavējoties sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu, zvanot pa tālruni 26 12 12 12, lai informētu par ceļu satiksmes negadījumu un saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai;
 5. ja Tev ir BTA OCTA polise, Zaļā karte vai Robežapdrošināšanas līgums un esi cietis cita ceļu satiksmes dalībnieka vainas dēļ, tad, lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu, Tev jāvēršas apdrošināšanas sabiedrībā, kas izsniegusi OCTA polisi ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītājam. Atbildīgo apdrošinātāju pēc transportlīdzekļa reģistrācijas numura vari noskaidrot Latvijas Transportlīdzekļu biroja mājaslapā sadaļā “Atbildīgā apdrošinātāja meklēšana”
 6. ja esi cietis ceļu satiksmes negadījumā, ko izraisījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram ir izsniegta BTA OCTA polise, Zaļā karte vai Robežapdrošināšanas līgums, tiklīdz tas iespējams, piesaki apdrošināšanas gadījumu.

Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietusi neviena persona, veic šādas darbības:

 1. ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi un abi transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, aizpildi saskaņoto paziņojumu. Vairāk informācijas par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, kā arī īsu video pamācību atradīsi šeit; Noteikti saglabā aizpildītā saskaņotā paziņojuma eksemplāru, lai to varētu iesniegt apdrošinātājam. Saskaņotais paziņojums vainīgajai pusei ir jāiesniedz savam apdrošinātājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā; 
 2. ceļu satiksmes negadījuma apstākļu noskaidrošanai var noderēt arī fotogrāfijas, tāpēc, ja iespējams, nofotografē transportlīdzekļus uzreiz pēc negadījuma, nemainot to atrašanās vietas, kā arī, ja iespējams, piefiksē aculiecinieku kontaktus. Fotogrāfijas varēsi pievienot saskaņotajam paziņojumam, piesakot apdrošināšanas atlīdzību;
 3. Ja ir apstākļi, kas neļauj aizpildīt saskaņoto paziņojumu, izsauc ceļu policiju, zvanot pa tālruņiem 110 vai 02;
 4. ja Tev ir BTA OCTA polise, Zaļā karte vai Robežapdrošināšanas līgums, neatkarīgi no tā, vai esi vainīgs izraisītajā ceļu satiksmes negadījumā vai nē, nekavējoties sazinies ar BTA  Klientu atbalsta dienestu, zvanot pa tālruni 26 12 12 12, lai informētu par ceļu satiksmes negadījumu un saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai;
 5. ja Tev ir BTA OCTA polise, Zaļā karte vai Robežapdrošināšanas līgums un esi cietis cita ceļu satiksmes dalībnieka vainas dēļ, tad, lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu, Tev jāvēršas apdrošināšanas sabiedrībā, kas izsniegusi OCTA polisi ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītājam;
 6. ja esi cietis ceļu satiksmes negadījumā, ko izraisījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram ir izsniegta BTA OCTA polise, Zaļā karte vai Robežapdrošināšanas līgums, tiklīdz tas iespējams, piesaki apdrošināšanas gadījumu.

Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārvalstīs, kādā no Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām par negadījumu jāpaziņo ceļu policijai un tās valsts Zaļās kartes birojam. Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu Zaļās kartes biroju adreses un telefona numuri ir norādīti Zaļās kartes polises veidlapas otrajā pusē. Ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka atbildību apdrošinājusi Eiropas Ekonomikas zonas valsts apdrošināšanas sabiedrība, zaudējumu atlīdzina tās pilnvarotais pārstāvis Latvijas Republikā vai, ja tāda nav, tad Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.

Normatīvie akti