Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mums ir svarīgs Tavs mājas mīlulis! Kad dodies prom no sava mājokļa, bieži vien Tavs mīlulis mājās paliek viens pats. Parūpējies arī par viņa drošību un veselību tāpat kā par sevi!

Izvēlies piemērotāko polisi* savam mīlulim par 5 EUR vai 10 EUR uz gadu! Visiem apdrošināšanas riskiem tiek noteikts pašrisks 0 EUR apmērā.

Pērc klientu centros   Zvani 26121212

* Apdrošināšanu var iegādāties kopā ar Mājokļa apdrošināšanu!

 

Pret kādiem riskiem var apdrošināties? A Segums B Segums
Polises cena: 5 EUR 10 EUR
Slimības risks 100 200
Traumatisma risks 100 200
Dzemdību risks 100 200
Trešo personu prettiesiska rīcība 100 200
Uguns risks, dabas stihiju riski 100 200
Citu dzīvnieku uzbrukums 100 200
Saindēšanās ar indīgām vielām 100 200
Indīgu dzīvnieku vai kukaiņu kodums 100 200
Pakļūšana zem transporta līdzekļa 100 200


Apdrošināšana attiecas tikai uz kaķiem un suņiem vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem.

BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka nāve vai nepieciešams veikt eitanāziju apdrošinātā riska rezultātā.


Pieteikt polisi:

BTA informē, ka pamatojoties uz izteikto lūgumu noslēgt apdrošināšanas līgumu, BTA no Fizisko personu datu aizsardzības likuma izriet tiesības, ievērojot minētajā likumā noteikto, apstrādāt, t.sk. saņemt no reģistriem un datubāzēm, Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā un Labuma guvēja personas datus, t.sk. personas identifikācijas kodus, apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai un tieši: apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai, apdrošināšanas līguma noslēgšanai un noslēgtā apdrošināšanas līguma izpildei.

*Obligāti aizpildāmie lauki


Apdrošināšanas noteikumi

Atrunas:

  • BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka nāve, vai nepieciešams veikt eitanāziju apdrošinātā riska rezultātā.
  • BTA „Dzīvnieku apdrošināšanas noteikumi Nr.1" punkti 3.5.1.6); 3.6.1.2); 3.6.1.3); 3.6.1.5) tiek izslēgti.
  • BTA „Dzīvnieku apdrošināšanas noteikumi Nr.1" punkts 2.1.1.tiek izteikts sekojošā redakcijā: " dzīvnieks, dzīvnieku ganāmpulks.
  • BTA „Dzīvnieku apdrošināšanas noteikumi Nr.1" punkts 2.3. tiek papildināts ar punktu 2.3.6. sunim, kaķim vecumā no 6 mēneši līdz 12 gadiem. Kaķis var nebūt reģistrēts Latvijas Republikas Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā.
  PDF E-doc*
Dzīvnieku apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 16.04.2013.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).