Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Lai arī cik piesardzīgi mēs būtu, ikdienā ikvienam var gadīties nejauši sabojāt citai personai piederošu mantu vai nodarīt kaitējumu citas personas veselībai vai dzīvībai. Šādu zaudējumu atlīdzināšana citai personai ir katra cilvēka pienākumus, bet šo zaudējumu segšanu Tu vari uzticēt mums, ja būsi apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību.
 

Pērc klientu centros   Zvani 26121212
 

Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, izvērtējot viņa vajadzības un vēlmes un piedāvājot atbilstošāko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
 • Piedāvājam speciāli pielāgotas apdrošināšanas aizsardzības konkrētām dzīves situācijām, kā piemēram, veicot būvniecības vai remonta darbus, piedaloties medībās, nodarbojoties ar makšķerēšanu, pildot dzīvojamo ēku pārvaldītāja funkcijas, organizējot pasākumus un citām situācijām.
 • Piedāvājam būvniekiem un būvdarbu veicējiem apdrošināšanas līgumus iesniegšanai būvvaldē būvatļaujas saņemšanai slēgt uz apdrošināšanas periodu līdz pat trīs gadiem.

Kādām nodarbēm piedāvājam specifisku risku apdrošināšanu?

Lai pasargātu sevi no zaudējumiem, kas varētu rasties, ja nejauši tiek bojāta citai personai piederoša manta vai nodarīts kaitējums citas personas veselībai vai dzīvībai, savu vispārējo civiltiesisko atbildību var apdrošināt jebkura fiziska persona.

Risks nodarīt zaudējumus citai personai var būt saistīts ar kādām konkrētām nodarbēm kur nepieciešama specifiska apdrošināšanas aizsardzība, tāpēc ir svarīgi šos riskus identificēt un iekļaut apdrošināšanas aizsardzībā. Tu vari tos apdrošināt katru atsevišķi vai apvienot visus vienā apdrošināšanas līgumā.

Apdrošināt civiltiesiskās atbildības riskus saistībā ar konkrētām nodarbēm piedāvājam:

 • būvdarbu veicējiem;
  Ja plāno veikt būvdarbus, kuru veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ir nepieciešama būvatļauja, tad normatīvie akti paredz, ka Tev obligāti nepieciešama Būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 • pasākumu organizatoriem;
  Ja plāno organizēt publisku pasākumu, kuru saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams saskaņot pašvaldībā, tad normatīvie akti paredz, ka Tev obligāti nepieciešama Pasākumu organizētāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 • praktikantiem;
 • mājokļu īpašniekiem un īrniekiem;
 • dzīvojamo ēku pārvaldītājiem;
 • atpūtas kuģošanas līdzekļu īpašniekiem;
 • gaisa kuģu īpašniekiem;
 • mājdzīvnieku īpašniekiem un uzraugiem;
 • medniekiem,
 • makšķerniekiem.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības pamatriski:  
Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums
Citas personas nāve, darbaspējas zudums, pārejoša darba nespēja, fizisks savainojums vai slimība, piemēram, pārvietojoties ar velosipēdu nejauši varI savainot kājāmgājēju vai citu velobraucēju.
Citas personas mantai nodarītais bojājums
Citas personas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām mantām nodarītais bojājums vai to bojājeja, piemēram, nejauši atstājot ieslēgtu gludekli, nodedzināsi ne tikai savu, bet arī kaimiņa dzīvokli.
Glābšanas izdevumi
Izdevumi saistībā ar neatliekamajiem bojājumu novēršanas vai samazināšanas pasākumiem, piemēram, dzēšot izraisīto ugunsgrēku, nopludināsi kaimiņus.
Tiesāšanās izdevumi
Saskaņotie tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kas radušies saistībā ar citas personas celtās prasības pret klientu izmeklēšanu un noregulēšanu, piemēram, ja mēs  pamatosim, ka Tava atbildība nav iestājusies, tomēr cita persona uzstājīgi turpinās pieprasīt zaudējumu atlīdzību un vērsīsies ar prasību pret Tevi tiesā, tad šādus tiesāšanās un ar lietas vešanu saistītus izdevumus atlīdzinām, ja tos būsi iepriekš saskaņojis ar mums.

 

Speciālie riski konkrētām nodarbēm:  
Nodarbināto personu atbildība pasākumu organizēšanas laikā
Mēs atlīdzināsim arī tādus zaudējumus, ko nodarīs personas, kuras nodarbini Tu vai nolīgtie apakšuzņēmēji, piemēram, pasākumu norisei esi piesaistījis studentus, kuriem jāveic pasākuma norises vietā esošas bīstamas teritorijas pieskatīšana, taču students nedaudz novēršas no savu pienākumu izpildes, kā rezultātā cita persona  bīstamajā teritorijā nejauši gūst traumu.
Prakses devējam nodarītie zaudējumi prakses laikā
Mēs atlīdzināsim mācību prakses devējam nodarītos zaudējumus, tai skaitā arī par īpašuma bojājumu, kas ir praktikanta gādībā vai ar ko viņš strādā, piemēram, ja prakses laikā praktikants nejauši no galda nogāž prakses devējam piederošu portatīvo datoru un to sabojā, tad mēs kompensēsim šādus zaudējumus līdz pat 1500 eiro apmērā par remontu vai jauna datora iegādi.
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu
Mēs atlīdzināsim zaudējumus saistībā ar nepieciešamo un praktiski iespējamo pasākumu īstenošanu situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežošanai un savākšanai un citu kaitējumu izraisošu faktoru novēršanai, lai ierobežotu vai nepieļautu turpmāku kaitējumu videi un nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai ar dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanos, piemēram, Tavas saimniecības ēkā būs izcēlies ugunsgrēks, kā rezultātā atbrauks ugunsdzēsēji un veiks glābšanas darbus, taču izrādīsies, ka Tev šajā ēkā glabājušās ķīmiskas vielas (degviela, mēslojums u.tml.), kas negadījuma rezultātā koncentrētā veidā nonāk notekgrāvī, tālāk ietek upē un izraisa vides piesārņojumu, ko nepieciešams novērst un kas maksā ievērojamus līdzekļus.

 

Apdrošināšanas aizsardzībā iekļauto risku piemēri saistībā ar konkrētām nodarbēm:  
Būvdarbu veicējiem
1. Mainot logus ēkai, nejauši logs uzkrīt pie ēkas novietotai citai personai piederošai automašīnai.
2. Krāsojot sienu, uzpūš vēja brāzma un, aizpūšot krāsu, tiek nejauši nokrāsota arī kaimiņa automašīna.
3. Labojot izlietni, tiek sabojāta kanalizācijas caurule, kā rezultātā tiek apludināti kaimiņi.
Nomainot kontaktligzdas savā dzīvoklī izraisāt īssavienojumu, kuru rezultātā izdeg arī kaimiņa dzīvoklis.
Pasākumu organizatoriem
1. Pasākuma laikā sagāžas uzstādītais pasākuma atbalstītāju reklāmas stends, kā rezultātā traumas gūst pasākuma apmeklētāji.
2. Pasākuma laikā uznāk lietus un rodas peļķe, caur kuru iet elektrības kabelis, kam nav nodrošināta pienācīga hidroizolācija, kā rezultātā cilvēks gūst elektrotraumu.
Mājokļu īpašniekiem un īrniekiem
1. Plīstot veļas mašīnas trubai, tiek nopludināti kaimiņi.
2. Iededzot uz palodzes novietotu svecīti, izceļas ugunsgrēks, kā rezultātā bojājumi rodas arī kaimiņu dzīvoklim. 
3. Izraisot pārspriegumu elektrotīklā, tiek izsisti drošinātāji arī kaimiņu dzīvoklī, un tā rezultātā kaimiņam pa brīvdienām sabojājas saldētavā atstātie produkti un no ledusskapja izlijušais ūdens appludina vēl citus kaimiņus.
Dzīvojamo ēku pārvaldītājiem
Savlaicīgi nenokontrolētu ēkā veicamo remonta darbu dēļ, notiek šķidruma noplūde, kā rezultātā tiek radīti zaudējumi citām personām.
Mājdzīvnieku īpašniekiem un uzraugiem
1. Tavs suns sakož citai personai piederošu suni.
2. Tavs suns, skrienot saitē, apgāž citu personu, kura gūst traumu.
Medniekiem
1. Medību laikā nejauši būs gadījies sašaut citas personas medību suni.
2. Medību laikā Tavs medību suns sakož citu personu.
Makšķerniekiem
1. Pārvietojoties ar laivu, ar airi nejauši traumēts peldētājs.
2. Iemetot makšķeri ar svinu, nejauši trāpīts laivotājam, kā rezultātā viņš guvis traumas.
3. Makšķerējot no mola un nejauši iekrītot ūdenī, Tavam glābējam, glābšanas pasākumu laikā būs radušies zaudējumi, piemēram, sabojājies viedtālrunis, kas bijis apģērba kabatā glābšanas laikā. 

Kāda ir polises darbības teritorija?

Apdrošinot civiltiesisko atbildību, polises darbības teritorija būs norādīta Tavā apdrošināšanas polisē.

Apdrošināšanas darbības teritoriju vari izvēlēties atbilstoši nepieciešamībai – tā var būt gan arī konkrēta apdrošināšanas polisē norādīta teritorija, piemēram, Tava mājokļa adrese, gan Latvijas Republikas teritorija, kā arī, ja bieži uzturies ārvalstīs, tad, apdrošinot civiltiesisko atbildību, piedāvājam arī paplašinātu polises darbības teritoriju – Eiropu vai visu Pasauli.

Polises iegādes veidi

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Ko darīt, ja noticis negadījums?

Ja noticis negadījums, veic šādas darbības:

 1. veic glābšanas darbus, lai samazinātu vai novērstu negatīvās sekas;
 2. lai veiktu glābšanas darbus, kā arī fiksētu negadījuma apstākļus un iemeslu, nekavējoties sazinies ar atbilstošo glābšanas dienestu vai institūciju:  
  • ja cietusi persona - ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 113 vai 03
  • ja notikusi ugunsnelaime – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112 vai 01
  • ja notikusi gāzes noplūde – ar Gāzes avārijas dienestu pa tālruņiem 114 vai 04
  • ja pastāv varbūtība, ka negadījumu izraisījusi citu personu rīcība, nekavējoties ziņo policijai pa tālruņiem 110 vai 02
  • ja notikusi šķidruma vai tvaika noplūde, ziņo ēkas apsaimniekotājam, ja tāds ir.
 3. nekavējoties paziņo BTA Klientu atbalsta dienestam, zvanot pa tālruni 26 12 12 12, par notikumu, kas varētu būt potenciāls cēlonis citas personas pretenzijas izvirzīšanai par zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz Tava apdrošināšanas polise. Sazinies ar BTA arī tajā gadījumā, ja neuzskati sevi par vainīgu zaudējumu nodarīšanā vai cita persona vēl nav iesniegusi pretenziju.

Saņemot no citas personas rakstisku pretenziju un nodarītos zaudējumus apstiprinošus dokumentus, ja tādi ir, nekavējoties sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai un apdrošināšanas atlīdzības pieteikšanai.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vispārējie noteikumi    
Noteikumi Nr.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.09.2020.)
 
Noteikumi Nr.21.01.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 31.01.2012.)
Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.1304.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.09.2020.)
 
Noteikumi Nr.21.01.-01
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 28.08.2013.)
Noteikumi Nr.19.2
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 14.12.2010.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).