Ceļojumu apdrošināšanas iegāde ar SMS

Steigā gatavojoties atpūtas braucienam vai dodoties neplānotā ceļojumā, var gadīties aizmirst pašas būtiskākās lietas un atcerēties par tām tikai pēdējā mirklī.
Sadarbībā ar mobilo sakaru operatoru LMT piedāvājam LMT klientiem iegādāties Ceļojumu apdrošināšanu, nosūtot īsziņu (SMS). Tikai viena īsziņa un ceļo ar mierīgu sirdi!

Kāpēc izvēlēties BTA Ceļojumu apdrošināšanu ar SMS?

 • Ērta iegāde – jānosūta tikai viena īsziņa brīdī, kad, izbraucot no Latvijas, saņemsi informatīvu īsziņu par BTA Ceļojumu apdrošināšanas polises iegādes iespējām.
 • Nosūtot par katru personu atsevišķu īsziņu, vari nopirkt Ceļojumu apdrošināšanas polisi gan sev, gan saviem līdzbraucējiem.
 • Plašs apdrošināto risku segums par izdevīgu cenu – tikai 2.06 EUR par vienu dienu.
 • Ērta polises apmaksa – maksa par Ceļojumu apdrošināšanu tiks iekļauta Tavā nākamajā LMT rēķinā vai atskaitīta no Tava LMT Okartes konta.

Pret kādiem riskiem būsi apdrošināts?

Iegādojoties Ceļojumu apdrošināšanas polisi ar SMS, ir noteikti konkrēti apdrošinājuma summas limiti katram no polisē iekļautajiem riskiem. Tabulā norādīti polisē iekļautie riski un apdrošinājuma summas katram riskam eiro valūtā.

Programma klientiem  
Kopējā apdrošinājuma summa:
 
75 000 10 000
Medicīniskie izdevumi
Tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ārzemēs, ja ceļojuma laikā noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana, tai skaitā: izdevumi par ārsta izrakstīto medikamentu iegādi, neatliekamām operācijām un  medicīniskajām manipulācijām, kā arī transportēšanas izdevumi līdz slimnīcai (ārkārtas gadījumos arī medicīniskā helikoptera pakalpojumu izmantošana). Ja pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma dēļ klients tiek hospitalizēts un nevar atgriezties mītnes zemē ieplānotajā laikā, tiek atlīdzināti izdevumi par jaunu biļešu iegādi vai biļešu maiņu. 
75 000 10 000
Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība
Apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā tiek atlīdzināti izdevumi par sāpes remdinošu līdzekļu iegādi, pagaidu pasākumiem zobu ārstēšanā (rentgens, zāļu ielikšana, pagaidu plomba vai zoba ekstrakcija).
150 150
Repatriācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi.
10 000 5 000
Medicīniskā evakuācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par ārsta noteiktu transportēšanu no stacionāra ārzemēs uz stacionāru mītnes zemē. 
50 000 10 000
Izdevumi cietušā pavadītājam
Nepieciešamības gadījumā tiek segti arī medicīniskā personāla izdevumi, ja atgriešanās mītnes zemē - medicīniskā evakuācija - nevar notikt bez ārsta vai medmāsas pavadības.
3 000 3 000
Nelaimes gadījums ar sakropļojuma vai nāves iestāšanos
Ja nelaimes gadījuma rezultātā iestāsies nāve vai tiks gūti sakropļojumi, tiks izmaksāta atlīdzība apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā.
10 000 1 000
Pases vai ID-kartes nolaupīšana, nozaudēšana
Apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā tiek atlīdzināti transporta, uzturēšanās izdevumi (viesnīca, pārtikas iegāde), kas radušies saistībā ar pases vai ID-kartes atjaunošanu ārzemēs, kā arī  telefonsarunas, kas saistītas ar pases vai ID-kartes atjaunošanu.
300 300
Pie pārvadātāja reģistrētas bagāžas nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums pārvadātāja vainas dēļ
Ja pārvadātāja vainas dēļ nozaudēta, nolaupīta bagāža, tiks izmaksāta atlīdzība bagāžas faktiskās vērtības apmērā; bagāžas bojājumu gadījumā tiks segti remonta izdevumi vai izmaksāta atlīdzība bagāžas faktiskās vērtības apmērā, ja remonts nebūs iespējams.
700 700
Pie pārvadātāja reģistrēta sporta inventāra nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums pārvadātāja vainas dēļ
Ja pārvadātāja vainas dēļ nozaudēts, nolaupīts sporta inventārs, tiek izmaksāta atlīdzība sporta inventāra faktiskās vērtības apmērā; sporta inventāra bojājumu gadījumā tiek segti remonta izdevumi vai izmaksāta atlīdzība sporta inventāra faktiskās vērtības apmērā, ja remonts nav iespējams.
500 500
Pie pārvadātāja reģistrētas bagāžas aizkavēšanās pārvadātāja vainas dēļ
Tiek atlīdzināta pirmo nepieciešamības lietu un higiēnas preču, kā arī vietējam klimatam atbilstošu apģērbu iegāde; sporta inventāra aizkavēšanās gadījumā tiek atlīdzināti izdevumi par sporta inventāra īri.
170 170
Klienta personisko lietu nolaupīšana
Tiek atlīdzināti izdevumi noteiktā apmērā par pirmās nepieciešamības lietu pirkumiem un kas aizvieto nolaupītās bagāžas vienības.
200 200
Civiltiesiskā atbildība
Noteiktā apmerā tiek atlīdzināti zaudējumi, kas klienta vainas dēļ būs nodarīti trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī tiesāšanās izdevumi.
10 000 10 000
Juridiskā palīdzība
Tiek atlīdzināti izdevumi par juridisko palīdzību, ja netīšām nav ievērotas attiecīgās valsts tradīcijas un pieņemtās uzvedības normas, vai arī netīšām pārkāpti normatīvie akti, nodarot zaudējumus trešajai personai.
1 000 1 000
Lidojuma aizkavēšanās
Tiek atlīdzināti izdevumi par ēdienreizēm, viesnīcas pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem, ja notikusi lidojuma aizkavēšanās vairāk par četrām stundām saistībā ar laikapstākļiem vai lidmašīnas tehnisko stāvokli.
100 100
Ceļojuma pārtraukšana
Ja saistībā ar ģimenes locekļa nāvi vai hospitalizāciju infarkta vai insulta dēļ, būs jāpārtrauc ceļojums, tiks atlīdzināti transporta izdevumi par aviobiļetes vai dzelzceļa biļetes iegādi.
500 300

Kāda ir polises darbības teritorija?

Iegādājoties Ceļojumu apdrošināšanas polisi ar SMS, apdrošināšanas nosacījumi ir spēkā visā pasaulē, izņemot Latviju un/vai to valsti, kas ir Tava mītnes zeme.

Apdrošināšanas aizsardzība nebūs spēkā šādās paaugstināta riska pasaules valstīs vai zonās:

 • Afganistānas Islāma Republika, 
 • Mjanmas Savienības Republika (Birma), 
 • Kongo Demokrātiskā Republika, 
 • Austrumtimoras Demokrātiskā Republika, 
 • Eritrejas Valsts, 
 • Irānas Islāma Republika, 
 • Irākas Republika, 
 • Libērijas Republika, 
 • Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja), 
 • Ruandas Republika, 
 • Sjerraleones Republika, 
 • Somālijas Republika, 
 • Sudānas Republika, 
 • Sīrijas Arābu Republika, 
 • Zimbabves Republika,
 • pasaules zonās, kas pēc sasniedzamības grūtības pakāpes ir salīdzināmas ar ziemeļpolu vai dienvidpolu, kur var nokļūt, izmantojot īpašus palīglīdzekļus, specializēto transportu vai aprīkojumu.

Uz cik ilgu laiku iespējams iegādāties polisi?

Ceļojumu apdrošināšanas polisi, nosūtot vienu īsziņu, vari iegādāties uz laiku, sākot no vienas dienas līdz 13 dienām. Ja Tev nepieciešama Ceļojumu apdrošināšana ilgākam periodam, polises pēdējā darbības dienā varēsi to pagarināt, nosūtot atkārtotu pieprasījuma īsziņu un norādot ceļojuma atlikušo dienu skaitu.

Mēs Tev atgādināsim par Ceļojuma apdrošināšanas polises pagarināšanu!

Ja būsi iegādājis Ceļojumu apdrošināšanas polisi ar SMS un turpināsi uzturēties ārvalstīs ilgāku periodu, tuvojoties polises darbības termiņa beigām, saņemsi atgādinājuma īsziņu par nepieciešamību pagarināt polisi. Lai apdrošināšanas aizsardzība būtu spēkā bez pārtraukuma, piekrišana apdrošināties, nosūtot atkārtotu īsziņu ar personas datiem, jāsniedz ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas.

Kā nopirkt Ceļojumu apdrošināšanas polisi ar SMS?

Nosūtot īsziņu, Ceļojumu apdrošināšanas polisi var iegādāties tikai LMT klienti.

LMT klienti, izbraucot no Latvijas, saņem atgādinājuma īsziņu par iespēju iegādāties Ceļojumu apdrošināšanas polisi ar īsziņas palīdzību. Lai iegādātos Ceļojumu apdrošināšanas polisi, LMT klientam pēc atgādinājuma īsziņas saņemšanas, jānosūta pieprasījuma īsziņa uz numuru 1663, norādot apdrošināmās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dienu skaitu (ieskaitot īsziņas nosūtīšanas dienu), kad apdrošināšanai jābūt spēkā. 

Piemēri: 
Janis Ozolins 261176-12748 5 vai Jānis Ozoliņš 261176-12748 5 

Ceļojuma apdrošināšanu ar SMS vari iegādāties gan sev, gan saviem līdzbraucējiem, sūtot īsziņu par katru apdrošināmo personu atsevišķi.

Papildu drošībai ceļojumu laikā – EVAK

EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas dod tiesības šo valstu iedzīvotājiem saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK tiek pieņemta ārvalstu klīnikās, kas ir noteiktas valsts Slimokases biedrs un kas ir akceptējušas EVAK pieņemšanu. Tātad, pirms vēršaties ārvalstīs pēc medicīniskās palīdzības, iesakām iepriekš painteresēties, vai attiecīgā klīnika pieņem EVAK.

EVAK karti bezmaksas var noformēt un saņemt visi Latvijas Republikas iedzīvotāji, tāpēc, dodoties uz ārvalstīm, noteikti noformē EVAK karti. Plašāku informāciju par EVAK kartes noformēšanas un saņemšanas iespējām lasi Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

 

Kāpēc nepieciešama BTA Ceļojumu apdrošināšana, ja ir noformēta EVAK karte?

 • EVAK karte nesedz klienta transportēšanas, repatriācijas, kā arī ātrās palīdzības/glābšanas dienestu sniegto pakalpojumu izdevumus un pacienta iemaksas, kas var veidot ļoti ievērojamas izmaksas.
 • Arī tajā gadījumā, kad klients nonāk ārvalstīs klīnikā, kas pieņem EVAK, klientam pašam būs jāsedz pacienta iemaksas tādā apmērā, kādas tās ir noteiktas attiecīgajā valstī. Ja Latvijā pacienta iemaksas ir salīdzinoši nelielas, tad Eiropā pacienta iemaksa varētu būt pat vairāk nekā 10 reižu lielāka.
 • Izmantojot EVAK, ārvalstu klīnika apmaksu no Latvijas valsts budžeta saņems divu gadu laikā, tāpēc vairumā gadījumu privātās klīnikas, tai skaitā zobārsti, slēpošanas kūrortu klīnikas, atsakās pieņemt EVAK.
 • EVAK karte nenodrošina aizsardzību pret citiem riskiem, kas varētu gadīties ceļojumu vai ārvalstu braucienu laikā.

Piemērs, kas atspoguļo EVAK un Ceļojumu apdrošināšanas nepieciešamību:

Kādai Latvijas iedzīvotājai, atrodoties Eiropas Savienības valstī, pēkšņi pasliktinājās veselības stāvoklis, kā rezultātā sieviete tika ievietota klīnikā. Kad veselības stāvoklis nedaudz uzlabojās un viņu bija iespējams evakuēt uz mītnes zemi, rēķins par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem bija 24 000 EUR. 
Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotājai bija EVAK, visu summu viņai nebija jāsedz no saviem personīgajiem līdzekļiem. EVAK sedza 75 % (18 000 EUR) no medicīniskajiem izdevumiem, pārējos - 25% (6 000 EUR) būtu jāsedz sievietei pašai, ja viņai nebūtu bijusi BTA Ceļojumu apdrošināšanas polise. Medicīniskās evakuācijas izmaksas, ko nesedz EVAK, bija 4 300 EUR.

Ja sieviete papildu drošībai, ko nodrošina EVAK, nebūtu iegādājusies BTA Ceļojumu apdrošināšanu, viņai no saviem personīgajiem līdzekļiem par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem ārvalsts klīnikā un medicīnisko evakuāciju uz Latviju būtu jāsamaksā 10 300 EUR. Šajā gadījumā šo summu sedza BTA.

Ko vajadzētu zināt, dodoties uz ārvalstīm?

Pirms dodies ceļojumā vai darījumu braucienā iesakām:

 1. noskaidrot, vai, dodoties uz attiecīgo valsti, nav nepieciešama iebraukšanas vīza;
 2. pārliecināties, vai Tava pase būs derīga visu ceļojuma laiku. Atsevišķas valstis ir noteikušas, ka pasei jābūt derīgai vēl vismaz trīs vai pat sešus mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma, tāpēc iesakām sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecībām, lai precizētu noteiktās prasības ceļošanas dokumentiem;
 3. iepazīties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju – brīdinājumiem par valstīm, kurās iespējama karadarbība vai cita veida apdraudējumi;
 4. reģistrēties Konsulārajā reģistrā pirms došanās uz ārvalstīm, lai krīzes, piemēram, dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību, gadījumā LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvji varētu ar Tevi sazināties un nepieciešamības gadījumā sniegt iespējamo palīdzību;
 5. plānojot ceļojumu uz eksotiskām valstīm vai valstīm, kurās pastāv iespēja inficēties ar dzelteno drudzi, holeru, A, B hepatītu un citām bīstamām slimībām, noteikti savlaicīgi konsultēties ar mediķiem, vai nav nepieciešams vakcinēties. Informācija par vakcināciju pieejama Latvijas infektoloģijas centra mājaslapā;
 6. noskaidro, ko drīksti un ko nedrīksti vest savā bagāžā, ceļojot Eiropas Savienības ietvaros un ārpus Eiropas Savienības robežām. Informāciju atradīsi Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā;
 7. ja plāno doties ceļojumā ar lidmašīnu, tad jau iepriekš noskaidro, kādas ir Tavas tiesības pieprasīt kompensāciju un atbalstu no aviokompānijas gadījumos, ja lidojums tiek atcelts vai aizkavējas, ja tiek atteikta iekāpšana lidmašīnā vai arī ja tiek sabojāta vai nozaudēta bagāža. Informāciju atradīsi Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums?

Ja noticis negadījums, atrodoties ārvalstīs, veic šādas darbības:

Zvani uz polisē norādītajiem BTA diennakts ceļojumu palīdzības dienestu pa tālruņiem:

 • (+371) 26 12 12 12
 • (+371) 22 00 22 64

Mēs sniegsim operatīvu palīdzību un konsultāciju, kā rīkoties tālāk konkrētajā situācijā.

Pēkšņi saslimstot vai notiekot nelaimes gadījumam kādā no zemāk norādītajām valstīm, vari zvanīt arī mūsu sadarbības partneriem konkrētajā valstī pa tālruņiem:

 • Turcijā* – (+90 242) 310 44 44
 • Ēģiptē* – (+20 122) 104 27 43
 • Grieķijā – (+30) 28970 41 777
 • Bulgārijā – (+359) 529 198 27
 • Taizemē, Indonēzijā, Bali – (+7) 495 989 11 20
 • Ukrainā, Moldovā – (+38 050) 842 03 03
 • Baltkrievijā – (+375) 29 103 64 24
 • Krievijas Federācijā – (+7) 495 989 11 20
 • Spānija (+34) 931 70 22 86

* Atrodoties Turcijā un Ēģiptē, lai izvairītos no iespējamām problēmām, pēc medicīniskās palīdzības jāvēršas tikai mūsu līgumorganizācijās.

 • Zvanot uz norādītajiem tālruņiem, mūsu darbinieki vai sadarbības partneri palīdzēs nokārtot formalitātes, kas saistītas ar medicīnas iestādēm, sniegs rakstisku medicīnas pakalpojumu apmaksas garantiju, lai Tev nav jātērē savi personīgie finanšu līdzekļi, kā arī palīdzēs dažādu citu jautājumu risināšanā.
 • Ja par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem vai kādu citu Ceļojumu apdrošināšanas polisē iekļauto apdrošināšanas aizsardzības gadījumu, Tev bija jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem, noteikti saglabā maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis). Tāpat arī noteikti saglabā citus atlīdzību pamatojošus dokumentus – medicīnas iestādes izziņas, aviokompānijas izsniegtu apstiprinājumu par bagāžas aizkavēšanu, bojāšanu vai nozaudēšanu, tiesībaizsardzības iestāžu izdotu dokumentu u.tml. Detalizētu iesniedzamo dokumentu sarakstu atradīsi Ceļojumu apdrošināšanas noteikumos vai savā polisē.
 • Atgriežoties Latvijā, tiklīdz iespējams sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu.

 

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Ceļojumu apdrošināšanas ar SMS noteikumi    
Noteikumi Nr.15-2013-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.11.2013.)
 
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)
Noteikumi Nr.2
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 07.06.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).