Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 “Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” ārzemniekam – personai, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, pieprasot īstermiņa, ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise, kas ir derīga Latvijas Republikas un Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kurā ir derīga vīza. BTA Ārzemnieku veselības apdrošināšanas ietvaros piedāvā gan minimālo nepieciešamo segumu, paredzot medicīnisko izdevumu un transportēšanas uz mītnes zemi izdevumu segšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, gan arī paplašinātu segumu, piedāvājot papildu aizsardzību pret vairākiem riskiem.
 

Pērc klientu centros   Zvani 26121212
 

Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Ārzemnieku veselības apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • piedāvājam vairākas Ārzemnieku veselības apdrošināšanas programmas, tai skaitā nodrošinot gan minimālo nepieciešamo apdrošināšanas segumu saskaņā ar MK noteikumiem, gan arī paplašinātu segumu, kas nodrošina papildu aizsardzību pret vairākiem riskiem;
 • BTA ir vienīgā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kurai ir savs ceļojumu palīdzības dienests. Zvanot uz BTA ceļojumu palīdzības dienestu, jebkurā diennakts laikā klients saņems viskompetentākās un detalizētākās konsultācijas dzimtajā valodā saistībā ar ceļojumu apdrošināšanu.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Tabulā norādītas apdrošinājuma summas katram polisē ietvertam riskam. Apdrošinājuma summas norādītas eiro valūtā.  
Medicīniskie izdevumi
Tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības sniegšanu, ja noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana, tai skaitā neatliekamā medicīniskā palīdzība, izdevumi par ārsta izrakstīto medikamentu iegādi, neatliekamām operācijām un medicīniskajām manipulācijām, kā arī transportēšanas izdevumi līdz ārstniecības iestādei. Papildus tiek segti izdevumi par veiktiem telefona zvaniem, lai sazinātos ar BTA vai BTA sadarbības partneriem, par īslaicīgi nepieciešamo medicīnisko palīglīdzekļu iegādi vai īri.
22 000
Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība
Tiek atlīdzināti izdevumi par sāpes remdinošu līdzekļu iegādi, pagaidu pasākumiem zobu ārstēšanā (rentgens, zāļu ielikšana, pagaidu plomba vai zoba ekstrakcija).
150
Repatriācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi. Rakstiski saskaņojot, repatriācijas izdevumus var aizvietot ar apbedīšanas izdevumiem ārzemēs, tajā skaitā zārka iegādes izdevumiem.
11 000
Medicīniskā evakuācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par ārsta noteiktu transportēšanu no stacionāra Latvijā uz stacionāru mītnes zemē. 
22 000
Izdevumi cietušā pavadātājam
Nepieciešamības gadījumā tiek segti arī medicīniskā personāla izdevumi, ja atgriešanās mītnes zemē - medicīniskā evakuācija - nevar notikt bez ārsta vai medmāsas pavadības.
700
Nelaimes gadījums ar sakropļojuma vai nāves iestāšanos
Ja nelaimes gadījuma rezultātā iestāsies nāve vai tiks gūti sakropļojumi, tiks izmaksāta atlīdzība apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā.
Civiltiesiskā atbildība
Noteiktā apmerā tiek atlīdzināti zaudējumi, kas klienta vainas dēļ būs nodarīti trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī tiesāšanās izdevumi.

Kāda ir polises darbības teritorija un darbības laiks?

Ārzemnieku veselības apdrošināšanas polises aizsardzība ir spēkā Latvijā un Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kurā ir derīga ārzemniekam izsniegtā vīza.

Kāds ir polises darbības laiks?

Ārzemnieku veselības apdrošināšanas polisi atkarībā no plānotā uzturēšanās ilguma vari iegādāties ar darbības laiku, sākot no vienas dienas līdz 365 dienām.

Ņem vērā, ka Ārzemnieku veselības apdrošināšanas polises derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par paredzamo ārzemnieka uzturēšanās termiņu Latvijas Republikā vai Latvijas Republikas un vienas vai vairāku citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā. Noformējot vīzu īslaicīgajam ceļojumam uz Latviju, paredzētajam termiņam būs jāpieskaita klāt vēl 15 dienas, lai kopējais apdrošināto dienu skaits ir par 15 dienām lielāks, nekā paredzamais īslaicīgais ceļojums uz Latviju. Šāda ir Latvijas vēstniecību prasība vīzas izsniegšanai.

Pieprasot daudzkārtējo vīzu, ārzemniekam jāiesniedz Ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise pirmajai uzturēšanās reizei, tomēr arī katrai nākamajai uzturēšanās reizei obligāti ir jāiegādājas Ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise.

Polises iegādes veidi

Ārzemnieku veselības apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums?

Ja Latvijā radušās veselības problēmas, tai skaitā akūtas zobu sāpes, gūta trauma vai noticis cits ar veselības problēmām saistīts negadījums, veic šādas darbības:

 1. vērsies pēc medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādē, kas reģistrēta Latvijas Ārstniecības iestāžu reģistrā vai pie sertificētas ārstniecības personas;
 2. neatliekamos gadījumos izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruņiem 113 vai 03;

  Abos iepriekš minētajos gadījumos, saņemot medicīnisko palīdzību, noteikti saglabā maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis), kā arī noteikti saglabā citus atlīdzību pamatojošus dokumentus: medicīnas iestādes izsniegtu izziņu vai izrakstu, kurā norādīta diagnoze. Ja radušies transporta izdevumi, dodoties uz tuvāko ārstniecības iestādi, noteikti saglabā arī maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis), kuros norādīts, par ko veikta samaksa.
   
 3. Tiklīdz iespējams, piesaki apdrošināšanas gadījumu, lai varētu saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Jebkuros citos gadījumos, kas saistīti ar polisē iekļauto apdrošināšanas aizsardzību un ar to saistītiem izdevumiem, veic šādas darbības:

 1. Zvani uz polisē norādītajiem BTA diennakts ceļojumu palīdzības dienestu pa tālruņiem:
  • (+371) 27 81 89 99
  • (+371) 22 00 22 64
  vai uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni (+371) 26 12 12 12.
 2. Mēs sniegsim operatīvu palīdzību un konsultāciju, kā rīkoties tālāk konkrētajā situācijā. Nepieciešamības gadījumā mūsu darbinieki palīdzēs nokārtot formalitātes, kas saistītas ar medicīnas iestādēm, sniegs rakstisku medicīnas pakalpojumu apmaksas garantiju, lai Tev nav jātērē savi personīgie finanšu līdzekļi, kā arī palīdzēs dažādu citu jautājumu risināšanā.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.15-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 09.05.2016.)
Noteikumi Nr.15
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 20.12.2011.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).