Aktīvās atpūtas polise

Mēs apdrošinām Tevi, Tavu dzīvesveidu un inventāru!

Tikai 39€ vai 49

Ja Tu skeito, veiko, kaito, snovo, slēpo, sērfo, skrituļo vai dari jebko citu gan ziemā, gan vasarā – Mēs apdrošinām Tevi, Tavu dzīvesveidu un inventāru! Kompleksā apdrošināšana aktīvās atpūtas cienītājiem, sporta inventāram un ekipējumam!

Tavs hobijs ir aktīvs un atraktīvs, tad neveiksmīgi pakrist var ikviens, kā arī iegādātais inventārs un ekipējums nav pasargāts no kritiena, kā rezultātā tiek bojāts. Jāatceras, ka garnadži vienmēr izmanto mirkli, lai paņemtu noskatīto inventāru sev! Neviens nevar aizbēgt no šiem neparedzētajiem negadījumiem, taču mēs varam pasargāt Tevi no neparedzētiem izdevumiem, kas ātri vien ļaus Tev atkal nodarboties ar iemīļoto sporta veidu.
 

Pērc klientu centros   Zvani 26121212


Aktīvās atpūtas polise ir Tavs drošības spilvens visā Baltijā! 
Izvēlies sev piemērotāko polisi par 39 EUR vai 49 EUR uz gadu! Visiem apdrošināšanas veidiem tiek noteikts pašrisks 0 EUR apmērā.

 

BTA Aktīvās atpūtas polise:

 • apdrošina Tavu sporta inventāru un ekipējumu (inventāra pilnīga bojāeja vai zādzība, bojājumi, to starp ugunsgrēka vai dabas stihijas postījumu gadījumos);
 • apdrošina Tevi (traumas, medicīniskie izdevumi visā Baltijā, invaliditāte, nāve);
 • apdrošina Tavu atbildību, ja negadījuma laikā nodari pāri citiem vai viņu inventāram un ekipējumam.


Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kam paredzēta Aktīvās atpūtas polise?

Ja Tavs hobijs ir aktīvs un atraktīvs, tad neveiksmīgi pakrist var ikviens, kā arī iegādātais inventārs un ekipējums nav pasargāts no kritiena, kā rezultātā tiek bojāts. Jāatceras, ka garnadži vienmēr izmanto mirkli, lai paņemtu noskatīto inventāru sev! Neviens nevar aizbēgt no šiem neparedzētajiem negadījumiem, taču mēs varam pasargāt Tevi no neparedzētiem izdevumiem, kas ātri vien ļaus Tev atkal nodarboties ar iemīļoto sporta veidu.

Piedāvājums attiecas uz fiziskām personām un nav spēkā profesionālajiem sportistiem piedaloties sacensībās vai treniņos, kā arī piedāvājums neattiecas uz sporta ekipējumu - hokeja nūjām, skeitbords dēļa virsmu un kaitborda buru, ja zaudējums ir mazāks nekā 10% no visas buras vērtības apmēra. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā nodarbojoties ar lēkšanu no augstuma, autosportu, motosportu, cīņas sportu, zemūdens niršanu, planierismu, paraglaidingu, downhill, Freestyle, BMX vai trial riteņbraukšanu.

Kādi aizsardzība iekļauta Aktīvās atpūtas polisē?

BTA Aktīvās atpūtas polise iekļauj apdrošināšanas aizsardzību pret 3 galvenajiem aizsardzības veidiem:

 • Īpašuma apdrošināšana – apdrošinām Tavu sporta inventāru un ekipējumu (iekļauj šādus riskus – inventāra pilnīgas bojāeja vai zādzība, bojājumi*, to starp ugunsgrēka vai dabas stihijas postījumu gadījumos);
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana – apdrošinām Tevi (iekļauj šādus riskus – traumas, medicīniskie izdevumi visā Baltijā, invaliditāte, nāve);
 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana - apdrošinām Tavu atbildību, ja negadījuma laikā nodari pāri citiem vai viņu īpašumam (iekļauj šādus riskus – trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums, trešo personu mantai nodarītais bojājums, tiesāšanās izdevumi, glābšanas izdevumi). Civiltiesiskā apdrošināšana palīdzēs situācijās, kad, izbaudot aktīvo atpūtu (piemēram, skeitojot, veikojot, kaitojot, slēpojot vai snovojot), nodarīsi zaudējumus citām personām un to inventāram, ekipējumam.

*Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību par sava sporta inventāra vai ekipējuma bojājumiem, noteikti saglabā servisa maksājuma dokumentus.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Tabulā norādīti polisē iekļautie riski un apdrošinājuma summas katram riskam eiro valūtā.  
Polises cena:
 
39 € 49 €
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas riski:
 
   
Nāve
Ja, izmantojot aktīvās atpūtas inventāru, nelaimes gadījuma rezultātā apdrošināšanas līguma darbības laikā vai viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma iestāsies nāve, atlīdzība 100% apmērā tiks izmaksāta apdrošināšanas polisē norādītajai personai - labuma guvējam.
1000 2000
Darbspējas zaudējums
Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošināšanas līguma darbības laikā vai viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma iestāsies invaliditāte un/vai sakropļojums, izmaksāsim atlīdzību līdz 100% apmēram.
1000 2000
Traumas
Tiks izmaksāta procentuāla daļa (no 0.5% līdz 100% atkarībā no gūtās traumas smaguma) no riskam paredzētās apdrošinājuma summas par dažādām gūtām traumām, izmantojot aktīvās atpūtas inventāru, piemēram, kaulu lūzumiem, mežģījumiem, zobu zudumiem un citām traumām.
1000 2000
Medicīniskie izdevumi
Tiks atlīdzināti izdevumi par ārstējošā ārsta sniegtajām un nozīmētajām ārstniecības manipulācijām, kas saistītas ar ambulatoro vai stacionāro ārstēšanu, izdevumi par rentgena diagnostiku un operācijām, ārsta nozīmēto medikamentu un pārsiešanas materiālu iegādi, rehabilitācijas pasākumiem, medicīnisko transportu līdz tuvākajai ārstniecības iestādei. Tiek atlīdzināti izdevumi par medicīniskajiem pakalpojumiem, kas saņemti Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas ārstniecības iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistrā reģistrētajās ārstniecības iestādēs.
250 250
Īpašuma apdrošināšanas riski:
 
   
Pilnīga bojāeja vai zādzība
Izmaksāsim atlīdzību, ja uguns riska, šķidruma vai tvaika noplūdes, dabas stihisko postu rezultātā būs pilnībā bojāts Tavs aktīvās atpūtas inventārs, kā arī gadījumā, ja tas būs nozagts no Tava mājokļa vai ārpus tā. Velosipēda zādzības risks ir spēkā, ja velosipēds ir reģistrēts CSDD velosipēdu reģistrā.
1000 2000
Bojājumu gadījumā
Ja pēkšņu, neparedzētu ārējo apstākļu rezultātā, piemēram, sadursmē ar citu velosipēdu, transportlīdzekli, šķērsli, gājēju, dzīvnieku vai citu objektu, būs bojāts Tavs aktīvās atpūtas inventārs, vienu reizi apdrošināšanas periodā atlīdzināsim izdevumus par aktīvās atpūtas inventāra remonta pakalpojumiem, saņemot no Tevis maksājumu apliecinošos dokumentus. Netiek atlīdzināti zaudējumi par inventāra krāsojuma vai metālisko daļu nobrāzumiem vai skrāpējumiem, kā arī par Velisopēda papildaprīkojumu, piemēram, gaismas lukturiem, video iekārtām, bērnu sēdeklīšiem, veloradariem, turētājiem u.tml.
100 200
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas riski:
 
1000 2000
Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums
Citas personas nāve, darbaspējas zudums, pārejoša darba nespēja, fizisks savainojums vai slimība, piemēram, ja, aktīvās atpūtas laikā, nejauši būsi savainojis citu personu.
   
Citas personas mantai nodarītais bojājums
Citas personas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām mantām nodarītais bojājums vai to bojājeja, piemēram, ja, aktīvās atpūtas laikā, nejauši būsi sabojājis citas personas mantu, piemēram, inventāru, telefonu, vai jebkādu citu priekšmetu, lietu vai īpašumu.
   
Glābšanas izdevumi
Izdevumi saistībā ar neatliekamajiem bojājumu novēršanas vai samazināšanas pasākumiem.
   
Tiesāšanās izdevumi
Saskaņotie tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kas radušies saistībā ar citas personas celtās prasības pret klientu izmeklēšanu un noregulēšanu, piemēram, ja mēs pamatosim, ka Tava atbildība nav iestājusies, tomēr cita persona uzstājīgi turpinās pieprasīt zaudējumu atlīdzību un vērsīsies ar prasību pret Tevi tiesā, tad šādus tiesāšanās un ar lietas vešanu saistītus izdevumus atlīdzinām, ja tos būsi iepriekš saskaņojis ar mums.
   

Kāda ir polises darbības teritorija un darbības laiks?

BTA Aktīvās atpūtas polises darbības teritorija ir Latvija, Lietuva un Igaunija. Apdrošināšanas aizsardzība darbojas 24 stundas diennaktī.

Polises iegādes veidi

BTA Aktīvās atpūtas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums?

Notiekot negadījumam, veic šādas darbības:

 1. lai veiktu glābšanas darbus, kā arī fiksētu negadījuma apstākļus un iemeslu, nekavējoties sazinies ar atbilstošo glābšanas dienestu vai institūciju:
  • ja esi cietis pats vai cits cilvēks, nekavējoties vērsies pēc medicīniskās palīdzības, nepieciešamības gadījumā izsaucot Neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruņiem 113 vai 03;
  • ja esi konstatējis inventāra zādzību, nekavējoties ziņo policijai pa tālruņiem 110 vai 02;
  • ja Tavas rīcības rezultātā cietis cits cilvēks vai bojāta citai personai piederoša manta, piefiksē personas datus;
 2. saņemot medicīnisko palīdzību, saglabā dokumentu, kas apstiprina nelaimes gadījuma faktu un sekas, piemēram, ārsta izziņu, kurā norādīta diagnoze jeb traumas detalizēts, medicīnisks apraksts, kā arī saglabā veikto maksājumu apliecinošos dokumentus (piemēram, kases čekus, maksājumu kvītis, kurās norādīts Tavs vārds, uzvārds, personas kods un saņemtā pakalpojuma nosaukums) par saņemto medicīnisko palīdzību;
 3. tiklīdz iespējams, sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai informētu par negadījumu, saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai, kā arī lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu.

Apdrošināšanas noteikumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana PDF E-doc*
Noteikumi Nr.8.2
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 26.09.2017.)
 
     + Pielikums, kas ir attiecināms uz BTA Aktīvās atpūtas polisē iekļauto aizsardzību:    
Noteikumu Nr.8.2 Pielikums Nr.2 "Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar traumu"  
Mājokļa apdrošināšanas noteikumi (attiecībā uz Īpašuma apdrošināšanu)    
Noteikumi Nr.3F-3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.12.2015.)
 
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vispārējie noteikumi    
Noteikumi Nr.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.09.2020.)
 
Noteikumi Nr.21.01.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 31.01.2012.)
Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.1304.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.09.2020.)
 
Noteikumi Nr.21.01.-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 28.08.2013.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).