Padomā par visu sev svarīgo!

BTA piedāvā pasargāt Tavas mājas un visu, kas Tev tajās svarīgs, lai Tu pats vari veltīt savu uzmanību jaunu mērķu un sapņu realizēšanai. Visa nepieciešamā aizsardzība iekļauta vienā apdrošināšanas polisē – pasargāsim mājokli, tajā esošās mantas, apdrošināsim mājdzīvniekus un uzņemsimies atbildību par Tavu rīcību, ja gadīsies nodarīt kaitējumu trešajai personai! Mēs vēlamies, lai ikviena dzīvē atbildība ir vienkārša, un esam uzticams partneris atbildīgiem lēmumiem Tavai drošībai. Padomā par visu sev svarīgo!​

Līdz 31. oktobrim apdrošini mājokli ar līdz pat 40% atlaidi!

Tu vari apdrošināt:


Tu vari apdrošināt gan savu suni, gan kaķi. 
Apdrošinātie riski: slimības risks, traumatisma risks, dzemdību risks, trešo personu prettiesiska rīcība, uguns risks, dabas stihiskie riski, citu dzīvnieku uzbrukums, saindēšanās ar indīgām vielām, indīgu dzīvnieku vai kukaiņu kodums, pakļūšana zem transporta līdzekļa.
Atlīdzināsim Tavus tiešos zaudējumus, ja mājdzīvnieks gājis bojā vai apdrošinātā riska rezultātā nepieciešams eitanāziju.


Atlīdzināsim zaudējumus, ja dators būs izkritis no rokām, kā arī tad, ja uz tā būs uzkritis smags priekšmets, datoru sabojājot.


Nodrošināsim slēdzenes atvēršanu, situācijā, ja atslēgas būs pazaudētas un iekļūšana mājoklī nebūs iespējama.
Pie tevis ieradīsies meistars, ja būs mehānisks vai trešās personas veikts bojājums slēdzenē, kas nobloķē durvju atslēgšanu.


Atlīdzināsim zaudējumus , ja:
- veicot sienas krāsošanas darbus, krāsas bundža nokritīs un ar krāsu tiks sabojāta grīda;
- pārvietojot skapi uz otro stāvu pa trepēm, tas negaidīti izslīdēs no rokām, un krītot izsitīs sienā caurumu;
- kaimiņš veicot remontu, izurbs Tev sienā caurumu;
- tev no rokām izslīdēs smags priekšmets, kuram uzkrītot uz flīzēm, tās tiek sabojātas;
- ēkas remonta laikā, no 2. stāva krītot materiāliem, tiks bojāts bruģis.


Ja Tavs bērns spēlējoties netīšām būs sabojājis televizora ekrānu, arī to mēs atlīdzināsim.


Tev tiks atlīdzināti zaudējumi, ja:
- strāvas īssavienojuma dēļ izcelsies ugunsgrēks un tiks bojāts ēkas jumts;
- gāzes balona vai apkures katla sprādziena rezultātā tiks bojātas ēkas konstrukcijas;
- ugunsgrēka dzēšanas rezultātā būs nopludināta ēka;
- vētras laikā uz ēkas uzkritīs koks, kā rezultātā tiks bojāts jumta segums;
- vētras laikā no ēkas tiks norauta satelītantena;
- spēcīga krusa sabojās ēkas jumtu;
- trešās personas iekļūs mājā un to izdemolēs;
- tiks apzīmētas ēkas sienas un bojāta ēkas ārējā apdare;
- automašīna ietrieksies ēkā un tiks bojātas ēkas konstrukcijas;
- plīstot akvārijam tiks appludināta istaba un bojāts grīdas lamināts;
- caurvēja laikā tiks bojātas istabas durvis.


Atlīdzināsim zaudējumus, ja Tavs velosipēds iepatiksies zagļiem un vietā būs jāgādā jauns.


Nodrošināsim namdara, santehniķa, telpu uzkopšanas, apsardzes pakalpojumus, eksperta konsultācijas pa tālruni un atslēgu servisu.
Šis ir ātrs risinājums, kas nodrošinās neatliekamās palīdzības saņemšanu, lai ierobežotu vai novērstu pēkšņa un neparedzama negadījuma radītos bojājumus dzīvoklim, ēkai vai ēkas daļai, un samazinātu turpmākos zaudējumus. 


Komunikācijas sistēmu, piemēram, ūdens apgādes, kanalizācijas, apkures, lietus notekūdeņu, ventilācijas, sadzīves iekārtu u.c., avārijas rezultātā, kā arī ēkas iekšpusē esoša cauruļvada aizsalšanas un tai sekojoša cauruļvada plīsums vai kaimiņu izraisītas mājokļa appludināšanas gadījumā atlīdzināsim zaudējumus.
Segsim zaudējumus arī šādos gadījumos:
- aizsprostojuma kanalizācijas sistēmā dēļ applūst ēka;
- plīstot veļas mašīnas caurulei applūst virtuve;
- ūdensvada avārijas dēļ tiek bojāts otrā stāva grīdas segums un pirmā stāva griesti;
- pārplīstot apkures cauruļvadiem tiek bojāts istabas lamināts;
- aizsalstot ūdensvadam, plīst caurule un tiek bojāts grīdas segums;
- pēkšņi noreaģējot sprinkleru sistēmai, tiek bojātas vairākas istabas;
- augšējā stāva kaimiņiem pārlūst vanna un tiek bojāti dzīvokļa griesti un sienas;
- plīstot karstā ūdens boileram, applūst vannas istaba;
- karstā ūdens stāvvada avārijas rezultātā tiek bojātas dzīvokļa sienas un grīda.
 


Arī tad, ja Tev būs radušies zaudējumi, ko izraisījusi avārija vai iepriekš neizziņots elektrības padeves pārtraukums, elektriskās strāvas iedarbība, tai skaitā bojājumi, kas radušies pārsprieguma, pārslodzes, īssavienojuma dēļ, zibens spēriena sekundārās parādības un no tām izrietošās elektromagnētiskās un elektriskās parādības, piemēram, ja pēkšņa elektrības padeves pārtraukuma rezultātā, sabojājies dators, kas bija apdrošināts kā kustamais īpašums mēs segsim Tavus izdevumus.


Pērc polisi un saņem:

  • Apdrošināšanas polisi ar visiem riskiem;
  • Namdara, santehniķa, apsardzes pakalpojumus bez papildu maksas;
  • Konsultāciju jebkurā diennakts laikā, ko darīt, ja mājoklī ir notikusi ārkārtas situācija;
  • Iespēju prēmiju sadalīt vairākos maksājumos;
  • 50% atlaidi kustamās mantas un elektronisko risku apdrošināšanai;
  • Stiklojumam pašrisku tikai 25 EUR apmērā.

Pērc kopā izdevīgāk:

  • Apdrošini savu mājdzīvnieku tikai par 5 vai 10 EUR;
  • Uztici savu atbildību mums – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas cena sākot no 5 EUR.

Lai Tavas mājas un viss Tev svarīgais tajās ir drošībā!

Piedāvājums spēkā no 12.09.2018. līdz 31.10.2018.
 

Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude: