Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcija

Skrien droši - ne tikai ērtos apavos, bet arī apdrošināts!

Nelaimes gadījumu apdrošināšana iekļauj nodarbošanos ar dažāda veida sportiskām aktivitātēm, kā arī ir iespējams apdrošināt dalību paaugstināta riska sporta veidos.

Skriešanas sezona jau sāk uzņemt apgriezienus, un, lai arī var šķist, ka ikdienas skriešana nav sporta veids, kurā varētu gūt nopietnas traumas, BTA pieredze rāda, ka arī skrienot tiek gūtas nopietnas traumas, tai skaitā dažāda veida lūzumi, saišu sastiepumi un plīsumi. Traumas skrienot gūst gan bērni, gan pieaugušie, tāpēc apdrošināšanas polise ir pielāgota visas ģimenes dzīves stilam – esi pasargāts arī sportojot. Turklāt apdrošināšanas aizsardzība darbojas 24 stundas diennaktī visā pasaulē!
 

Akcijas laikā pērc polisi izdevīgāk:

  • Bērniem sākot no 14.00 EUR/gadā
  • Pieaugušajiem sākot no 19 EUR/gadā
  • Ģimenēm atlaides līdz 20%

Skrien droši kopā ar BTA!

Akcijas periods: 08.05.2017. - 26.05.2017.

Polisē iekļautie riski:

Programmas:   Bērnu* Pieaugušo **
Medicīniskie izdevumi (Latvijā)
Medicīniskie izdevumi (Latvijā) - summa medicīniskajiem izdevumiem tiek noteikta 2 200 EUR apmērā ar limitu 500 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu. BTA atlīdzina medicīniskos izdevumus, kas saistīti ar nelaimes gadījuma rezultātā gūtu fizisku ievainojumu novēršanu - operācijas, ārsta izrakstīti medikamenti, pārsiešanas materiāli, rentgena diagnostika, rehabilitācijas pasākumi, ambulatorā vai stacionārā ārstēšana.

Papildus minētajam, BTA, medicīnisko izdevumu limitu ietvaros, Bērnam gūstot mugurkaula, kakla rajona vai galvas traumas, izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par 10 reitterapijas nodarbībām. Kompensācijas apmērs par vienu nodarbību tiek noteikts 8 EUR apmērā.
Traumas
Traumas - BTA izmaksā procentuālu daļu no summas 3 000 EUR apmērā, ja nelaimes gadījuma rezultātā ir gūtas traumas, kas minētas Noteikumu Tabulā Nr.1a vai Tabulā Nr.1, atkarībā no tā, kuru tabulu Jūs izvēlaties iekļaut apdrošināšanas polisē - piemēram, kaulu lūzumi, mežģījumi, apsaldējumi, apdegumi, zobu zudumi, dzīvnieku kodumi, saindēšanās ar ķīmiskām, toksiskām vielām, saslimšana ar ērču encefalītu vai poliomielītu, esot vakcinētam pret attiecīgo slimību.

Izvēloties traumu Tabulu Nr.1 vienu reizi līguma darbības laikā un tikai tādā gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība netiek veikta saskaņā ar kādu citu Tabulas Nr.1 izmaksas punktu, tiek veikta atlīdzības izmaksa par hematomu, kas nav mazāka kā 1%* no ķermeņa virsmas. Apdrošināšanas atlīdzības procents tiek noteikts 0.5% apmērā no apakšlimita Traumu riskam. *Cietušās personas plaukstas lielums
Zobārstniecības pakalpojumu apmaksa
Zobārstniecības pakalpojumu apmaksa: BTA kompensē izdevumus 1 000 EUR apmērā par zobārstniecības pakalpojumiem, kas radušies nelaimes gadījuma iestāšanās rezultātā. Tiek kompensēta zobu labošana, protezēšana, zobu ķirurģija un zobu implantācija. Apdrošināšanas atlīdzība neatlīdzina izdevumus, kas saistīti ar piena zobu labošanu, zaudēšanu. Apdrošināšanas apakšlimits zobārstniecības pakalpojumiem neietilpst Medicīnisko izdevumu apakšlimitā. Apdrošināšanas atlīdzība tiek veikta tikai gadījumos, ja cietušajam pienākas atlīdzība par aizsardzības veidu “Traumas”. Ja tiek izmaksāta atlīdzība par “Zobārstniecības pakalpojumu apmaksu”, tad Noteikumos pie “Medicīniskajiem izdevumiem” minētie zobārstniecības pakalpojumi nav spēkā.
Psiholoģiskā palīdzība Jaunums!
Psiholoģiskā palīdzība: ja nelaimes gadījuma rezultātā Bērnam tiek veikta izmaksa saskaņā ar Tabulu Nr.3 un Bērnam vai viņa aizbildņiem radīsies izdevumi saistībā ar vizītēm pie psihologa 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Nelaimes gadījuma, BTA kompensēs 10 (desmit) vizītes pie psihologa vai psihoterapeita. Kompensācijas apmērs par vienu vizīti tiek noteikts 30 EUR apmērā. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai BTA jāiesniedz noteiktās formas iesniegums un čeku oriģināli, kuros jābūt norādītiem Bērna personas kodam un saņemtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Konfekšu apmaksa Tikai BTA!
Konfekšu apmaksa: iestājoties nelaimes gadījumam, bērnam līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), mēs papildus visām saskaņā ar līgumu paredzētajām atlīdzībām apmaksāsim augļus vai konfektes, ko vecāki iegādāsies mazulim, lai mazinātu sliktās atmiņas par sāpi. Kompensācija tiek izmaksāta gadījumā, ja par traumu ir paredzēta; tiek atlīdzināts čeks par konfektēm vai augļiem, ne vairāk par 15 EUR vienā gadījumā.

Konfekšu vai augļu iegāde var tikt aizvietota ar biļetes iegādi uz kino teātri (attiecas tikai uz bērniem paredzētām multfilmām un filmām) vai zooloģiskā dārza apmeklējumu. Šajā gadījumā, piesakot atlīdzību, kā apliecinošu dokumentu ir jāiesniedz čeks un biļete.
Privātskolotāja izdevumi Tikai BTA!
Privātskolotāja izdevumi: Iestājoties Nelaimes gadījumam, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par 10 nodarbībām ar privāto pasniedzēju jebkurā Bērnam nepieciešamajā priekšmetā, ja Bērns atrodas uz slimības lapas ilgāk par 3 nedēļām un tajā laikā neapmeklē skolu. Kompensācijas apmērs pa vienu nodarbību tiek noteikts 9 EUR apmērā. Gadījumā, ja saistībā ar Nelaimes gadījumu Bērns ir atbrīvots no skolas apmeklēšanas ilgāk par 2 mēnešiem un šajā laika periodā nevar apmeklēt skolu, par ko ir izsniegta ārsta izziņa, vecākiem ir tiesības pieaicināt vairākus privātos pasniedzējus dažādos priekšmetos, kopīgi Bērna privātnodarbībām iztērējot naudas summu, kas ir ekvivalenta 360 EUR.
Slimnīcas nauda
Slimnīcas nauda: iestājoties nelaimes gadījumam, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību 18 EUR apmērā par katru ārstniecības iestādes diennakts stacionārā pavadīto dienu ar limitu 45 dienas vienā apdrošināšanas gadā, ja Apdrošinātais nokļūst diennakts stacionārā ārstniecības iestādē uz laiku, kas ir ilgāks par 24 stundām pēc kārtas.
Kosmētiskās operācijas
Kosmētiskās operācijas: gadījumā, ja nelaimes gadījuma rezultātā iegūtais bojājums rada paliekošas kropļojošas sekas galvas un kakla rajonā vai paliekošas kropļojošas sekas pēc apdegumiem, to likvidācijai tiek apmaksāta plastiskā ķirurģiskā ārstēšana ar limitu 1 500 EUR.
Bērna mācību pabalsts 
Bērna mācību pabalsts: ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājas Apdrošinātās personas nāve, BTA pēc katra akadēmiskā mācību gada beigām izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, lai Apdrošinātās personas bērns var studēt. Maksimālā izmaksājamā summa Bērna mācību pabalstam par visu studiju periodu tiek noteikta vienas desmitās daļas apmērā no apdrošināšanas aizsardzībai „Nāve” paredzētās summas. Iestājoties Apdrošinātās personas nāvei, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta vienam Apdrošinātās personas bērnam, kurš uz nāves iestāšanās brīdi ir jaunāks par 24 gadiem, kompensējot viņa mācību maksu par studijām augstākās izglītības iestādē. Izmaksas kārtība notiek saskaņā ar Noteikumiem.
Kritisko slimību apdrošināšana Papildināts!
Kritisko slimību apdrošināšana: BTA izmaksā atlīdzību 750 EUR apmērā saskaņā ar Noteikumu Pielikumu Nr.6 „Kritisko slimību apdrošināšanas noteikumi”, ja Apdrošinātā persona saslimst ar kādu no šādām slimībām: miokarda infarkts, insults, vēzis, hroniska nieru mazspēja, paralīze, izkaisītā skleroze, primārais 1.tipa cukura diabēts, AIDS, Laima slimība. Jaunums! Papildus Pielikumā Nr.6 “Kritisko slimību apdrošināšanas noteikumi” uzskaitītajām slimībām BTA veiks izmaksu, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātai personai pirmreizēji tiek diagnosticēti:
Aklums – abu acu neatgriezenisks un pastāvīgs, pilnīgs redzes zudums slimības rezultātā. Redzes zudumam jābūt vismaz 6 mēnešus ilgam un diagnozei jābūt apstiprinātai ar oftalmologa slēdzienu. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts īslaicīgs aklums.
Kurlums – abu ausu neatgriezenisks un pastāvīgs, pilnīgs dzirdes zudums slimības rezultātā. Dzirdes zudumam jābūt vismaz 6 mēnešus ilgam un diagnozei jābūt apstiprinātai ar LOR (ausu, kakla, deguna) speciālista slēdzienu. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts īslaicīgs kurlums.
Mēmums – neatgriezenisks un pastāvīgs, pilnīgs runas spēju zudums slimības rezultātā. Runas zudumam jābūt vismaz 6 mēnešus ilgam un diagnozei jābūt apstiprinātai ar LOR (ausu, kakla, deguna) speciālista slēdzienu. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts īslaicīgs runas zudums un runas zudums, kas ir psihiatriska stāvokļa daļa.
Tiek apdrošināti arī gadījumi, kas rodas ķirurģiskas operācijas vai slimības medicīniskas ārstēšanas rezultātā.
Nāve
Nāve - atlīdzība tiek izmaksāta, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājas Apdrošinātās personas nāve.
Invaliditāte
Invaliditāte:
Pieaugušajiem - BTA izmaksā atlīdzību, ja nelaimes gadījuma rezultātā iestājas Apdrošinātās personas invaliditāte. I grupas invaliditātes gadījumā atlīdzība tiek izmaksāta 100% apmērā no izvēlētās apdrošinājuma summas, II grupas invaliditātes gadījumā - 50% apmērā, III grupas invaliditātes gadījumā - 25% apmērā.
Bērniem – BTA izmaksā atlīdzību saskaņā ar Tabulu Nr.3 “Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar nelaimes gadījumā gūto sakropļojumu”.

* Piedāvājums attiecas uz personām vecumā no 1 līdz 17 gadiem (ieskaitot);
** Neattiecas uz personām, kas vecākas par 74 gadiem.

 

Pieteikt polisi:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude: