Veselības apdrošināšana

Lai nevajadzētu norēķināties par Tavā Veselības apdrošināšanas kartē iekļautajiem pakalpojumiem ar personīgajiem līdzekļiem, apmeklē BTA līgumiestādes:
 
Līgumiestāžu saraksts

Ja par kādu no ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas iekļauts Tavā Veselības apdrošināšanas kartē, esi norēķinājies ar personīgajiem līdzekļiem, aizpildi zemāk redzamo atlīdzības pieteikuma formu (Pieteikt atlīdzību), pievieno aizpildītu veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, maksājumus apliecinošus dokumentus un citus vajadzīgos dokumentus, lai reģistrētu atlīdzības lietu, un mēs ar Tevi sazināsimies, ja būs nepieciešama papildu informācija (piemēram: diagnoze) atlīdzības lietas izskatīšanai un lēmuma par izmaksu veikšanai.

  Šobrīd tiek izskatīti un apstrādāti 21.04.2017. saņemtie veselības atlīdzību pieteikumi.
 


Pieteikt atlīdzību:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kur vari izmantot BTA veselības apdrošināšanas polisi, nenorēķinoties ar personīgajiem līdzekļiem?

Lai nevajadzētu norēķināties par Tavā Veselības apdrošināšanas kartē iekļautajiem pakalpojumiem ar personīgajiem līdzekļiem, apmeklē BTA līgumiestādes.

Kā saņemt atlīdzību, ja par ārstniecības pakalpojumu esi norēķinājies pats?

Lai saņemtu atlīdzību par izmantotajiem pakalpojumiem, par kuriem norēķinājies ar personīgiem līdzekļiem, Tev nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, tomēr ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc pakalpojuma saņemšanasjāiesniedz šādi dokumenti:

 1. atlīdzības pieteikums, ko vari atrast BTA mājaslapā vai arī saņemt to tuvākajā BTA Klientu apkalpošanas centrā,
 2. medicīnisko pakalpojumu nepieciešamību apliecinošs dokuments, piemēram, izraksts no ambulatorās vai stacionārās kartes, ārsta nosūtījums uz izmeklējumu, recepte medikamentu iegādei u.tml.,
 3. maksājuma dokumenta (čeks, kvīts u.tml.) kopija, kurā norādīts:
  1. Tavs vārds, uzvārds un personas kods,
  2. sniegtā pakalpojuma atšifrēts nosaukums, daudzums, cena, datums,
  3. pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

Maksājuma dokumentu oriģinālus saglabā pie sevis, tie jāiesniedz tikai pēc mūsu pieprasījuma.


Šos dokumentus Tu vari mums iesniegt šādos veidos:

 1. lejupielādēt BTA mājaslapā www.bta.lv atrodamo Veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma veidlapu, aizpildīt to un kopā ar ieskenētiem vai nofotografētiem maksājuma dokumentiem un medicīnisko pakalpojumu nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem nosūtīt mums, izmantojot BTA mājaslapā sadaļā “Atlīdzības” > “Veselības apdrošināšana” esošo formu;
 2. iepriekš minētos dokumentus vari nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi veselibas.atlidzibas@bta.lv;
 3. nosūtīt  pa pastu uz adresi: Sporta iela 18, Rīga, LV-1013 ar norādi BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamentam;
 4. iesniegt tuvākajā BTA Klientu apkalpošanas centrā.

Apdrošināšanas atlīdzību, to pārskaitot uz Tavu atlīdzības pieteikumā norādīto norēķinu kontu, izmaksāsim piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja tas tomēr nav noticis, zvani uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai noskaidrotu kavēšanās iemeslu.

Veidlapas un paraugi

Ja vēlies atlīdzības pieteikuma veidlapu iesniegt mums elektroniski, pievienojot to atlīdzību pieteikšanas formai vai e-pastam, pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas obligāti to saglabā savā datorā.

  Veidlapa Paraugs
Veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums
Veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums LTFJA biedriem