Veselības apdrošināšana

Piesaki atlīdzību ātri un ērti BTA Veselības apdrošināšanas lietotnē! Vēl Tu varēsi redzēt pieejamos apdrošināšanas programmu limitus un sekot pieteikto atlīdzību lietu statusam. Lejuplādē un iepazīsties ar lietotni šeit!

Lai nevajadzētu norēķināties par Tavā Veselības apdrošināšanas kartē iekļautajiem pakalpojumiem ar personīgajiem līdzekļiem, apmeklē BTA līgumiestādes:
 
Līgumiestāžu saraksts

Ja par kādu no ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas iekļauts Tavā veselības apdrošināšanas polisē, esi norēķinājies ar personīgajiem līdzekļiem, aicinām pieteikt atlīdzību Klientu portālā, pievienojot maksājumus apliecinošus un citus vajadzīgos dokumentus:

Pieteikt atlīdzību Portālā
 

Šobrīd tiek izskatīti un apstrādāti:

 • 18.01.2021. Portālā iesniegtie veselības atlīdzību pieteikumi,
 • 18.01.2021. klātienē un e-pastā iesniegtie veselības atlīdzību pieteikumi.

Kur vari izmantot BTA veselības apdrošināšanas polisi, nenorēķinoties ar personīgajiem līdzekļiem?

Lai nevajadzētu norēķināties par Tavā Veselības apdrošināšanas kartē iekļautajiem pakalpojumiem ar personīgajiem līdzekļiem, apmeklē BTA līgumiestādes.

Kā saņemt atlīdzību, ja par ārstniecības pakalpojumu esi norēķinājies pats?

Lai saņemtu atlīdzību par izmantotajiem pakalpojumiem, par kuriem norēķinājies ar personīgiem līdzekļiem, Tev nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, tomēr ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc pakalpojuma saņemšanas, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. atlīdzības pieteikums, ko vari atrast BTA mājaslapā vai arī saņemt to tuvākajā BTA Klientu apkalpošanas centrā,
 2. medicīnisko pakalpojumu nepieciešamību apliecinošs dokuments, piemēram, izraksts no ambulatorās vai stacionārās kartes, ārsta nosūtījums uz izmeklējumu, recepte medikamentu iegādei u.tml.,
 3. maksājuma dokumenta (čeks, kvīts u.tml.) kopija, kurā norādīts:
  1. Tavs vārds, uzvārds un personas kods,
  2. sniegtā pakalpojuma atšifrēts nosaukums, daudzums, cena, datums,
  3. pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

Maksājuma dokumentu oriģinālus saglabā pie sevis, tie jāiesniedz tikai pēc mūsu pieprasījuma.


Šos dokumentus Tu vari mums iesniegt šādos veidos:

 1. BTA mobilajā lietotnē: no Apple un Android telefoniem.
  Ātri un ērti nofotografē čekus, iesniedz un saņem atlīdzību uzreiz! Ja nepieciešams, pieteikums tiks izskatīts manuāli un izmaksāta atlīdzība divu darba dienu laikā.

 2. BTA klienta portālā: https://portals.bta.lv
  Apdrošinātais portālā iesniedz pieteikumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai un skenētus ar pakalpojuma saņemšanu saistītos dokumentus, ievērojot BTA sniegtos norādījumus.
  Divu darba dienu laikā, skaitot no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību vai informē Apdrošināto par atteikumu pilnā apmērā vai daļēji veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Apdrošināšanas atlīdzība tiek pārskaitīta Apdrošinātajam uz Apdrošinātā norādīto norēķinu kontu bankā;

 3. tuvākajā BTA Klientu apkalpošanas centrā.

Apdrošināšanas atlīdzību, to pārskaitot uz Tavu atlīdzības pieteikumā norādīto norēķinu kontu, izmaksāsim piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja tas tomēr nav noticis, zvani uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, lai noskaidrotu kavēšanās iemeslu.

Informācija par VID izziņām

Pieprasi BTA elektroniski sagatavotu izziņu iesniegšanai VID

Ja iepriekšējos gados BTA Veselības apdrošināšana Tavus iesniegtos čekus ir apmaksājusi daļēji, neapmaksāto daļu vari norādīt VID gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Ienāc Klientu portāla, lai ātri un ērti saņemtu automātiski sagatavotu izziņu iesniegšanai VID EDS sistēmā par visiem noteiktā periodā BTA iesniegtajiem čekiem un to izmaksām. Izziņu Klientu portālā saņemsi uzreiz, dažu sekunžu laikā pēc pieprasījuma veikšanas.

Atlīdzības pieteikuma veidlapas

Ja vēlies atlīdzības pieteikuma veidlapu iesniegt mums elektroniski, pievienojot to atlīdzību pieteikšanas formai vai e-pastam, pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas obligāti to saglabā savā datorā.

  Veidlapa Paraugs
Veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums