Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sniegto profesionālo pakalpojumu kvalitātei ir liela nozīme ikviena komersanta un speciālista darbā. Tomēr no nejaušībām un neuzmanības kļūdām neesam pasargāti. Apdrošinot savu profesionālo civiltiesisko atbildību, būsi pasargāts no finansiālajiem zaudējumiem, kas varētu rasties, ja Tavas profesionālās darbības rezultātā būs radušies zaudējumi Taviem klientiem vai citām personām.

Vēlos saņemt piedāvājumu polises iegādei:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, izvērtējot viņa vajadzības un vēlmes un piedāvājot atbilstošu Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzību.
 • Piedāvājam plašu Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu, tai skaitā gan profesionālajām darbībām, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta prasība, gan arī profesionālajām darbībām, kuru pārstāvji savu civiltiesisko atbildību var apdrošināt brīvprātīgi

Kāda veida profesionālo darbību var apdrošināt?

Ikviens sertificēts speciālists, apdrošinot savu Profesionālās darbības civiltiesisko atbildību, var pasargāt sevi no citām personām nodarītajiem finansiālajiem zaudējumiem, kas izriet no profesionālās darbības gaitā sniegtajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši normatīvo aktu regulējumam konkrētās jomas speciālistam būtu pienākums atlīdzināt. Komersanti var apdrošināt savu nodarbināto sertificēto speciālistu profesionālo atbildību par tā klientiem, vai citām personām nodarītajiem finansiālajiem zaudējumiem.

Katra no reglamentētajām profesijām ir unikāla un katrā no tām ir ļoti specifiski pienākumi, kurus veicot, var tikt pieļautas profesionālas kļūdas, pieņemti kļūdaini lēmumi, gadīties nejaušības vai neuzmanības kļūdas, kuru rezultātā  var rasties zaudējumi citām personām.

Virknei profesionālo pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir noteikta par obligātu nosacījumu, lai varētu iegūt sertifikātu, kas atļauj nodarboties ar konkrēto pakalpojumu sniegšanu. Piedāvājam apdrošināt profesionālo civiltiesisko atbildību šādu profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, kuriem civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta prasība:

 • apdrošināšanas starpniekiem;
 • būvspeciālistiem (būvprojekta izstrādātāji, būvprojekta vadītāji, būvuzraugi, autoruzraugi, būvprojekta ekspertīzes veicēji, būvekspertīzes veicēji, būvdarbu vadītāji, inženierizpētes veicēji);
 • farmaceitiskās aprūpes sniedzējiem;
 • ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem;
 • kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos;
 • maksātnespējas procesa administratoriem;
 • meža inventarizācijas veicējiem;
 • uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem;
 • zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veicējiem;
 • zvērinātiem revidentiem.

Paredzot katrā profesionālajā darbībā specifiskās iespējamās situācijas, piedāvājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu arī šādu profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri apdrošināšanu var iegādāties brīvprātīgi:

 • auditoriem;
 • energoauditoriem;
 • grāmatvežiem;
 • ģeologiem;
 • juristiem;
 • medicīnas darbiniekiem;
 • nekustamā īpašuma aģentiem;
 • vērtētājiem;
 • zvērinātiem advokātiem;
 • un citiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums
Citas personas nāve, darbaspējas zudums, pārejoša darba nespēja, fizisks savainojums vai slimība, piemēram, būvkonstrukciju projektētājs uzprojektē būvi, kas pēc uzbūvēšanas, nespējot pildīt ekspluatācijai paredzētās funkcijas nepieciešamajā kapacitātē, sagrūst, tādējādi radot zaudējumus citu personu veselībai.
Citas personas mantai nodarītais bojājums
Citas personas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām mantām nodarītais bojājums vai to bojājeja, piemēram, būvdarbu vadītājs neievēro, ka būvdarbu veicēja darbinieki veic darbus neatbilstoši projektam un darbu grafikam, kā rezultātā notiek daļēja būvobjekta sagrūšana un cieš pie objekta novietotās automašīnas.
Citai personai nodarīti finansiālie zaudējumi
Citas personas mantas samazinājums (izdevumi), kas nav saistīts ar bojātas mantas atjaunošanu vai veselībai vai fiziskajam stāvoklim nodarīta kaitējuma novēršanu, piemēram, pieļaujot profesionālu kļūdu, Tavam klientam kompetentas iestādes piemēro administratīvo sodu.
Glābšanas izdevumi
Izdevumi saistībā ar neatliekamajiem bojājumu novēršanas vai samazināšanas pasākumiem, piemēram, ja būvobjektā ir sākusies pamatu noslīdēšana, kas var izraisīt objekta pilnīgu vai daļēju sagrūšanu, tad nepieciešams veikt preventīvos pasākumus, kas varētu novērst vai samazināt tālāku situācijas pasliktināšanos.
Tiesāšanās izdevumi
Saskaņotie tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kas radušies saistībā ar citas personas celtās prasības pret klientu izmeklēšanu un noregulēšanu, piemēram, ja mēs  pamatosim, ka Tava atbildība nav iestājusies, tomēr cita persona uzstājīgi turpinās pieprasīt zaudējumu atlīdzību un vērsīsies ar prasību pret Tevi tiesā, tad atlīdzinām šādus tiesāšanās un ar lietas vešanu saistītus izdevumus, ja tos būsi iepriekš saskaņojis ar mums.

Kāda ir polises darbības teritorija?

Apdrošinot profesionālo civiltiesisko atbildību, polises darbības teritorija būs norādīta Tavā apdrošināšanas polisē.

Apdrošināšanas darbības teritoriju vari izvēlēties atbilstoši nepieciešamībai – tā var būt gan Latvijas Republikas teritorija, gan arī konkrēta apdrošināšanas polisē norādīta teritorija, piemēram, konkrētā objekta adrese, kurā sniegti pakalpojumi.

Ja Tu sniedz profesionālos pakalpojumus arī ārvalstīs, tad, apdrošinot civiltiesisko atbildību, piedāvājam arī paplašinātu polises darbības teritoriju – Eiropu vai nepieciešamības gadījumā arī vēl plašāku teritoriju.

 

Polises iegādes veidi

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

 

Kā saņemt papildu informāciju?

Ja vēlies iegūt papildu informāciju par Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai tās iegādi, sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12 vai jebkurā citā no sev ērtākiem saziņas veidiem. Citas saziņas veidu iespējas skati sadaļā “Kontaktinfo”.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI01
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI02
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Grāmatvežu un auditoru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI03
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Zemes ierīcības pakalpojumu sniedzēju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI04
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Medicīnas darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. PI05
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 20.1.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 23.01.2007.)
Vispārējie civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 21.01.
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 31.01.2012.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot IE, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot IE, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).