Komandējumu, darījumu braucienu un ceļojumu apdrošināšana

Ja vēlies, lai darbinieki maksimāli var koncentrēties uz lietišķiem jautājumiem darījumu braucienu laikā un komandējumos, neaizmirsti parūpēties par aizsardzību pret dažādām ķibelēm, kas darbiniekiem var atgadīties! Ceļojumu apdrošināšana sniegs drošības sajūtu un pasargās Tevi un Tavus darbiniekus no neparedzētiem izdevumiem nepatīkamu pārsteigumu gadījumā. BTA būs Tavs atbalsts un palīgs, lai ārvalstu brauciens sniegtu gaidīto gandarījumu! Nodrošinām individuālu pieeju katram uzņēmumam – izvērtēsim vajadzības, izstrādāsim atbilstošu piedāvājumu un piedāvāsim atlaides!

Vēlos saņemt piedāvājumu polises iegādei:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Ceļojumu apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • nodrošinām individuālu pieeju katram klientam – izvērtējot uzņēmuma vajadzības, izstrādāsim atbilstošu piedāvājumu, izdevīgus nosacījumus un atlaides;
 • piedāvājam visplašāko Ceļojumu apdrošināšanas programmu klāstu, tai skaitā speciāli izstrādātas programmas tālbraucējiem un fiziskā darba veicējiem, kuri dodas strādāt uz ārvalstīm;
 • BTA ir vienīgā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kurai ir savs ceļojumu palīdzības dienests. Zvanot uz BTA ceļojumu palīdzības dienestu, jebkurā diennakts laikā klients saņems viskompetentākās un detalizētākās konsultācijas dzimtajā valodā saistībā ar ceļojumu apdrošināšanu.
 • BTA ir vienīgā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kura noteikto programmu ietvaros atlīdzina izdevumus sakarā ar notikušo teroristisko aktu Eiropas teritorijā ne tikai par medicīniskajiem izdevumiem, bet arī par ceļojuma anulāciju un ceļojuma pārtraukšanu.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Izvēloties Ceļojumu apdrošināšanas programmu, jāņem vērā iespējamo risku varbūtība ceļojuma galamērķī. Programmās ar plašāku risku segumu ir noteiktas lielākas apdrošinājuma summas uz katru no programmās iekļautajiem riskiem, tāpēc, dodoties tālākos ceļojumos, iesakām izvēlēties programmas ar plašāku risku segumu. Lai uzzinātu detalizētu informāciju par katru no polisē iekļautajiem riskiem, aicinām pirms došanās ceļojumā iepazīties ar BTA Ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem.

   
Pamatriski:
 
         
Medicīniskie izdevumi
Tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības sniegšanu ārzemēs, ja ceļojuma laikā noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana, tai skaitā neatliekamā medicīniskā palīdzība, izdevumi par ārsta izrakstīto medikamentu iegādi, neatliekamām operācijām un medicīniskajām manipulācijām, kā arī transportēšanas izdevumi līdz slimnīcai (ārkārtas gadījumos arī medicīniskā helikoptera pakalpojumu izmantošana). Ja pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījuma dēļ klients tiek hospitalizēts un nevar atgriezties mītnes zemē ieplānotajā laikā, tiek atlīdzināti izdevumi par jaunu biļešu iegādi vai biļešu maiņu.

Papildus tiek segti izdevumi par veiktiem telefona zvaniem, lai sazinātos ar BTA vai BTA sadarbības partneriem, par īslaicīgi nepieciešamo medicīnisko palīglīdzekļu iegādi vai īri, par transporta izdevumiem par nepilngadīgo bērnu nogādi mītnes zemē, ja Klients tiek hospitalizēts. Tikai Zelta un VIP programmu ietvaros Eiropas teritorijā tiek kompensēti zaudējumi, kas radušies teroristiska akta rezultātā.
Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība
Apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā tiek atlīdzināti izdevumi par sāpes remdinošu līdzekļu iegādi, pagaidu pasākumiem zobu ārstēšanā (rentgens, zāļu ielikšana, pagaidu plomba vai zoba ekstrakcija).
Repatriācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par mirstīgo atlieku pārvešanu uz mītnes zemi. Rakstiski saskaņojot, repatriācijas izdevumus var aizvietot ar apbedīšanas izdevumiem ārzemēs, tajā skaitā zārka iegādes izdevumiem.
Medicīniskā evakuācija
Tiek atlīdzināti izdevumi par ārsta noteiktu transportēšanu no stacionāra ārzemēs uz stacionāru mītnes zemē. 
Izdevumi cietušā pavadātājam
Nepieciešamības gadījumā tiek segti arī medicīniskā personāla izdevumi, ja atgriešanās mītnes zemē - medicīniskā evakuācija - nevar notikt bez ārsta vai medmāsas pavadības. Ar ārsta atļauju medicīnas darbinieku var aizvietot ar vienu ģimenes locekli, kas ceļoja kopā ar klientu.
Pases vai ID-kartes nolaupīšana, nozaudēšana
Apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā tiek atlīdzināti transporta, uzturēšanās izdevumi (viesnīca, pārtikas iegāde), kas radušies saistībā ar pases vai ID-kartes atjaunošanu ārzemēs, kā arī  telefonsarunas, kas saistītas ar pases vai ID-kartes atjaunošanu.
Nelaimes gadījums ar sakropļojuma vai nāves iestāšanos
Ja nelaimes gadījuma rezultātā iestāsies nāve vai tiks gūti sakropļojumi, tiks izmaksāta atlīdzība apdrošināšanas līgumā noteiktā apmērā.
Ceļojuma anulācija 
Noteiktā apmērā tiks atlīdzināti izdevumi par ceļazīmi, iegādātām biļetēm, apmaksāto viesnīcu, ja nevarēsi doties ceļojumā, piemēram, pēkšņi smagi saslimstot, ciešot nelaimes gadījumā un citos apdrošināšanas noteikumos minētajos gadījumos.

Papildus tikai Zelta un VIP programmu ietvaros tiek segti zaudējumi, ja tiek atcelts publisks koncerts un Klienta vienīgais ceļojuma mērķis bija to apmeklēšana. Kā arī tikai Zelta un VIP programmu ietvaros tiek segti zaudējumi, ja nebūs iespējams doties ieplānotajā ceļojumā saistībā ar notikušo teroristisko aktu Klienta ceļojuma galamērķī, kas ir Eiropas teritorijā.
Bagāžas nozaudēšana, nolaupīšana, bojājums vai bojāeja
Ja pārvadātāja vainas dēļ nozaudēta, nolaupīta bagāža, tiks izmaksāta atlīdzība bagāžas faktiskās vērtības apmērā; bagāžas bojājumu gadījumā tiks segti remonta izdevumi vai izmaksāta atlīdzība bagāžas faktiskās vērtības apmērā, ja remonts nebūs iespējams.
Bagāžas aizkavēšanās
Tiek atlīdzināta pirmo nepieciešamības lietu un higiēnas preču, kā arī vietējam klimatam atbilstošu apģērbu iegāde; sporta inventāra aizkavēšanās gadījumā tiek atlīdzināti izdevumi par sporta inventāra īri.
Bagāžas zādzība, kamēr tā atrodas Klienta pārziņā
Tiek atlīdzināti izdevumi noteiktā apmērā par pirmās nepieciešamības lietu pirkumiem un lietām, kas aizvieto nolaupītās bagāžas vienības.
Civiltiesiskā atbildība
Noteiktā apmērā tiek atlīdzināti zaudējumi, kas klienta vainas dēļ būs nodarīti trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī tiesāšanās izdevumi.
Sporta inventāra nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums
Ja pārvadātāja vainas dēļ nozaudēts, nolaupīts sporta inventārs, tiek izmaksāta atlīdzība sporta inventāra faktiskās vērtības apmērā; sporta inventāra bojājumu gadījumā tiek segti remonta izdevumi vai izmaksāta atlīdzība sporta inventāra faktiskās vērtības apmērā, ja remonts nav iespējams.
Juridiskā palīdzība
Tiek atlīdzināti izdevumi par juridisko palīdzību, ja netīšām nav ievērotas attiecīgās valsts tradīcijas un pieņemtās uzvedības normas, vai arī netīšām pārkāpti normatīvie akti, nodarot zaudējumus trešajai personai.
Lidojuma aizkavēšanās, atcelšana, vietas atteikums
Tiek atlīdzināti izdevumi par ēdienreizēm, viesnīcas pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem, kā arī izdevumi saistībā ar biļešu pārformēšanu vai jaunas biļetes iegādi, izdevumi saistībā ar uzturēšanos viesnīcā ceļojuma starpposmā un izdevumi saistībā ar neierašanos galapunktā rezervētajā viesnīcā, ja lidojuma aizkavēšanās dēļ tiek nokavēts sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzeklis, kas bija ieplānots viena ceļojuma ietvaros.
Lidojuma nokavēšana ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
Tiek atlīdzināti izdevumi par jaunas aviobiļetes iegādi, kā arī viesnīcas izdevumi, kas radušies, ja savlaicīgi nebūsi nokļuvis rezervētajā un apmaksātajā viesnīcā.
Medicīniskie izdevumi mītnes zemē
Ja atgriežoties mītnes zemē nepieciešams turpināt ārstēšanos, tiek atlīdzināti izdevumi par medicīniskajiem un rehabilitācijas pakalpojumiem, tai skaitā izdevumi par ārstēšanos stacionārā līdz 14 dienām, rentgena diagnostiku un operācijām, medikamentu un pārsiešanas materiālu iegādi, kā arī par saskaņotiem rehabilitācijas pasākumiem.
Klienta aizstāšana
Ja klients ceļojuma laikā nokļūst slimnīcā, tiek evakuēts vai repatriēts un darba devējam, lai turpinātu pildīt darba pienākumus ārzemēs, rodas nepieciešamība aizstāt klientu ar citu personu, tiek atlīdzināti ceļa izdevumi šai personai.
Ceļojuma pārtraukšana 
Ja saistībā ar ģimenes locekļa nāvi vai hospitalizāciju infarkta vai insulta dēļ, būs jāpārtrauc ceļojums, tiks atlīdzināti izdevumi par biļešu pārreģistrāciju vai jauno biļešu iegādi, kā arī zaudējumi, kas rodas saistībā ar pasūtītas, bet neizmantotās viesnīcas pakalpojumiem.

Papildus tikai Zelta un VIP programmu ietvaros tiek atlīdzināti izdevumi, ja nebūs iespējams turpināt ieplānoto ceļojumu saistībā ar notikušo teroristisko aktu Klienta ceļojuma galapunktā, kas ir Eiropas teritorijā.
Izdevumi par tuvinieka ierašanos ārkārtējos gadījumos
Ja ceļojuma laikā gūtās traumas vai saslimšanas dēļ klients ilgstoši atrodas slimnīcā un nevar tikt transportēts uz mītnes zemi, tiks atlīdzināti transporta izdevumi turp un atpakaļ vienam ģimenes loceklim, lai ierastos pie hospitalizētā klienta, kā arī izdevumi saistībā ar uzturēšanos viesnīcā.
Sporta inventāra nolaupīšana laikā, kad tas atradies Klienta pārziņā
Tiek atlīdzināti izdevumi sporta inventāra faktiskās vērtības apmērā.
Slēpošanas inventāra salaušana, bojājums, iestājoties nelaimes gadījumam
Tiek atlīdzināti zaudējumi polisē norādītās apdrošinājuma summas apmērā.

 

Papildu drošībai piedāvajam aizsardzību pret šādiem papildriskiem:
Par papildu samaksu jebkuru papildu risku var iekļaut ikvienā Ceļojumu apdrošināšanas programmā, lai nodrošinātu papildu aizsardzību vai palielinātu apdrošinājuma summu konkrētam riskam, kas jau iekļauts programmā.
COVID-19 saslimšanas apdrošināšana
Apdrošinātais risks ir Apdrošinātā zaudējumu kompensācija saistībā ar COVID-19 (slimība, ko izraisa koronavīruss SARS-CoV-2) Apdrošinātajam atrodoties Ceļojumā, ja tos nav atlīdzinājusi trešā persona vai atlīdzinājusi daļēji. Apdrošinātais risks “COVID-19 saslimšanas apdrošināšana” ir spēkā tikai attiecībā uz sekojošiem Apdrošinātiem riskiem un tikai ar nosacījumu, ka tie ir minēti apdrošināšanas polisē: “Medicīniskie izdevumi”, “Repatriācija”, “Medicīniskā evakuācija”, “Izdevumi cietušā pavadītājam”
Sports, ekstremālais sports, hobijs+, zemūdens peldēšana
Jāņem vērā, ka automātiski polisē nav iekļautas fiziskās aktivitātes un sports, kas saistīti ar paaugstinātu risku, piemēram, slēpošana, snovošana, hokejs, futbols, zemūdens peldēšana u.c., kā arī sporta veidi vai hobiji, ja paredzēts piedalīties kādās sacensībās. Ja plāno ceļojuma laikā sportot vai nodarboties ar paaugstināta riska fiziskām aktivitātēm, lai šādā gadījumā būtu spēkā polise, Tev jāizvēlas atbilstošā papildu aizsardzība.
Traumu apdrošināšana
Ja nelaimes gadījuma rezultātā klients gūst traumu, tiek izmaksāta kompensācija noteiktā apmērā no šī riska apdrošinājuma summas atkarībā no gūtās traumas smaguma; nāves gadījumā tiek izmaksāta kompensācija 100% apmērā no šī riska apdrošinājuma summas.
Slimnīcas dienas nauda
Ja ir izvēlēta papildus aizsardzība “Sports” un klients sportojot nokļūst diennakts stacionārā uz laiku, kas ilgāks par 24 stundām, tiek izmaksāta atlīdzība noteiktā apmērā par katru stacionārā pavadīto dienu.
Slēgto slēpošanas trašu apdrošināšana
Ja atkušņa, sniega lavīnas vai vētras dēļ tiks slēgtas slēpošanas trases, klientam tiks izmaksāta atlīdzība noteiktā apmērā par katru dienu, kad nebija iespējama slēpošana vai snovošana slēgto trašu dēļ.
Mājokļa apdrošināšana ceļojuma laikā
Ja klienta prombūtnes laikā cietīs mājoklis vai tajā esošā kustamā manta uguns riska, škidruma vai tvaika noplūdes, dabas stihisko postu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, noteiktā apmērā tiks atlīdzināti remontieguldījumi un izdevumi par bojāto vai bojā gājušo kustamo mantu.
Ceļojuma atcelšana darba zaudēšanas gadījumā
Ja pēkšņa darba zaudēšanas gadījumā klients būs nolēmis atcelt ceļojumu, par kuru jau iepriekš būs veicis apmaksu pilnā apmērā, tiks atlīdzināti zaudējumi par nenotikušo ceļojumu. 
Bagāžas nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums (papildu apdrošinājuma summas 50 vai 100 eiro)
Par papildu samaksu iespējams palielināt apdrošinājuma summu konkrētā riska segumam.
Dabas stihijas
Apdrošināšanas polisē iekļautie riski (medicīniskie izdevumi, repatriācija, medicīniskā evakuācija, izdevumi cietušā pārvadātājam, medicīnisko izdevumu apdrošināšana mītnes zemē, pases vai ID kartes nozaudēšana vai zādzība, lidojuma aizkavēšanās vai atcelšana) būs spēkā arī dabas stihiju gadījumā, proti, ja Tev radīsies zaudējumi plūdu, vētru, ugunsgrēku, vulkāna izvirdumu, cunami, zemestrīces rezultātā, tiks atlīdzināti izdevumi, ko paredzēts segt attiecīgo risku ietvaros. 
Civiltiesiskā atbildība (papildu apdrošinājuma summa 20 000 eiro)
Par papildu samaksu iespējams palielināt apdrošinājuma summu konkrētā riska segumam.

Kāda ir polises darbības teritorija un darbības laiks?

Ceļojumu apdrošināšanas polises aizsardzība ir spēkā polisē norādītājā teritorijā ārpus Latvijas Republikas robežām. Ceļojumu apdrošināšanas polisi vari iegādāties, norādot šādu darbības teritoriju:

 • Krievijas Federācija vai Baltkrievija,
 • Eiropa (visas Eiropas valstis, tai skaitā Turcija, Tunisija, Ēģipte, Izraēla, Krēta, Kipra, Kanāriju salas, Armēnija, Gruzija, Azerbaidžāna),
 • visa pasaule.

Kāds ir polises darbības laiks?

Ceļojumu apdrošināšanas polisi atkarībā no plānotā brauciena vai ceļojuma ilguma var iegādāties ar darbības laiku, sākot no vienas dienas līdz 365 dienām.

Ja veic regulārus darījumu braucienus, piedāvājam iegādāties Ceļojumu apdrošināšanas polisi ar darbības laiku viens gads, kura ietvaros tiks nodrošināta aizsardzība visu braucienu laikā gada ietvaros. Šajā gadījumā vari norādīt, kāds būs maksimālais katra atsevišķā brauciena ilgums. Maksimālais viena brauciena ilgums var būt 30, 60 vai 90 dienas pēc Tavas izvēles.

Ja vairāki uzņēmuma darbinieki dodas darījumu braucienos vai komandējumos, turklāt ne vienmēr ir zināms, kuri darbinieki dosies ārvalstu braucienos, piedāvājam iegādāties polisi, nenorādot konkrētus darbiniekus, bet apdrošinot tikai noteiktu dienu skaitu, , kas tiek izmantotas pēc nepieciešamības.

Polises iegādes veidi

Ceļojumu apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • visērtāk un vienkāršāk to iegādāties internetā. Dažu minūšu laikā, aizpildot elektronisko formu, varēsi izvēlēties sev vēlamos riskus, ko gribi iekļaut Ceļojumu apdrošināšanas aizsardzībā, kā arī ērti norēķināties ar kredītkarti vai debetkarti;
 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem;
 • pie mūsu sadarbības partneriem tūrisma aģentūrās.

Papildu drošībai ceļojumu laikā – EVAK

EVAK jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas dod tiesības šo valstu iedzīvotājiem saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK tiek pieņemta ārvalstu klīnikās, kas ir noteiktas valsts Slimokases biedrs un kas ir akceptējušas EVAK pieņemšanu. Tātad, pirms vēršaties ārvalstīs pēc medicīniskās palīdzības, iesakām iepriekš painteresēties, vai attiecīgā klīnika pieņem EVAK.

EVAK karti bezmaksas var noformēt un saņemt visi Latvijas Republikas iedzīvotāji, tāpēc, dodoties uz ārvalstīm, noteikti noformē EVAK karti. Plašāku informāciju par EVAK kartes noformēšanas un saņemšanas iespējām lasi Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Kāpēc nepieciešama BTA Ceļojumu apdrošināšana, ja ir noformēta EVAK karte?

 • EVAK karte nesedz klienta transportēšanas, repatriācijas, kā arī ātrās palīdzības/glābšanas dienestu sniegto pakalpojumu izdevumus un pacienta iemaksas, kas var veidot ļoti ievērojamas izmaksas.
 • Arī tajā gadījumā, kad klients nonāk ārvalstīs klīnikā, kas pieņem EVAK, klientam pašam būs jāsedz pacienta iemaksas tādā apmērā, kādas tās ir noteiktas attiecīgajā valstī. Ja Latvijā pacienta iemaksas ir salīdzinoši nelielas, tad Eiropā pacienta iemaksa varētu būt pat vairāk nekā 10 reižu lielāka.
 • Izmantojot EVAK, ārvalstu klīnika apmaksu no Latvijas valsts budžeta saņems divu gadu laikā, tāpēc vairumā gadījumu privātās klīnikas, tai skaitā zobārsti, slēpošanas kūrortu klīnikas, atsakās pieņemt EVAK.
 • EVAK karte nenodrošina aizsardzību pret citiem riskiem, kas varētu gadīties ceļojumu vai ārvalstu braucienu laikā.

Piemērs, kas atspoguļo EVAK un Ceļojumu apdrošināšanas nepieciešamību:

Kādai Latvijas iedzīvotājai, atrodoties Eiropas Savienības valstī, pēkšņi pasliktinājās veselības stāvoklis, kā rezultātā sieviete tika ievietota klīnikā. Kad veselības stāvoklis nedaudz uzlabojās un viņu bija iespējams evakuēt uz mītnes zemi, rēķins par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem bija 24 000 EUR. 
Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotājai bija EVAK, visu summu viņai nebija jāsedz no saviem personīgajiem līdzekļiem. EVAK sedza 75 % (18 000 EUR) no medicīniskajiem izdevumiem, pārējos - 25% (6 000 EUR) būtu jāsedz sievietei pašai, ja viņai nebūtu bijusi BTA Ceļojumu apdrošināšanas polise. Medicīniskās evakuācijas izmaksas, ko nesedz EVAK, bija 4 300 EUR.

Ja sieviete papildu drošībai, ko nodrošina EVAK, nebūtu iegādājusies BTA Ceļojumu apdrošināšanu, viņai no saviem personīgajiem līdzekļiem par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem ārvalsts klīnikā un medicīnisko evakuāciju uz Latviju būtu jāsamaksā 10 300 EUR. Šajā gadījumā šo summu sedza BTA.

Ko vajadzētu zināt, dodoties uz ārvalstīm?

Pirms dodies ceļojumā vai darījumu braucienā iesakām:

 1. noskaidrot, vai, dodoties uz attiecīgo valsti nav nepieciešama iebraukšanas vīza;
 2. pārliecināties, vai Tava pase būs derīga visu ceļojuma laiku. Atsevišķas valstis ir noteikušas, ka pasei jābūt derīgai vēl vismaz trīs vai pat sešus mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma, tāpēc iesakām sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecībām, lai precizētu noteiktās prasības ceļošanas dokumentiem;
 3. iepazīties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju – brīdinājumiem par valstīm, kurās iespējama karadarbība vai cita veida apdraudējumi;
 4. reģistrēties Konsulārajā reģistrā pirms došanās uz ārvalstīm, lai krīzes, piemēram, dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību, gadījumā LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvji varētu ar Tevi sazināties un nepieciešamības gadījumā sniegt iespējamo palīdzību;
 5. plānojot ceļojumu uz eksotiskām valstīm vai valstīm, kurās pastāv iespēja inficēties ar dzelteno drudzi, holeru, A, B hepatītu un citām bīstamām slimībām, noteikti savlaicīgi konsultēties ar mediķiem, vai nav nepieciešams vakcinēties. Informācija par vakcināciju pieejama Latvijas infektoloģijas centra mājaslapā;
 6. noskaidro, ko drīksti un ko nedrīksti vest savā bagāžā, ceļojot Eiropas Savienības ietvaros un ārpus Eiropas Savienības robežām. Informāciju atradīsi Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā;
 7. ja plāno doties ceļojumā ar lidmašīnu, tad jau iepriekš noskaidro, kādas ir Tavas tiesības pieprasīt kompensāciju un atbalstu no aviokompānijas gadījumos, ja lidojums tiek atcelts vai aizkavējas, ja tiek atteikta iekāpšana lidmašīnā vai arī ja tiek sabojāta vai nozaudēta bagāža. Informāciju atradīsi Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā.

Ko darīt, ja noticis nelaimes gadījums?

Ja noticis negadījums, atrodoties ārvalstīs, veic šādas darbības:

Zvani uz polisē norādītajiem BTA diennakts ceļojumu palīdzības dienestu pa tālruņiem:

 • (+371) 26 12 12 12

Mēs sniegsim operatīvu palīdzību un konsultāciju, kā rīkoties tālāk konkrētajā situācijā.

Pēkšņi saslimstot vai notiekot nelaimes gadījumam kādā no zemāk norādītajām valstīm, vari zvanīt arī mūsu sadarbības partneriem konkrētajā valstī pa tālruņiem:

 • Turcijā* – (+90 242) 310 44 44
 • Ēģiptē* – (+20 122) 104 27 43
 • Grieķijā – (+30) 28970 41 777
 • Bulgārijā – (+359) 529 198 27
 • Taizemē, Indonēzijā, Bali – (+7) 495 989 11 20
 • Ukrainā, Moldovā – (+38 050) 842 03 03
 • Baltkrievijā – (+375) 29 103 64 24
 • Krievijas Federācijā – (+7) 495 989 11 20
 • Spānija (+34) 931 70 22 86

* Atrodoties Turcijā un Ēģiptē, lai izvairītos no iespējamām problēmām, pēc medicīniskās palīdzības jāvēršas tikai mūsu līgumorganizācijās.

 • Zvanot uz norādītajiem tālruņiem, mūsu darbinieki vai sadarbības partneri palīdzēs nokārtot formalitātes, kas saistītas ar medicīnas iestādēm, sniegs rakstisku medicīnas pakalpojumu apmaksas garantiju, lai Tev nav jātērē savi personīgie finanšu līdzekļi, kā arī palīdzēs dažādu citu jautājumu risināšanā.
 • Ja par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem vai kādu citu Ceļojumu apdrošināšanas polisē iekļauto apdrošināšanas aizsardzības gadījumu, Tev bija jānorēķinās ar personīgajiem līdzekļiem, noteikti saglabā maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, stingrās uzskaites kvītis). Tāpat arī noteikti saglabā citus atlīdzību pamatojošus dokumentus – medicīnas iestādes izziņas, aviokompānijas izsniegtu apstiprinājumu par bagāžas aizkavēšanu, bojāšanu vai nozaudēšanu, tiesībaizsardzības iestāžu izdotu dokumentu u.tml. Detalizētu iesniedzamo dokumentu sarakstu atradīsi Ceļojumu apdrošināšanas noteikumos vai savā polisē.
 • Atgriežoties Latvijā, piesaki atlīdzības gadījumu Klientu portālā. Autorizējoties klientu portālā, noformēt atlīdzības pieteikumu ir iespējams ātri un ērti, neizejot no mājas un bez liekiem telefona zvaniem.

 

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr.15-1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 09.05.2016.)
Noteikumi Nr.15
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 20.12.2011.)
Vispārējie apdrošināšanas noteikumi    
Noteikumi Nr. 4
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 18.03.2019.)
Noteikumi Nr. 3
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 13.12.2011.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).