KASKO

Ikdienā auto mums palīdz paveikt un paspēt neiedomājami daudz – tikties ar klientiem, nogādāt preces un pasūtījumus, izpildīt citus svarīgus uzdevumus. Parūpējies par sava uzņēmuma autotransportu, iegādājoties KASKO apdrošināšanu! Tas pasargās Tavu uzņēmumu no neparedzētiem izdevumiem, ja gadīsies kāda ķibele ar autotransportu. Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam – izvērtēsim Tava uzņēmuma autoparku, piedāvāsim izdevīgus nosacījumus, profesionālu apkalpošanu un papildu bonusus!

Vēlos saņemt piedāvājumu polises iegādei:

*Obligāti aizpildāmie lauki


Kāpēc izvēlēties BTA KASKO polisi?

Mūsu priekšrocības:

 • Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam.
 • Izvērtējot katra uzņēmuma autoparku, piedāvājam īpašus nosacījumus un atlaides.
 • Piedāvājam veikt apmaksu par polisi dalītos maksājumos. Notiekot negadījumam, pirms atlīdzības izmaksas Tev nebūs jāveic atlikušo dalīto maksājumu apmaksa.
 • Piedāvājam plašu papildu risku klāstu.
 • Nodrošinām ērtu atlīdzību pieteikšanu un ātru atlīdzības lietas izskatīšanu.

Nelielu transportlīdzekļa bojājumu gadījumā lēmumu par atlīdzības izmaksu pieņemam jau telefonsarunas laikā. 

Pret kādiem riskiem var apdrošināt transportlīdzekli?

   
Transportlīdzekļa bojāeja
Ja jebkuru KASKO noteikumos paredzēto risku rezultātā (ceļu satiksmes negadījuma, uguns, dabas stihiju, dzīvnieku nodarīto bojājumu, krītošu priekšmetu, trešo personu prettiesiskas darbības risku iespaidā)  nodarīto bojājumu novēršanai nepieciešamās remonta izmaksas pārsniedz 70% no faktiskās transportlīdzekļa vērtības apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī.
Laupīšanas risks
Ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta transportlīdzekļa nolaupīšana vai mēģinājums. 
Zādzības risks
Slepena vai atklāta transportlīdzekļa nolaupīšana vai nolaupīšanas mēģinājums, ja transportlīdzeklis ir pārvietots no tā novietošanas vietas. 
Ceļu satiksmes negadījuma risks
Ceļu satiksmē vai citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, notikusi sadursme ar citu transportlīdzekli, šķērsli, gājēju, dzīvnieku vai citu objektu, kā arī kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanās, krišana (piemēram, no tilta u.tml.), nogrimšana vai ielūšana ledū.
Uguns risks
Uguns, dūmu, kvēpu un dzēšanas darbu iedarbība uz transportlīdzekli. 
Dabas stihijas risks
Vētras, ūdens plūdu, zibens un krusas radīti transportlīdzekļa bojājumi, kā arī šo dabas stihiju ietekmē krītošu priekšmetu radīti bojājumi transportlīdzeklim.
Stiklu plīsuma risks
Transportlīdzekļa logu stiklu mehānisks bojājums.
Dzīvnieku nodarīto bojājumu risks
Transportlīdzekļa, tai skaitā transportlīdzekļa salona vai motortelpas bojāšana, ko radījuši dzīvnieki vai putni.
Krītošu priekšmetu risks
Bojājumi, ko radījuši krītoši priekšmeti.
Dalība sacensībās risks
Transportlīdzekļa bojāšana, piedaloties sacensībās, treniņbraucienos, izmēģinājuma braucienos ar nosacījumu, ka minēto pasākumu nolikumā ir paredzēta daļēja vai pilnīga dalība ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.
Trešo personu prettiesiskas rīcības risks
Trešo personu veikta transportlīdzekļa iznīcināšana, bojāšana, daļu vai papildaprīkojuma zādzība.
Papildu bezmaksas segums "Palīdzība uz ceļa", kas nodrošina šādu palīdzību neparedzētos gadījumos uz ceļa:
 
   
Diennakts palīdzība un konsultācijas
 
Tehniskā palīdzība uz ceļa
Ja negadījuma rezultātā nevarēsi turpināt ceļu, nodrošināsim palīdzību, lai konstatētu bojājumu un veiksim ceļa apstākļos iespējamos remontdarbus:
- nomainīsim bojāto riteni pret rezerves riteni, kas atrodas Tavā automašīnā;
- piestartēsim dzinēju ar starta vadu palīdzību;
- novērsīsim pretaizdzīšanas iekārtas problēmas;
- atvērsim bloķētas durvis;
- atsaldēsim durvju slēdzenes;
- atbloķēsim automātisko ātrumkārbu;
- novērsīsim dzesēšanas sistēmas sūci un papildināsim dzesēšanas šķidrumu;
- nospriegosim dzinēja pievadsiksnu;
- veiksim citus nelielus remontdarbus, kurus iespējams veikt uz ceļa.
Remontdarbus veiksim bez maksas, taču tajos izmantotie materiāli ir par atsevišķu samaksu.
Degvielas pievešana
Degvielu pievedīsim bez maksas, taču degvielas izmaksas jāsedz Tev pašam.
Nogādāšana autoservisā
Ja pēc negadījuma nevarēsi turpināt ceļu un ceļa apstākļos bojājumus novērst nebūs iespējams, nodrošināsim Tava auto nogādāšanu līdz tuvākajam autoservisam. Ja Tavam auto ir ražotāja garantija, tad dīlera servisa darba laikā evakuēsim to līdz tuvākajam dīlera servisam, bet ārpus darba laika - līdz dīlera servisam tuvākajai apsargājamai autostāvvietai.
Taksometra pakalpojumi
Ja ar savu auto ceļu turpināt vairs nevarēsi un auto palīdzības dienests to būs evakuējis, nogādāsim Tevi un Tavus pasažierus uz norādīto vietu līdz pat 30 km attālumā no negadījuma vietas. Maksimālais transportējamo personu skaits - deviņas personas.
Nomas auto
Ja Tavs auto būs evakuēts un tas tiks remontēts, vienas darba dienas laikā aizvietosim to ar nomas auto, kamēr bojājums, kas liedz Tavam auto piedalīties ceļu satiksmē, tiek novērsts. Bezmaksas nomas auto piešķirsim uz laiku līdz divām dienām. Nomas auto klase tiks noteikta, ņemot vēra Tava auto klasi un aprīkojumu, taču tā nepārsniegs kompaktklases līmeni.
Saskaņotā paziņojuma noformēšana
Ja iekļūsi nelielā avārijā un saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem varēsi noformēt saskaņoto paziņojumu, tad, zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12, saņemsi konsultāciju par saskaņotā paziņojuma noformēšanu. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim noformēt saskaņoto paziņojumu negadījuma vietā.
Par papildu samaksu iespējams apdrošināt arī šādus riskus:      
Individuālo numura zīmju apdrošināšana
Ja esi devis savam auto numuram vārdu vai kādu citu paša izvēlētu īpašu nosaukumu, numura zīmes zādzības gadījumā, nopirksim Tev līdzvērtīgu numura zīmi, jo tieši tādu pašu numura zīmi CSDD atkārtoti neizsniedz.
Jaunvērtības apdrošināšana
Transportlīdzekļa zādzības, laupīšanas vai bojāejas gadījumā atlīdzināsim zaudējumus jauna, līdzvērtīga transportlīdzekļa vērtības apmērā; aizsardzība ir spēkā, ja laika periods kopš trasportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma nepārsniedz divus gadus un nobraukums nepārsniedz 60 000 km.
Bagāžas apdrošināšana
BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Bagāžas Zādzību, Laupīšanu, bojājumiem vai Bojāeju, kas iestājusies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 1000 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiek piemērots bojājumu Pašrisks.
Remonts klienta izvēlētā servisā
Iespēja remontēt transportlīdzekli sevis izvēlētā autoservisā.
Transportlīdzekļa apkope
BTA atlīdzinās zaudējumus par apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies saistībā ar transportlīdzekļa mazgāšanu, apkopi vai remontu, vai to sekām. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks, izņemot gadījumu, kad Apdrošinātais būs iesniedzis BTA visus pieprasītos dokumentus Subrogācijas tiesības realizēšanai pret par zaudējumu nodarīšanu atbildīgo personu.
Hidrotrieciena risks
Atlīdzināsim izdevumus par bojājumiem, kas radušies, transportlīdzeklim iebraucot peļķē vai applūdušās vietās.
Atslēgu zādzība
BTA atlīdzinās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīču atjaunošanas izdevumus minēto ierīču Zādzības vai Laupīšanas gadījumā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 300 EUR, Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots.
Aerogrāfijas risks
BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa aerogrāfisko zīmējumu, karbona, matēto un citu aizsargplēvju un krāsaino plēvju (izņemot Stiklu tonējumu) bojājumiem, kas iestājušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzības summa par visiem Apdrošināšanas gadījumiem kopā Apdrošināšanas periodā ir 600 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiks piemērots, ja šis būs vienīgais bojājums.
Maiņas auto nodrošināšana
Iespēja saņemt nomas transportlīdzekli laikā, kad transportlīdzeklim tiek veikti remonta darbi pēc apdrošināšanas gadījuma.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta zādzība
Atlīdzinās izdevumus, kas Apdrošinātajam radušies saistībā ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju maiņu pēc to zādzības vai laupīšanas.
Bezrūpības risks
BTA atlīdzinās zaudējumus, kas radušies saistībā ar apdrošināšanas objekta, t.sk. jebkuru stacionāri iebūvētu vai piemontētu transportlīdzekļa daļu, bojājumiem vai Bojāeju Apdrošinātā ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki), Labuma guvēja ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki) vai darbinieka ļauna nolūka vai vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Segums uz prāmja
BTA atlīdzinās zaudējumus par Apdrošināšanas objekta bojājumiem, kas radušies jebkādu pēkšņu un neparedzamu apstākļu rezultātā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu nodaļā „Izņēmumi”, laikā, kad transportlīdzeklis atrodas uz kuģa vai prāmja un tiek transportēts kā krava. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Degvielas sistēmas tīrīšana
BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa degvielas sistēmas tīrīšanu, kas radušies transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas specifikācijai neatbilstoša degvielas veida iepildīšanas rezultātā. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tiks piemērots Pašrisks.
Elektrisko bloku bojājums
BTA atlīdzinās zaudējumus saistībā ar transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem, kas iestājušies tādu transportlīdzeklim uzstādīto pretaizdzīšanas sistēmu darbības rezultātā, kuru uzstādīšanu nav veikusi transportlīdzekļa ražotājrūpnīca. Zaudējumi tiek atlīdzināti vienu reizi Apdrošināšanas periodā. Maksimālā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība ir 700 EUR. Aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, Pašrisks netiek piemērots.

Kāda ir KASKO polises darbības teritorija?

KASKO polises darbības teritoriju vari izvēlēties atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām:

 • Latvija,
 • Baltijas valstis (Latvija, Lietuva un Igaunija),
 • Eiropas Savienība,
 • Eiropas valstis +, tad apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Eiropas valstu, kā tas norādīts šo noteikumu 3.5.3.punktā, un Krievijas Federācijas Eiropas daļas, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas, Turcijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Tadžikistānas, Kazahstānas teritorijā.

Kas jāzina, dodoties ar auto uz ārvalstīm?

Dodoties ar auto uz ārvalstīm, ņem līdzi KASKO polises izdruku un arī OCTA polises izdruku, jo citu valstu ceļu policistiem Latvijas OCTA polišu reģistrs nav pieejams, un viņi nevarēs pārliecināties par Tavas OCTA polises esamību.

Ja plāno ar auto doties uz Albāniju, Baltkrieviju, Bosniju un Hercegovinu, Irānu, Izraēlu, Krieviju, Maķedoniju, Melnkalni, Maroku, Moldovu, Tunisiju, Turciju vai Ukrainu, Tev būs jāiegādājas starptautiskais apdrošināšanas līgums jeb Zaļā karte.

Drošības prasības un spoguļu marķēšana

Pretaizdzīšanas iekārtas un aprīkojums

Rūpējoties par klientu auto drošību, pirms KASKO apdrošināšanas polises iegādes, novērtējam automašīnas pretaizdzīšanas iekārtas un aprīkojumu.

Apdrošinot transportlīdzekli, Tev jābūt divām atslēgām ar rūpnīcas imobilaizeru un divām signalizācijas pultīm. Signalizācijai jābūt ar skaņas un gaismas signāliem, tai jāreaģē uz durvju, motora pārsega, kā arī bagāžnieka atvēršanu.

Atsevišķām markām un modeļiem, kā arī ekskluzīvām un dārgām automašīnām, iespējams, lūgsim uzstādīt kādu no papildu pretaizdzīšanas iekārtām, piemēram, slepeno slēdzi, papildu imobilaizeru, radio novērošanas/meklēšanas sistēmu.

Papildu informāciju par signalizācijas prasībām vari noskaidrot, zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12 vai sazinoties ar mums jebkurā citā sev ērtākā veidā. Saziņas veidus atradīsi sadaļā “Kontakti”.

Spoguļu marķēšana

Lai samazinātu nepatīkamu mirkļu iespējamību, kas rodas transportlīdzekļa spoguļu stikliņu zādzības gadījumā, atsevišķu marku transportlīdzekļiem nodrošinām bezmaksas spoguļu stikliņu marķēšanu mūsu sadarbības servisos.

Bez maksas spoguļu stikliņu marķēšanu nodrošinām šādu marku un modeļu transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir iegādājušies BTA KASKO polisi:

Marka Modelis
Audi A4, A6, A8, Q5, Q7
BMW Visi modeļi
Land Rover Discovery, Range Rover
Lexus Visi modeļi
Mercedes Benz  C, CLS, E, G, GL, ML un S klase
Porsche Visi modeļi
Toyota Land Cruiser, RAV4
VW Touareg
BENTLEY Visi modeļi
ŠKODA KODIAQ

Lai veiktu spoguļu stikliņu marķēšanu, uzrādi BTA sadarbības servisā spēkā esošu BTA KASKO apdrošināšanas polisi. Par marķēšanu tiks izsniegts rakstisks apliecinājums. Marķēšana tiks veikta apmēram 50 minūšu laikā, nenoņemot transportlīdzekļa spoguli. 

Spoguļu stikliņu marķēšanu vari veikt šādos BTA sadarbības servisos:

Nosaukums Adrese Kontakttālrunis Piezīmes
SIA Autonams Rīga, Skanstes iela 9A 67501850  Jāpiesakās vienu darba dienu iepriekš

Polises iegādes veidi

BTA KASKO polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12.
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Kā saņemt papildu informāciju?

Ja vēlies iegūt papildu informāciju par KASKO apdrošināšanas segumu vai iegādi, sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12 vai jebkurā citā no sev ērtākiem saziņas veidiem. Citas saziņas veidu iespējas skati sadaļā “Kontakti”.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
KASKO noteikumi    
Noteikumi Nr.4F6
(redakcija spēkā polisēm un piedāvājumiem, kas izsniegti no 03.06.2019.)
     + Pielikums “Palīdzība uz ceļa”
Noteikumi Nr.4F5-1
(redakcija spēkā polisēm un piedāvājumiem, kas izsniegti no 14.01.2014.)
     + Pielikums “Palīdzība uz ceļa”
Noteikumi Nr.4F-5
(redakcija spēkā polisēm un piedāvājumiem, kas izsniegti no 05.04.2011.)
     + Pielikums “Palīdzība uz ceļa”


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).