Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Lai arī cik piesardzīgi mēs būtu, ikdienā ikvienam var gadīties nejauši sabojāt citai personai piederošu mantu vai nodarīt kaitējumu citas personas veselībai vai dzīvībai. Šādu zaudējumu atlīdzināšana citai personai ir katras personas pienākumus, bet šo zaudējumu segšanu Tu un Tavs uzņēmums vari uzticēt mums, ja būsi apdrošinājis sava uzņēmuma civiltiesisko atbildību.

Vēlos saņemt piedāvājumu polises iegādei:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude:


Kāpēc izvēlēties BTA Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu?

Mūsu priekšrocības:

 • Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, izvērtējot viņa vajadzības un vēlmes un piedāvājot atbilstošāko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
 • Piedāvājam speciāli pielāgotas apdrošināšanas aizsardzības konkrētām uzņēmējdarbības nozarēm.
 • Piedāvājam kompleksas polises, tajās apvienojot plašu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzību (vairākus uzņēmējdarbības virzienus, vairākus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas paveidus vienā polisē).
 • Ilgtermiņa sadarbības ietvaros piedāvājam izdevīgus bonusus lojālajiem klientiem.

 

Kāda veida uzņēmējdarbībām iespējams apdrošināt civiltiesisko atbildību?

Ikviena persona var apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību. Tas uzņēmu var pasargāt no nepatīkamiem pārbaudījumiem, kas var radīt apdraudējumu biznesam un uzņēmuma reputācijai. Uzņēmuma vadītājam ir grūti izsekot līdzi katra tā darbinieka darbībām darba laikā, taču uzņēmums par katru no saviem darbiniekiem ir civiltiesiski atbildīgs, kā arī atbildību jāuzņemas par visiem procesiem uzņēmējdarbības ietvaros neatkarīgi, vai tas ir ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas process.

Katra no uzņēmējdarbības jomām ir unikāla, un katrā no tām ir ļoti specifiski procesi, kuru laikā var tikt pieļautas liktenīgas kļūdas vai nejaušības, kuru rezultātā var rasties zaudējumi citām personām. 

Virknei uzņēmējdarbības jomu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir noteikta par obligātu nosacījumu, lai varētu iegūt atļauju veikt konkrēto darbību.

Piedāvājam apdrošināt vispārējo civiltiesisko atbildību šādu jomu uzņēmumiem, kuriem vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta prasība:

 • būvdarbu veicējiem,
 • jonizējošā starojuma avotu operatoriem,
 • apsardzes darbības veicējiem,
 • hidrotehnisko būvju valdītājiem,
 • publisku pasākumu organizētājiem,
 • nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpotājiem,
 • medicīnisko ierīču īpašniekiem vai turētājiem,
 • uzņēmumiem, kuru komercdarbība saistīta ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm.

Paredzot katrā uzņēmējdarbības nozarē specifiskās iespējamās situācijas, piedāvājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu arī šādu jomu uzņēmumiem, kuri apdrošināšanu var iegādāties brīvprātīgi:

 • produkcijas ražotāji un izplatītāji,
 • autoservisi,
 • automazgātavas,
 • nekustamā īpašuma pārvaldītāji un apsaimniekotāji,
 • jebkuras citas uzņēmējdarbības jomas uzņēmumi.

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības pamatriski:  
Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums
Citas personas nāve, darbaspējas zudums, pārejoša darba nespēja, fizisks savainojums vai slimība, piemēram, saražojot defektīvu produkciju, patērētājs gūst traumu.
Citas personas mantai nodarītais bojājums
Citas personas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām mantām nodarītais bojājums vai to bojājeja, piemēram, veicot ēkas fasādes atjaunošanu, darbiniekam izkrīt āmurs, un tas uzkrīt gar objektu braucošam auto.
Glābšanas izdevumi
Izdevumi saistībā ar neatliekamajiem bojājumu novēršanas vai samazināšanas pasākumiem, piemēram, dzēšot izraisīto ugunsgrēku, nopludināts citai personai piederošs īpašums.
Tiesāšanās izdevumi
Saskaņotie tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kas radušies saistībā ar citas personas celtās prasības pret klientu izmeklēšanu un noregulēšanu, piemēram, ja mēs būsim pamatojuši, ka Jūsu atbildība nav iestājusies, tomēr cita persona uzstājīgi turpinās pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu un vērsīsies ar prasību pret Jums tiesā, tad šādus tiesas un ar lietas vešanu saistītus izdevumus atlīdzinām, ja tie būs iepriekš saskaņoti ar mums.
Speciālie riski vai iespējamie apdrošināšanas aizsardzības paplašinājumi:
 
Atbildība par finansiāliem zaudējumiem
Iespējams kā paplašinājums
Piesaistīto Apakšuzņēmēju civiltiesiskā atbildību 
Iespējams kā paplašinājums
Apdrošinātā kā darba devēja civiltiesiskā atbildība
Iespējams kā paplašinājums
Atbildība pēc pakalpojumu sniegšanas darbu pabeigšanas 
Produkcijas ražotājiem, nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem un pasākuma organizētājiem risks iekļauts standarta apdrošināšanas aizsardzībā, pārējiem var tikt iekļauts apdrošināšanas aizsardzībā kā paplašinājums.
Atbildība par citiem būvniecības dalībniekiem nodarīto kaitējumu 
Būvdarbu veicējiem iespējams kā paplašinājums.
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu
Hidrotehnisko būvju valdītāju un Jonizējošā starojuma avotu operatoriem risks iekļauts standarta apdrošināšanas aizsardzībā, pārējiem var tikt iekļauts apdrošināšanas aizsardzībā kā paplašinājums.
Atbildība par uzticētajam īpašumam nodarītiem bojājumiem
Autoservisu un nekustamā īpašuma pārvaldītājiem risks iekļauts standarta apdrošināšanas aizsardzībā, pārējiem var tikt iekļauts apdrošināšanas aizsardzībā kā paplašinājums.
Paplašinātā produka atbildība - gala produktam nodarīts bojājums
Produkcijas ražotājiem iespējams kā paplašinājums.
Produkcijas atsaukšana
Produkcijas ražotājiem iespējams kā paplašinājums.
Pasākumu atcelšana
Pasākumu organizētājiem iespējams kā paplašinājums.

Kāda ir polises darbības teritorija?

Apdrošinot vispārējo civiltiesisko atbildību, polises darbības teritorija būs norādīta apdrošināšanas polisē.

Apdrošināšanas darbības teritoriju var izvēlēties atbilstoši nepieciešamībai – tā var būt gan Latvijas Republikas teritorija, gan arī konkrēta apdrošināšanas polisē norādīta teritorija, piemēram, konkrētā objekta adrese, kurā sniegti pakalpojumi.

Ja Tu ar savu komercdarbību nodarbojies, tai skaitā eksportē preces, arī ārvalstīs, tad, apdrošinot vispārējo civiltiesisko atbildību, piedāvājam arī paplašinātu polises darbības teritoriju – Eiropas Savienību vai nepieciešamības gadījumā arī vēl plašāku teritoriju.

Polises iegādes veidi

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vari iegādāties šādos veidos:

 • aizpildot pieteikuma formu BTA mājaslapā, ar Tevi sazināsies BTA speciālists, kurš, noskaidrojot detalizētu nepieciešamo informāciju, sagatavos apdrošināšanas piedāvājumu un nosūtīs to uz Tavu norādīto e-pasta adresi;
 • zvanot uz BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12. Zvana laikā iespējams arī uzreiz norēķināties par apdrošināšanas polisi;
 • apmeklējot klātienē BTA Klientu apkalpošanas centru;
 • sazinoties ar BTA aģentiem, apdrošināšanas brokeriem.

Kā saņemt papildu informāciju?

Ja vēlies iegūt papildu informāciju par Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai tās iegādi, sazinies ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26 12 12 12 vai jebkurā citā no sev ērtākiem saziņas veidiem. Citas saziņas veidu iespējas skati sadaļā “Kontakti”.

Apdrošināšanas noteikumi

  PDF E-doc*
Saimnieciskās darbības veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL01
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Būvdarbu veicēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL02
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Nekustamā īpašuma pārvaldītāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL03
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Pasākumu organizētāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL04
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Auto pakalpojumu sniedzēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL05
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Apsardzes komersantu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL06
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Vispārējās civiltiesiskās atbildības par produkciju apdrošināšana Noteikumi Nr. GL07
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Darba devēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Noteikumi Nr. GL08​
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 30.10.2019.)
Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības noteikumi    
Noteikumi Nr.19.1
(redakcija spēkā polisēm, kas izsniegtas no 01.06.2010.)


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot IE, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

  PDF E-doc*
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments


* Elektroniski parakstītos dokumentus *.edoc Jūs varat atvērt, izmantojot eparaksts.lv interneta vietnē pieejamo veidni. Pirms pārbaudes nepieciešamo dokumentu saglabājiet savā datorā (veicot šīs darbības, iesakām izmantot Chrome, Firefox, Safari vai Opera interneta pārlūkus).