Vēstures fakti

 • 2020. gada 29. oktobrī "Vienna Insurance Group AG" kļūst par 100% BTA balsstiesīgo akciju īpašnieku.
 • 2017. gada 27. decembrī tiek noslēgta apdrošināšanas akciju sabiedrības “InterRisk Vienna Insurance Group" pievienošana BTA
 • 2016. gadā par uzņēmuma lielāko akcionāru kļūst viens no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā "Vienna Insurance Group AG", iegādājoties 90% uzņēmuma akciju. 10% uzņēmuma akciju pieder uzņēmumam "Balcia Insurance" SE
 • 2015. gada 27. jūnijā saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu, ar kuru atļauts "BTA Insurance Company" SE Baltijas valstu apdrošināšanas portfeli nodot meitas uzņēmumam - AAS "BTA Baltic Insurance Company"

 • 2015. gada 10. jūnijā  AAS “BTA Baltic Insurance Company”  saņem  licences no  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai

 • 2014. gadā tiek nodibināta AAS “BTA Baltic Insurance Company” kā „BTA Insurance Company” SE meitas uzņēmums

 • 2011. gadā „BTA” apdrošināšanas akciju sabiedrība iegūst jaunu nosaukumu „BTA Insurance Company” SE

 • 2009. gadā uzņēmums kļūst par trešo lielāko apdrošinātāju Baltijas valstīs

 • 2006. gadā atvērta filiāle Igaunijā

 • 2004. gadā AS „Baltijas Transporta apdrošināšana” iegūst jaunu nosaukumu -  „BTA” apdrošināšanas akciju sabiedrība

 • 2002. gadā  atvērta filiāle Lietuvā

 • 1993. gadā tiek nodibināta AS „Baltijas Transporta apdrošināšana” (AAS “BTA Baltic Insurance Company” mātes uzņēmums)