Vēstures fakti

  • 2015. gada 27. jūnijā saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu, ar kuru atļauts "BTA Insurance Company" SE Baltijas valstu apdrošināšanas portfeli nodot meitas uzņēmumam - AAS "BTA Baltic Insurance Company"

  • 2015. gada 10. jūnijā  AAS “BTA Baltic Insurance Company”  saņem  licences no  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai

  • 2014. gadā tiek nodibināta AAS “BTA Baltic Insurance Company” kā „BTA Insurance Company” SE meitas uzņēmums

  • 2011. gadā „BTA” apdrošināšanas akciju sabiedrība iegūst jaunu nosaukumu „BTA Insurance Company” SE

  • 2009. gadā uzņēmums kļūst par trešo lielāko apdrošinātāju Baltijas valstīs

  • 2006. gadā atvērta filiāle Igaunijā

  • 2004. gadā AS „Baltijas Transporta apdrošināšana” iegūst jaunu nosaukumu -  „BTA” apdrošināšanas akciju sabiedrība

  • 2002. gadā  atvērta filiāle Lietuvā

  • 1993. gadā tiek nodibināta AS „Baltijas Transporta apdrošināšana” (AAS “BTA Baltic Insurance Company” mātes uzņēmums)