X

ValdeOskars Hartmanis

Valdes loceklisEvija Matveja

Valdes locekleVolfgangs Štokmaiers 

(Wolfgang Stockmeyer)

Valdes loceklisTadeuš Podvorski

Valdes loceklis

   

 

Padome:
Padomes priekšsēdētājs: Francs Fukss (Franz Fuchs)
Padomes priekšsēdētāja vietniece: Elizabete Štadlere (Elisabeth Stadler)
Padomes locekļi: Jans Bogutins (Jan Bogutyn), Arturs Borovinskis (Artur Borowinski)