Valde

Jānis Lucaus Oskars Hartmanis Evija Matveja

Valdes Priekšsēdētājs

Valdes Loceklis

Valdes Locekle