Pārapdrošināšanas principi

BTA īsteno konservatīvu risku pārapdrošināšanas politiku. Pārapdrošinātāji tiek piesaistīti ne tikai lielu risku apdrošināšanā, bet papildu pārapdrošināšanas aizsardzība tiek noformēta arī iespējamai zaudējumu akumulācijai. 

BTA pārapdrošinātāji ir pasaulē plaši pazīstamas pārapdrošināšanas sabiedrības ar izcilu reputāciju, kā Munich Re, Swiss Re, SCOR, Hannover Re. Lielākā daļa pārapdrošināšanas risku tiek pārapdrošināta pārapdrošināšanas sabiedrībās, kuru reitings nav zemāks par reitingu aģentūras Standard & Poor’s vērtējumu A-. Riska vadības procesā riski tiek diversificēti, tos sadalot starp vairākiem pārapdrošinātājiem. 

Pārapdrošinātāji:

 

Pārapdrošinātāja reitings

Reitingu piešķīrusī aģentūra

Pārapdrošinātāja reģistrācijas vieta (valsts)

Amlin 

Standard & Poor’s 

Šveice 

Atradius 

A.M. Best 

Īrija 

General Re 

AA+ 

Standard & Poor’s 

Vācija 

Hannover Re 

AA- 

Standard & Poor’s 

Vācija 

Munich Re 

AA- 

Standard & Poor’s 

Vācija 

R+V 

AA- 

Standard & Poor’s 

Vācija 

SCOR 

A+ 

Standard & Poor’s 

Francija 

Swiss Re

AA-

Standard & Poor’s

Luksemburga

 

Pārapdrošināšanas brokeri:

Brokeris

Reģistrācijas vieta (valsts)

AON Benfield
Guy Carpenter

Vācija
Lielbritānija