X

Veiksmīgi īstenotas reorganizācijas rezultātā BTA uzlabo darbības rezultātus gan Baltijā, gan ārvalstīs

01.12.2015

Veiksmīgi pabeidzot reorganizāciju un īstenojot mērķtiecīgus pasākumus atbilstoši katra uzņēmuma stratēģiskajiem virzieniem, šī gada trešajā ceturksnī BTA grupas uzņēmumi: jaundibinātais meitasuzņēmums – apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA Baltic) un mātesuzņēmums – “BTA Insurance Company” SE  (turpmāk – BTA) sasnieguši veiksmīgus rezultātus. Reorganizācijas rezultātā optimizējot administratīvos procesus un samazinot darbības izdevumus, BTA grupas peļņa šī gada deviņos mēnešos pārsniegusi pērnā gada peļņas apjomu un sastāda 6,2 miljonus eiro.

 

BTA grupas uzņēmumi Baltijā un ārvalstīs šī gada deviņos mēnešos kopumā parakstījuši bruto apdrošināšanas prēmijas 131,3 miljonu eiro apmērā, kas, salīdzinot ar pērno gadu, ir līdzvērtīgs apjoms.

 

Atsevišķi raugoties uz BTA Baltic finanšu rezultātiem šī gada trešajā ceturksnī, jāatzīmē, ka Baltijas valstīs:  Latvijā, Lietuvā un Igaunijā – parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms ir saglabājies iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmenī. Šī gada trešajā ceturksnī BTA Baltic parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 29,4 miljonus eiro apmērā. Izvērtējot BTA Baltic finanšu rezultātus sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem, jāatzīmē, ka pieaug parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos un samazinās obligāto apdrošināšanas veidu īpatsvars kopējā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomā. Šī gada trešajā ceturksnī BTA Baltic KASKO apdrošināšanas veidā parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas par 11 % vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā, veselības apdrošināšanā – par 19 % vairāk, īpašuma apdrošināšanā – par 6 % vairāk, nelaimes gadījumu apdrošināšanā – par 3 % vairāk. 

 

Kopumā apdrošināšanas atlīdzībās BTA Baltic šī gada trešajā ceturksnī izmaksāja 16,5 miljonus eiro, kas ir par 17 % vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu šajā periodā sekmēja gan pieaugošais ceļu satiksmes negadījumu skaits, gan arī autoservisa pakalpojumu un ārstniecisko pakalpojumu izmaksu pieaugums.

Neraugoties uz BTA Baltic izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu, veiksmīgi pārstrukturizējot administratīvos procesus, mērķtiecīgi un kvalitatīvi segmentējot apdrošināšanas tirgu, BTA Baltic peļņa trešajā ceturksnī sasniedza 2,3 miljonus eiro, tai skaitā uzņēmums katrā no Baltijas valstīm strādājis ar peļņu.

 

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Valdes priekšsēdētājs: “Šī gada trešajā ceturksnī uzrādītie BTA grupas kopējie un BTA Baltic finanšu rezultāti apliecina veiksmīgi īstenotu biznesa stratēģiju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam. Parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos liecina par pozitīvu tendenci – pieaug iedzīvotāju pirktspēja un arī izpratne par apdrošināšanas nepieciešamību. Vienlaikus jāatzīmē, ka, lai nodrošinātu efektīvu darbību, konkurētspējīgus pakalpojumus, kā arī stabilitāti nākotnē, BTA turpina optimizēt administratīvos procesus un darbības izdevumus, veic portfeļa pārstrukturizēšanu un uzlabo klientiem piedāvātos servisa pakalpojumus, piemēram, nodrošinot ievērojami ātrāku apdrošināšanas atlīdzību izmaksāšanu visos apdrošināšanas veidos.”

 

BTA kā vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus, pēc reorganizācijas īstenošanas trešajā ceturksnī veiksmīgi turpināja biznesa attīstību ārpus Baltijas valstu robežām. Veiksmīgus rezultātus un parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugumu šī gada deviņos mēnešos BTA izdevies sasniegt Francijā, Polijā un Spānijā. Francijā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā šī gada deviņos mēnešos BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laika periodu, pieaudzis par 16,5 %, OCTA veidā – par 57,5 %, īpašuma apdrošināšanā – par 9 %. Spānijā šī gada deviņos mēnešos BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms pieaudzis gan sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā (+51,3%), gan OCTA veidā (+37,6%). Polijā pieaudzis BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms OCTA veidā (+2 %), kā arī vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, galvojumu apdrošināšanā un nelaimes gadījumu apdrošināšanā.

 

 

Par uzņēmumu

 

Apdrošināšanas uzņēmums BTA dibināts 1993. gadā ar toreizējo nosaukumu „Baltijas Transporta apdrošināšana” AS. Uzsākot darbību jūras un gaisa transporta apdrošināšanas jomā, BTA ātri vien pierādīja sevi kā universālu apdrošināšanas sabiedrību, kas spēj piedāvāt klientiem visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī citās valstīs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.

Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.

BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū. Savukārt, izvērtējot 2014. gada rezultātus, 2015. gadā BTA ierindots starp 25 izcilākajiem Latvijas eksporta zīmoliem, iegūstot “The Red Jackets” titulu.

Lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju, veicinot dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā, un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. Īstenojot reorganizāciju, 2014. gada 27. oktobrī tika reģistrēts BTA meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Pabeidzot reorganizāciju un saglabājot līdz šim sniegto pakalpojumu klāstu, no 2015. gada 1. jūlija apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sniedz AAS “BTA Baltic Insurance Company”, savukārt, “BTA Insurance Company” SE turpina tirgus ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

 

BTA ir arī lielākā apdrošināšanas atlīdzību izmaksātāja Latvijā. Pērn BTA apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 355 tūkstošus eiro jeb aptuveni 44 tūkstošus eiro ik darba stundu.

 

 

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796