Izvēloties vasaras nometni bērnam, jāpievērš uzmanība apdrošināšanai: 11 praktiski ieteikumi vecākiem

29.05.2019

Latvijas likumdošana neparedz obligātu Nelaimes gadījumu apdrošināšanu bērniem nometņu laikā, tomēr vairākums atbildīgo vasaras nometņu rīkotāju šādu prasību iekļauj noteikumos, kas jāpilda vecākiem, lai bērnu uzņemtu nometnē, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) informācija.“Vasarā bērni ir aktīvāki, tāpēc nav pārsteidzoši, ka par 54% pieaug arī traumatisms. Tā iemesls var būt gan nelaimes gadījumi, gan vienkārši pieredzes trūkums, jo īpaši ekstrēmākos sporta veidos. Sportiski pavadīts laiks neapšaubāmi nāk par labu veselībai, bet ne vienmēr iespējams izvairīties no negadījumiem, tāpēc ļoti piemēroti padomāt par Nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas ne tikai izmaksās mazāk kā ārstēšanās bez tās, bet radīs arī papildu drošības sajūtu,” atklāj BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.K. Liepiņš vērš vecāku uzmanību uz nometņu rīkotāju izveidotajām prasībām, uzsverot, ka finansiāli izdevīgākas noteikti ir tās nometnes, kurās bērna Nelaimes gadījumu apdrošināšana jau iekļauta pamata piedāvājuma paketes cenā, nevis apdrošināšanas polises esamība minēta kā papildu nosacījums.Īpaši populāras vasarā ir sporta un tematiskās nometnes. Lai vecākiem būtu vieglāk orientēties plašajā piedāvājumā, ir izveidota īpaša Valsts Izglītības satura centra veidota mājaslapa https://nometnes.gov.lv. Tajā iespējams ne tikai atrast informāciju par visām akreditētajām nometnēm, bet arī izlasīt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par nometņu norisi. BTA piedāvā īsu ieskatu atbildēs uz vecākiem aktuālākajiem jautājumiem, balstoties uz Valsts Izglītības satura centra (VISC) sagatavotajām rekomendācijām.

 

 1. Aprunājieties ar bērnu un piezvaniet nometnes rīkotājiem.
  Pats galvenais pirmā saruna ar bērnu. Vislielākā kļūda ir aizsūtīt mūziķi uz sporta nometni, lai veicinātu bērna sportisko attīstību, ja pats bērns to nevēlas. Nometnes saturiskais apraksts atklāj arī nometnes filozofiju, vērtības, darbības, kas nometnē tiks īstenotas. Vecākiem vienmēr ir iespēja saņemt plašāku informāciju gan par nometnes aktivitātēm, gan par pasniedzējiem un prasmēm, kas tiek piedāvātas – vienkārši piezvanot.
   
 2. Drošība – ļoti svarīga.
  Vēl viens svarīgs aspekts ir bērna drošība nometnē. Pārliecinieties, ka nometnes organizatori nodrošina Nelaimes gadījumu apdrošināšanu vai iegādājieties to paši. Tāpat jāuzzina arī, vai nometnē būs mediķis, cik daudz audzinātāju būs nometnē, vai uz 10 bērniem ir nodrošināts viens audzinātājs, kas ikdienā seko bērnu drošībai, labsajūtai, kas nometnē sniegs ēdināšanas pakalpojumus. Būtiski, lai paši vecāki būtu aktīvi, un tikai tad, kad viss noskaidrots un gūta pārliecība, ka nepieciešamā dokumentācija ir kārtībā, pienācis laiks galīgās izvēles izdarīšanai.
   
 3. Vaicājiet par pieredzi.
  Vecākiem ir tiesības uzzināt par nometņu rīkotāja pieredzi šajā darbā, lai gan tā var arī nebūt izšķirošais labas nometnes kritērijs. Galvenā persona nometnes norises laikā ir nometnes vadītājs, kuram ir spēkā esoša nometnes vadītāja apliecība (nometņu vadītāju datu bāze pieejama VISC mājas lapā; www.nometnes.gov.lv ). Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir apguvis zināšanas un prasmes vadīt nometni, pārzina un ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. Viņš uzņemas atbildību par katru bērnu, kas atrodas nometnē.
   
 4. Uzziniet par medicīnisko palīdzību.
  Nometnes organizētājam jānodrošina iespēja gan darbiniekiem, gan nometnes dalībniekiem izsaukt operatīvos dienestus (t.sk. ātro neatliekamo medicīnisko palīdzību). Nometnes organizatoram jābūt noslēgtam sadarbības līgumam/vienošanās ar vietējo ārstu vai medicīnas iestādi par konkrētās nometnes dalībnieku/personāla primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Nometnes vadītājam jāizskaidro vecākiem, kā izpaužas šis sadarbības līgums, cik operatīvi tiek koordinēta pirmās palīdzības sniegšana.
   
 5. Nometnēm jābūt reģistrētām.
  Nometnes organizētājam jābūt reģistrācijas apliecībai (pašvaldību institūcijas, juridiskas, fiziskas personas, kas savu darbību reģistrējušas “Komerclikuma” un likuma “Par uzņēmējdarbību” noteiktajā kārtībā). Nometnes vadītājam jābūt Izglītības un zinātnes ministrijas VISC izsniegtai nometņu vadītāju apliecībai. Savukārt nometnes audzinātājiem, darbnīcu, aktivitāšu vadītājiem obligāti nav jābūt pedagogam ar izglītību. Visbiežāk tie ir entuziasti, radošo profesiju pārstāvji. Nometnes vadītājs veido komandu, kura strādās un darbosies nometnē, viņš ir arī atbildīgs par komandas darbu, piesaistīto darbinieku un pasniedzēju profesionalitāti.
   
 6. Apskatiet nometnes vietu jau iepriekš.
  Vecākiem jābūt iespējai, sazinoties ar nometnes vadītāju, aizbraukt apskatīt nometnes norises vietu. Arī vecākiem jājūtas drošiem par vietu, kur bērni nodarbosies un dzīvos ilgāku laika periodu, sevišķi, ja nometnes tuvumā ir ūdenstilpnes.
   
 7. Iepazīstieties ar citiem vecākiem.
  Pirms nometnes tās vadītājs vai organizators parasti rīko vecāku kopā sanākšanu, kurā informē par dienu plānu un aktivitātēm, iekšējās kārtības noteikumiem, bērnu darba grupu sadalījumu, guļvietām un izsniedz informācijas lapu, kurā uzskaitītas bērnam līdzi ņemamās mantas. Lietderīgi iepazīties ar citu nometnes dalībnieku vecākiem, apmainīties ar tālruņu numuriem.
   
 8. Respektējiet nometnes noteikumus.
  Daudziem vecākiem rodas jautājums, kāpēc bērnam nevar zvanīt jebkurā diennakts laikā, bet ir jārespektē nometnes iekšējās kārtības noteikumi, tāpēc jāzvana sarunām atvēlētajā laikā, pretējā gadījumā tiek traucēts nodarbību ritms. Sazināšanās jautājums ar bērnu noteikti jānoskaidro pirms nometnes, lai nerastos pārpratumi tās laikā.
   
 9. Ēdiena kvalitāti stingri kontrolē.
  Par ēdiena kvalitāti un nekaitīgumu atbildīgs ir pakalpojuma sniedzējs – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, ar kuru nometnes organizators ir noslēdzis līgumu, vai arī par ēdienu gatavošanu atbildīgās personas nometnē. Ēdiena kvalitātes kontrole nometnē notiek vairākos līmeņos. Pirmkārt, to veic par ēdienu sagatavošanu un pasniegšanu atbildīgā persona pati. Nākamais kontroles līmenis ir nometnes vadītājs vai organizators. Un trešā ir valsts līmeņa uzraudzība, ko veic Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Nometnes vadītājs, reģistrējot nometni mājas lapā www.nometnes.gov.lv, sniedz informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam, kas būs ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nometnē.
   
 10. Ja bērns nometnē ir saindējas, kur sūdzēties?
  Ja ir aizdomas, ka bērns saslimis, lietojot uzturā nometnes laikā gatavotos ēdienus, vecāki par to var paziņot PVD rakstveidā vai arī pa tālruni. Rakstiski sūdzība jāiesniedz PVD teritoriālajā pārvaldē (pēc nometnes atrašanās vietas) vai dienesta Centrālajā birojā (Rīgā, Peldu ielā 30). Telefoniski iespējams sazināties ar PVD teritoriālo pārvalžu vai Centrālā biroja speciālistiem, kā arī ir iespējams piezvanīt uz PVD diennakts uzticības tālruni (67027402). PVD teritoriālo pārvalžu adreses un telefona numuri, kā arī Centrālā biroja atbildīgo speciālistu telefona numuri ir atrodami PVD vietnē: www.pvd.gov.lv.
   
 11. Likumīgie kontrolētāji.
  Nometni atbilstoši likumdošanai kontrolē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, PVD un Veselības inspekcija. Arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektors, speciālists vai iecirkņa inspektors var pārbaudīt nometni. Nometne ir uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību, līdz ar to Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā arī Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs veikt pārbaudi nometnē.

 

Par BTA
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA Baltijā nodarbina vairāk nekā 1000 darbiniekus. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar gandrīz 200 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Ar kopumā vairāk nekā 25 000 darbinieku apmēram 50 apdrošināšanas sabiedrībās 25 valstīs, „Vienna Insurance Group” ir izteikts līderis savas darbības tirgos Centrāleiropā un Austrumeiropā. „Vienna Insurance Group” ir vadošā Vīnes biržas indeksa – ATX, visaugstāk novērtētais uzņēmums ar „Standard & Poor’s” auditoru kompānijas piešķirto augsto finansiālās stabilitātes novērtējumu A+ ar stabilu nākotnes attīstības prognozi; „Vienna Insurance Group” akcijas tiek kotētas arī Prāgas biržā.


Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts elina.rasmane@bta.lv