X

BTA veiksmīgi pabeigusi reorganizācijas procesu, nodalot biznesa darbību Baltijā un pārējā Eiropā

01.07.2015

Šī gada 27.jūnijā, saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) lēmumu, ar kuru atļauts Baltijas valstu apdrošināšanas portfeli nodot apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE (turpmāk – BTA) dibinātajam meitas uzņēmumam – apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA Baltic), kā arī šī gada 1.jūlijā saņemot Uzņēmuma reģistra lēmumu, ir veiksmīgi pabeigta uzņēmuma reorganizācija. Saglabājot līdz šim sniegto pakalpojumu klāstu,  sākot no šī gada 1.jūlija, apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sniegs BTA Baltic, savukārt BTA turpinās tirgus ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

Ņemot vērā to, ka BTA biznesa apjoms bruto parakstītajās prēmijās ārpus Baltijas valstīm sasniedz aptuveni trešo daļu no kopējā BTA grupas biznesa apjoma, jau vairākus gadus BTA biznesa procesi un  administratīvās funkcijas tiek dalītas starp Baltijas tirgu un pārējo Eiropas valstu tirgiem. Likumdošanas, tradīciju un risku ziņā Baltijas un pārējo Eiropas valstu tirgi būtiski atšķiras, tāpēc, lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, pērn tika uzsākta uzņēmuma reorganizācija, nodalot biznesu atbilstoši ģeogrāfiskajam iedalījumam.

 

Veicot uzņēmuma reorganizāciju, 2014. gada 27. oktobrī tika nodibināts BTA meitas uzņēmums BTA Baltic, kura vienīgais akcionārs un īpašnieks ir “BTA Insurance Company” SE. 2015. gada 10.jūnijā ar FKTK padomes lēmumu meitas uzņēmumam BTA Baltic tika izsniegtas licences visu veidu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai, kas ļauj BTA Baltic piedāvāt klientiem visu veidu apdrošināšanas pakalpojumus Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Savukārt, šī gada 29. jūnijā, saņemot atļaujas arī no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju uzraugiem Lietuvā un Igaunijā, FKTK padome pieņēma lēmumu – atļaut nodot Baltijas valstu apdrošināšanas portfeli BTA meitas uzņēmumam BTA Baltic. Līdz ar šo lēmumu ir veiksmīgi pabeigta uzņēmuma reorganizācija, neradot neērtības klientiem un sadarbības partneriem, jo uzņemtās saistības ir pārmantotas.

 

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Valdes priekšsēdētājs: “Šobrīd, kad reorganizācija ir veiksmīgi pabeigta, BTA būs iespēja operatīvāk pieņemt lēmumus, kas saistīti ar ārvalstu darbību, un īstenot neatkarīgas biznesa stratēģijas katrā reģionā un valstī atbilstoši konkrētā tirgus specifikai. Reorganizācijas rezultātā varēsim ērtāk nodalīt biznesa izmaksas katrā no valstīm, gūt pilnīgu priekšstatu par katras valsts biznesa ģenerēto peļņu. Līdz ar izmaiņām uzņēmuma struktūrā, būsim vēl elastīgāki un konkurētspējīgāki gan Baltijas, gan Rietumeiropas tirgos. Turpinot biznesa darbību Eiropā un Baltijā, mēs saglabāsim līdzšinējos darbības pamatprincipus, ievērojot mūsu galvenos darbības moto - piedāvāt klientu prasībām atbilstošus un kvalitatīvus apdrošināšanas pakalpojumus, izmantot jaunākās tehnoloģijas uzņēmuma attīstības veicināšanā, nodrošināt racionālu administratīvo resursu izmantošanu, garantēt stabilitāti un drošu saistību izpildi.”

 

No šī gada 1. jūlija BTA Baltic piedāvās klientiem apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, savukārt BTA nodrošinās biznesa attīstību pārējās Eiropas valstīs ārpus Baltijas robežām.

 

Baltijas apdrošināšanas tirgū BTA mērķis ir saglabāt un nostiprināt sasniegto tirgus līdera pozīciju un turpināt nodrošināt klientiem kvalitatīvus apdrošināšanas pakalpojumus un mūsdienīgu servisu. Savukārt Eiropas Komercreģistrā reģistrētais uzņēmums “BTA Insurance Company” SE turpinās biznesa attīstību pārējās Eiropas valstīs, nodarbojoties ar jaunu tirgu izpēti un apdrošināšanas pakalpojumu izstrādi atbilstoši attiecīgo valstu tirgus prasībām.

 

BTA Baltic valdē darbosies līdzšinējie BTA valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus, valdes locekļi: Oskars Hartmanis un Evija Matveja.

 

Par uzņēmumu

Apdrošināšanas uzņēmums BTA dibināts 1993. gadā ar toreizējo nosaukumu „Baltijas Transporta apdrošināšana” AS. Uzsākot darbību jūras un gaisa transporta apdrošināšanas jomā, BTA ātri vien pierādīja sevi kā universālu apdrošināšanas sabiedrību, kas spēj piedāvāt klientiem visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī citās valstīs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.
Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.

BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus un darbojas ne tikai Baltijā. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.

Lai veicinātu dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. Īstenojot reorganizāciju, 2014. gada 27. oktobrī tika reģistrēts BTA meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company”.

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796