X

BTA: tikai aptuveni 10% no visiem Latvijā reģistrētajiem mazizmēra kuģošanas līdzekļiem ir apdrošināti

19.07.2016

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) aplēses liecina, ka aptuveni tikai 10% no visiem Latvijā reģistrētajiem mazizmēra kuģošanas līdzekļiem ir apdrošināti, kas ir satraucošs rādītājs, ņemot vērā, ka ūdens transporta pārvietošanās intensitāte un līdz ar to arī riska līmenis katru gadu palielinās. Turklāt tikai katrs piektais ūdens transportlīdzekļa vadītājs, iegādājoties atpūtas kuģošanas līdzekļa KASKO apdrošināšanas polisi, ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību, kā rezultātā lielākā daļa ūdens satiksmes negadījumos cietušo atlīdzību no vainīgā var iegūt tikai tiesas ceļā.

 

Kā rāda CSDD dati, tad ar katru gadu palielinās Latvijā reģistrēto mazizmēra kuģošanas līdzekļu skaits. Pēdējā gada laikā tas palielinājies par 5,3% un kopumā sasniedz gandrīz 23 000 peldlīdzekļu. Diemžēl ūdens transportlīdzekļu vadītāji nelabprāt apdrošina savus peldlīdzekļus un savu civiltiesisko atbildību, kas ļautu pasargāt sevi no zaudējumu segšanas trešajām personām.

 

“Latvijā ūdens transportlīdzekļiem nav OCTA, ir tikai brīvprātīgā KASKO un īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, ko mazo transportlīdzekļu īpašnieki nelabprāt iegādājas. Līdz ar to, ja ar šo ūdens transportlīdzekli tiek izraisīts negadījums un tam nav attiecīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, cietušajai pusei saņemt atlīdzību par radītajiem bojājumiem ir praktiski neiespējami, ja vien savā starpā cietušais un vainīgais par to atsevišķi nevienojas vai cietušais civiltiesiskā kārtā, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, nevēršas pret personu, kura izraisījusi negadījumu uz ūdens. Rodas situācija, ka vainīgais par notikumu atbildību nenes, bet cietušais iedzīvojas papildus zaudējumos. Šāda situācija ir absurda, jo arī uz ūdens var notikt tādi paši negadījumi kā uz sauszemes – uzbraukt virsū ūdenī esošam cilvēkam, saskrāpēt citu ūdens transportlīdzekli, radīt ūdens transportlīdzekļa korpusa bojājumus u.tml.,” saka AAS “BTA Insurance Company” Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore Iveta Rijniece.

 

Apkopojot informāciju par BTA apdrošinātajiem mazizmēra ūdens transportlīdzekļiem, redzams, ka mainījusies iepriekšējo gadu tendence KASKO apdrošināšanas polises pirkt tikai tad, kad to pieprasa līzinga kompānijas. Gada griezumā ūdens transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana ir pieaugusi par 41% un pārliecinoši lielākā daļa (93%) peldlīdzekļu īpašnieku to iegādājas brīvprātīgi, ko var skaidrot ar sabiedrības izpratnes pieaugumu par apdrošināšanas nepieciešamību.  

 

“Lai arī kopējais kuģu apdrošināšanas un to īpašnieku civiltiesiskās apdrošināšanas parakstīto prēmiju apmērs un noslēgto līgumu skaits pēdējā gada laikā ir palielinājies, kopējais apdrošināto mazizmēra kuģošanas līdzekļu un to īpašnieku skaits ir ļoti niecīgs, ja skatāmies, cik kopumā Latvijā ir reģistrētu šādu peldlīdzekļu. Aizvadītajā gadā atlīdzībās vien izmaksāti aptuveni 20 tūkstoši eiro, kas liecina, ka negadījumi ar peldlīdzekļiem un cilvēkiem uz ūdens notiek regulāri. Varam tikai iedomāties, cik daudz vēl ir tādu negadījumu, par kuriem mēs nezinām, jo tikai ap 10% no visiem šādiem peldlīdzekļiem ir apdrošināti,” atzīst I.Rijniece.

 

BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā. Pērn BTA Baltijas valstīs apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 282 tūkstošus eiro jeb 35,4 tūkstošus eiro ik darba stundu.

 

 

Par uzņēmumu BTA

 

AAS “BTA Baltic Insurance Company” dibināta 2014. gadā “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas rezultātā, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. AAS “BTA Baltic Insurance Company” mātes uzņēmums “BTA Insurance Company” SE apdrošināšanas tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadu, 2009. gadā kļūstot par trešo lielāko apdrošinātāju Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas "Deloitte" 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā “BTA Insurance Company” SE ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.

2015. gada decembrī AAS “BTA Baltic Insurance Company” noslēdza līgumu par investora – viena no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā "Vienna Insurance Group AG" (VIG) piesaisti. Darījums tiks realizēts pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas no nozares uzraugošajām institūcijām, kas varētu notikt 2016. gada vasarā.

 

 

Papildu informācija:

Linda Upeniece

Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore

AAS „BTA Baltic Insurance Company”

e-pasts linda.upeniece@bta.lv

Tālr.: 67025676, mob. tālr.: 26756841