BTA sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu veiks dabas atjaunošanas pasākumus

05.10.2017

Oktobra mēnesī AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) darbinieki dosies Dabas brīvdienās sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu (turpmāk – PDF) un Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas brīvdienu ietvaros ar brīvprātīgā darba palīdzību tiek īstenoti dabas atjaunošanas pasākumi, atbalstot dabas procesus un dabiskas vides veidošanu.

 

BTA ir sociāli atbildīgs uzņēmums, un, ņemot vērā BTA digitalizācijas attīstību un procesu elektronizāciju, šobrīd uzņēmuma izvēlētais sociālās atbildības virziens ir dabas resursu saudzēšana un atjaunošana. Rudens ir izcili piemērots laiks dabas saglabāšanas talkām, jo cilvēks ar savu klātbūtni vairs nevar nejauši iztraucēt, piemēram, ligzdojošos putnus, tādēļ BTA darbinieki oktobra mēnesī dosies Dabas brīvdienās.

 

Sadarbībā ar PDF, kas ir World Wildlife Fund asociētais partneris Latvijā, izvēlētas piecas nozīmīgas dabas teritorijas dažādos Latvijas novados, kurās nepieciešama sakopšana un atjaunošana, lai nodrošinātu tajās dabīgos procesus, kas cilvēka darbības rezultātā ir izjaukti vai traucēti. Jau rīt BTA darbinieki kopā ar vides ekspertiem dosies uz Dabas parku “Pape”, oktobra laikā tiks veikti arī dabas atjaunošanas darbi “Pitragā” (Slīteres Nacionālā parka teritorijā), Dabas liegumā “Eglone”, Randu pļavās un Ķemeru Nacionālajā parkā.

 

BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus ir gandarīts par darbinieku lielu atsaucību dalībai Dabas brīvdienās. “Aicinājām uzņēmuma darbiniekus brīvprātīgi pieteikties pavadīt vienu darba dienu sociālām aktivitātēm, piedaloties dabas atjaunošanas aktivitātēs. Esmu patīkami pārsteigts par kolēģu lielo atsaucību – pieteikušies 160 brīvprātīgie, un kolēģi turpina pieteikties par spīti rudenīgajiem laikapstākļiem. Visvairāk – 50 kolēģu – pieteikušies talkot Randu pļavās, sasniedzot maksimālo talkas dalībnieku skaitu efektīvai tās norisei. Dabas brīvdienas ir lielisks formāts komandas saliedēšanai ar papildu pievienoto vērtību – dabas atjaunošanu, tādēļ pats arī pievienošos kolēģiem šajās aktivitātēs”, stāsta Jānis Lucaus.

 

PDF direktors Jānis Rozītis pauž prieku par BTA izrādīto interesi piedalīties Dabas brīvdienās un uzsver to, cik svarīgi ir veikt darbus, kas nepieciešami bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai. “Vēlamies paplašināt Latvijā vispārpieņemto priekšstatu par talkas būtību, kas vairumam asociējas ar atkritumu vākšanu pavasarī. Cilvēku tiešas vai netiešas darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies, izzūdot dzīvotnēm, sarūkot sugu populācijām. Taču ar cilvēku palīdzību dabas daudzveidību var arī atjaunot, palīdzot nodrošināt dabā notiekošos procesus un īpatnības. Piemēram, Rucavas novadā Dabas parkā “Pape” applūstošās pļavas jāattīra no krūmiem. Šajās pļavās ligzdo putni un ganās ap 100 savvaļas govju un zirgu. Attīrot pļavas, savvaļas dzīvniekiem būs plašākas ganības, tie apēdīs jaunos krūmu dzinumus, tad nākamajā gadā samazināsies krūmu zāģēšanas nepieciešamība. Tāpat no niedrēm un zāles jāattīra Randu pļavas Salacgrīvas novadā. Pašlaik tās ir aizaugušas, un tas traucē tajās ligzdojošajiem putniem. Palīdzīga roka nepieciešama arī, lai attīrītu no apauguma – sīkajiem kokiem un krūmiem Ķemeru Nacionālā parka Kaņiera ezera salas. Tā ir ļoti svarīga dabas zona tur ligzdojošajiem ūdens putniem, kas tur neatgriezīsies, ja salas būs aizaugušas. Šādas nacionāli aizsargājamas teritorijas, kur nepieciešama cilvēku iesaistīšanās, lai uzturētu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību, ir visā Latvijā,” uzsver Jānis Rozītis.

 

BTA un PDF aicina ikvienu būt atbildīgam, saudzējot Latvijas dabu un rūpējoties par tās aizsardzību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

 

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

Par PDF

Pasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu. Organizācija darbojas Latvijā kopš 1991. gada. 2005. gadā organizācija tika reģistrēta kā nodibinājums ar nosaukumu "Pasaules Dabas Fonds". 2005. gadā Pasaules Dabas Fonds noslēdza sadarbības līgumu ar pasaulē ietekmīgāko dabas aizsardzības organizāciju - WWF. Vienotu mērķu sasniegšanai Pasaules Dabas Fonds un WWF īsteno kopīgas kampaņas un projektus.

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts elina.rasmane@bta.lv