BTA sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu noslēdzis dabas atjaunošanas pasākumu ciklu

31.10.2017

Oktobra mēnesī AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) darbinieki visā Baltijā devās Dabas brīvdienās. Latvijā šie pasākumi notika sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu (turpmāk – PDF) un Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas brīvdienu ietvaros ar brīvprātīgā darba palīdzību tika īstenoti dabas atjaunošanas pasākumi, atbalstot dabas procesus un dabiskas vides veidošanu. BTA šajās talkās Latvijā vien ir paveicis deviņu nedēļu jeb vairāk nekā divu mēnešu viena cilvēka darbu.

 

BTA ir sociāli atbildīgs uzņēmums, un, ņemot vērā BTA digitalizācijas attīstību un procesu elektronizāciju, šobrīd uzņēmuma izvēlētais sociālās atbildības virziens ir dabas resursu saudzēšana un atjaunošana. Rudens ir izcili piemērots laiks dabas saglabāšanas talkām, jo cilvēks ar savu klātbūtni vairs nevar nejauši iztraucēt, piemēram, ligzdojošos putnus, tādēļ BTA darbinieki oktobra mēnesī devās Dabas brīvdienās.

 

Dabas brīvdienās 160 BTA Latvijas darbinieku ietaupa vairāk nekā divu mēnešu darbu parku pārstāvjiem

 

Sadarbībā ar PDF, kas ir World Wildlife Fund asociētais partneris Latvijā, tika izvēlētas piecas nozīmīgas dabas teritorijas dažādos Latvijas novados, kurās bija nepieciešama sakopšana un atjaunošana, lai nodrošinātu tajās dabīgos procesus, kas cilvēka darbības rezultātā ir izjaukti vai traucēti. Pirmā BTA darbinieku talka kopā ar vides ekspertiem norisinājās Dabas parkā “Pape”. 29 BTA darbinieki veica applūdušo pļavu attīrīšanu no krūmiem. Savukārt “Pitragā” (Slīteres Nacionālā parka teritorijā) 22 talkas dalībnieki ņēma līdzdalību kabeļa trases aizrakšanā un piekrastes ainavas atjaunošanā. Dabas liegumā “Eglone” 20 BTA darbinieki palīdzēja atbrīvot dižozolus no krūmiem un citiem kritušiem kokiem. Skaita ziņā lielāko talcinieku kopskaitu (vairāk nekā 40 darbinieku katrā talkā) pulcēja Randu pļavu attīrīšana no niedrēm un zālēm un Ķemeru Nacionālā parka Kaņieru ezera salas attīrīšana no krūmiem, kas 25. oktobrī noslēdza dabas atjaunošanas talku ciklu.

 

BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus ir gandarīts par darbinieku lielo atsaucību un paveikto Dabas brīvdienās. “Aicinājām uzņēmuma darbiniekus brīvprātīgi pieteikties veltīt vienu darba dienu sociālām aktivitātēm, piedaloties dabas atjaunošanas pasākumos. Kopā pieteicās teju 200 brīvprātīgie. Kolēģu atsaucība bija apbrīnojama par spīti oktobra mainīgajiem laikapstākļiem, taču daļa kolēģu slimošanas un citu neparedzētu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties. Dienā, kad noslēdzām mūsu Dabas brīvdienu ciklu Ķemeru Nacionālajā parkā, sagaidījām pirmo sniegu, taču citādi laikapstākļi bija atbilstoši dabas atjaunošanas darbiem. Kolēģu gandarījums par paveikto ir neizmērāms, un mūsu komanda ir vienisprātis, ka dabas atjaunošanas pasākumi mums jāturpina arī nākamgad,” stāsta Jānis Lucaus.

 

PDF direktors Jānis Rozītis pauž lielu pateicību par BTA izrādīto interesi piedalīties Dabas brīvdienās un uzsver, ka BTA šajās talkās ir paveicis deviņu nedēļu jeb vairāk nekā divu mēnešu viena cilvēka darbu. “Mēs esam priecīgi, ka BTA šogad izvēlējās iesaistīties mūsu projektā Dabas brīvdienas, kas ir vērtīga un ļoti nepieciešama iniciatīva. Ik gadu dzirdam par atkritumu vākšanas talkām, uz kuru fona tiek izteiktas cerības par zaļāku Latviju. Ir apsveicami jebkādi sakopšanas darbi, taču, ja svarīga ir zaļā perspektīva, tad būtisks kritērijs ir dabas daudzveidība. Dabas saglabāšanas talkas ir viens no veidiem, kā to nosargāt un veicināt. Visi šie mazie darbi - krūmu vākšana, dedzināšana, invazīvo sugu likvidēšana, zāles pļaušana un savākšana un līdzīgi darbi nevar notikt bez cilvēka iesaistes. Talkojot dabai, ikviens brīvprātīgais pavisam tieši var redzēt sava darba augļus, pēc gada aplūkojot, kā uzlabojumi izskatās dabā - vairāk vietu putniem, aizsargājamiem augiem, vairāk spēka dabiskām pļavām un dižkokiem. Mēs ceram, ka BTA piemēram sekos arī citas organizācijas un kolektīvi, lai dabas saglabāšanas talkas kļūtu par ikvienam saprotamu aktivitāti," stāsta Jānis Rozītis.

 

BTA Dabas brīvdienas Lietuvā un Igaunijā īpaši nozīmīgas aizsargājamo sugu saglabāšanai

BTA Dabas brīvdienas norisinājās arī mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Aptuveni 50 brīvprātīgie BTA Lietuvas filiāles darbinieki veica dabas atjaunošanas darbus trīs dabas parkos ar mērķi saglabāt dabas daudzveidību, radot labvēlīgāku vidi retām augu sugām. Labanoras reģionālajā parkā purvs tika attīrīts no niedrēm un priedēm, kas aizsedz saules gaismu un neļauj augt retiem purva augiem un pilnvērtīgi attīstīties purva ekosistēmai. Kauņas jūras reģionālajā parkā tika sakopts pilskalns un nodrošināta labvēlīgāka vide tur sastopamajiem retajiem augiem. Tāpat arī tika sakopta Piejūras Nacionālā parka teritorija.

BTA Igaunijas talka norisinājās Sipa ciematā, kur BTA darbinieki palīdzēja attīrīt pļavas, kurās uz vienu kvadrātmetru aug aptuveni 40 dažādas augu sugas. Tika apgriezti un izzāģēti koki un krūmi, kas aizsedz augus no saules gaismas.

 

BTA un PDF aicina ikvienu būt atbildīgam, saudzējot Latvijas dabu un rūpējoties par tās aizsardzību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

 

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

 

Par PDF

Pasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu. Organizācija darbojas Latvijā kopš 1991. gada. 2005. gadā organizācija tika reģistrēta kā nodibinājums ar nosaukumu "Pasaules Dabas Fonds". 2005. gadā Pasaules Dabas Fonds noslēdza sadarbības līgumu ar pasaulē ietekmīgāko dabas aizsardzības organizāciju - WWF. Vienotu mērķu sasniegšanai Pasaules Dabas Fonds un WWF īsteno kopīgas kampaņas un projektus.

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts elina.rasmane@bta.lv