X

BTA peļņa 2015. gada pirmajā pusgadā palielinājusies par 11,1%

01.09.2015

Apdrošināšanas sabiedrība "BTA Insurance Company" SE (turpmāk – BTA) 2015. gada pirmajā pusgadā parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 94,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,3 miljoniem eiro jeb 2,5 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā. Veiksmīgi īstenojot biznesa mērķus, šī gada pirmajā pusgadā BTA peļņa palielinājusies par 11,1 %, sasniedzot 4,7 miljonus eiro.

 

Vislielākais BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums summas izteiksmē 2015. gada pirmajā pusgadā sasniegts īpašuma apdrošināšanā, sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā. Šī gada pirmajā pusgadā īpašuma apdrošināšanā BTA parakstīja apdrošināšanas prēmijas 24,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par trīs miljoniem eiro jeb 14,2 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā, savukārt KASKO veidā BTA parakstīja apdrošināšanas prēmijas 15 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,2 miljoniem eiro jeb 8,7 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā BTA kopumā parakstīja prēmijas 4,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 847,6 tūkstošiem eiro jeb 25,4 % vairāk nekā identiskā periodā pērn.

 

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Valdes priekšsēdētājs: “Lai nostiprinātu BTA atbilstību “Maksātspēja II” (Solvency II) prasībām, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī, šī gada pirmajā pusgadā esam veikuši ievērojamu uzņēmuma apdrošināšanas portfeļa pārstrukturizēšanu. Gan portfeļa pārstrukturizēšanas, gan sīvās tirgus konkurences iespaidā šī gada pirmajā pusgadā BTA parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieauguma temps nedaudz samazinājās, tomēr, neraugoties uz to, esam apdrošināšanas prēmijās parakstījuši par 2,3 miljoniem eiro vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā laika periodā. Jāatzīmē, ka drošu un konservatīvu pieeju, nemainot savu stratēģiju investīciju jomā, esam saglabājuši ieguldījumu segmentā, proti, neraugoties uz ļoti zemo ienesīgumu drošo ieguldījumu segmentā (valdību vērstpapīri un banku depozīti), viss BTA ieguldījumu portfeļa palielinājums 3 % apjomā ir nonācis tikai drošos ieguldījumos.”

 

Vislielāko īpatsvaru pēc bruto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām BTA portfelī 2015. gada pirmajā pusgadā veidoja obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – 35,6 miljoni eiro jeb 38 % no kopējā bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma, īpašuma apdrošināšana – 24,2 miljoni eiro jeb 26 % un KASKO – 15 miljoni eiro jeb 16 %.

 

Cenu un izmaksu pieauguma dēļ dažādu saistīto servisa pakalpojumu jomās – ārstniecības iestādēs un autoservisos, šī gada pirmajā pusgadā izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms pieaudzis straujāk, nekā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms. Bruto apdrošināšanas atlīdzībās BTA izmaksāja 48,5 miljonus eiro, kas ir par 5,7 miljoniem eiro jeb 13,3 % vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā.

 

Vislielākais bruto izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugums 2015. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu, bija īpašuma apdrošināšanā – izmaksātas atlīdzības 6,7 miljonu eiro apmērā, kas ir par 41 % vairāk nekā pērn.  Atlīdzību izmaksu pieaugums īpašuma apdrošināšanā saistīts ar vairākiem ievērojamiem apdrošināšanas gadījumiem, kad ugunsgrēku rezultātā būtiski cietuši BTA klientu īpašumi ārvalstīs.

 

Šī gada pirmajā pusgadā būtiski – par 10,8 % – pieaudzis arī BTA izmaksāto atlīdzību apjoms obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā. Šajā apdrošināšanas veidā BTA atlīdzībās šogad izmaksāja 24,5 miljonus eiro, kas ir par 2,4 miljoniem eiro vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā. Apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu veicināja smagu ceļu satiksmes negadījumu skaita pieaugums ar cietušajiem, kuriem negadījuma rezultātā nepieciešama ilgstoša ārstēšanās un rehabilitācija, kā arī medicīnisko un autoservisa pakalpojumu cenu pieaugums.

 

Par uzņēmumu

Apdrošināšanas uzņēmums BTA dibināts 1993. gadā ar toreizējo nosaukumu „Baltijas Transporta apdrošināšana” AS. Uzsākot darbību jūras un gaisa transporta apdrošināšanas jomā, BTA ātri vien pierādīja sevi kā universālu apdrošināšanas sabiedrību, kas spēj piedāvāt klientiem visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī citās valstīs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.

Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.

BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.

Lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju, veicinot dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā, un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. Īstenojot reorganizāciju, 2014. gada 27. oktobrī tika reģistrēts BTA meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Pabeidzot reorganizāciju un saglabājot līdz šim sniegto pakalpojumu klāstu, no 2015. gada 1. jūlija apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sniedz AAS “BTA Baltic Insurance Company”, savukārt “BTA Insurance Company” SE turpina tirgus ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

 

BTA ir arī lielākā apdrošināšanas atlīdzību izmaksātāja Latvijā. Pērn BTA apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 355 tūkstošus eiro jeb aptuveni 44 tūkstošus eiro ik darba stundu.

 

 

Papildu informācija:

Agnese Grīnberga

Sabiedrisko attiecību vadītāja

AAS “BTA Baltic Insurance Company”

e-pasts agnese.grinberga@bta.lv

Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796