BTA: Latvieši atbildīgi par ģimeni un darbu, savai veselībai pievērš nepietiekamu uzmanību

19.06.2017

Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA Baltic Insurance Company” (BTA) īstenotajā sabiedrības aptaujā noskaidrots, ka visaugstāko atbildību Latvijas iedzīvotāji izjūt par savu ģimeni (90%), darba pienākumiem (68%) un finansiālajām saistībām (68%). Vislielākās raizes iedzīvotājiem sagādā rūpes par savu veselību. 35% aptaujas respondentu atzinuši, ka pēdējā pusgada laikā nav bijuši pietiekami atbildīgi par savu veselības stāvokli.

 

Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāju atbildības vērtējums ir ļoti augsts. Fakts, ka 92% iedzīvotāju viegli tiek galā ar pienākumiem darbā un 86% iedzīvotāju bez apgrūtinājuma paveic pienākumus ģimenē, apliecina Latvijas iedzīvotāju augsto pienākuma apziņu. Vienlaikus var redzēt, ka atbildība pašam par sevi un savu veselību visbiežāk paliek otrajā plānā – tikai 59% uzskata, ka tiek galā ar pienākumiem pret sevi. Tam kā iemesls minams gan brīvā laika trūkums, gan ierobežotās finanses.

 

“Izprotot iedzīvotāju straujo dzīves dinamiku, skaidrs, ka visam laika un uzmanības var nepietikt. Sevis kā vērtības apzināšanās ikkatram cilvēkam ir vitāli nepieciešama, lai gan savā, gan līdzcilvēku dzīvē sniegtu maksimālu pienesumu. Tā ir būtiskākā lieta, ko mums vajadzētu mainīt savā uzvedībā”, komentējot pētījumu, norāda BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus. “Savā ikdienas darbā jūtam, ka iedzīvotāji vēlas nākotnē pievērst lielāku uzmanību savai veselībai, izaugsmei, izglītībai un karjerai. Tam kā apliecinājums ir arī fakts, ka 41% aptaujāto nākotnē vēlētos uzņemties lielāku atbildību par sevi.”

 

Lai labāk saprastu, kā cilvēkiem palīdzēt viņu atbildību padarīt vieglāku, BTA pētījuma ietvaros noskaidroja, kādi ir izplatītākie “atbildības slazdi” jeb traucēkļi, kas liedz tikt galā ar pienākumiem. Vairāk nekā puse aptaujāto (52%) atzina, ka būtiskākais iemesls, kas liedz tikt galā ar atbildībām, ir nepietiekamie finanšu līdzekļi. Kā citus svarīgus iemeslus, kas traucē domāt ar skaidru galvu un pieņemt pareizus lēmumus, iedzīvotāji min stresu (47%), pārāk lielo pienākumu nastu (30%) un līdzcilvēku atbalsta trūkumu (26%).

 

“Lai cik stipri un pašpārliecināti mēs būtu, paliekot vienatnē, varam nonākt grūtībās. Lai vieglāk tiktu galā ar pienākumiem, ieteicams tajos dalīties un meklēt atbalstu. Ir ievērojami vieglāk būt atbildīgam, ja ir pieejams atbalsts no apkārtējiem, kā piemēram, dzīves partneris, ar kuru kopīgi plānot finanses, draugi, ar kuriem pārrunāt sakrājušos kreņķus, vai studiju biedri, ar kuriem kopīgi gatavoties eksāmeniem. Arī mēs kā apdrošinātājs saprotam savu lomu, sniedzot drošības sajūtu ikdienā un finansiālu palīdzību grūtās situācijās,” atzīmē BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus.

 

Sabiedrības pētījumu ar mērķi noskaidrot, cik viegli Latvijas iedzīvotāji tiek galā ar atbildību, 2017. gada jūnijā veica AAS “BTA Baltic Insurance Company”, aptaujājot 805 respondentus visā Latvijā.

 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
E-pasts elina.rasmane@bta.lv
Tālr. 67025676, mob. tālr. 29374827