X

BTA grupas peļņa pērn sasniedza astoņus miljonus eiro

04.02.2016

Mērķtiecīgi veicot biznesa portfeļa pārstrukturizēšanu, pērn BTA grupas uzņēmumi: mātesuzņēmums – “BTA Insurance Company” SE  (turpmāk – BTA) un meitasuzņēmums – apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA Baltic)  sasnieguši veiksmīgus rezultātus. Neraugoties uz BTA grupas kopējo izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoma pieaugumu pērn par 13 %, BTA grupas uzņēmumu peļņa 2015. gadā pārsniegusi 2014. gada peļņu un sastāda astoņus miljonus eiro.

 

BTA grupas uzņēmumi Baltijā un ārvalstīs pērn kopumā parakstījuši bruto apdrošināšanas prēmijas 164,8 miljonu eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2014. gadu, ir par 8 % mazāk. Parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma samazinājums ir saistīts ar mērķtiecīgu uzņēmuma stratēģiju veikt biznesa portfeļa pārstrukturizāciju, samazinot parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma īpatsvaru nerentablos apdrošināšanas veidos. Savukārt, apdrošināšanas atlīdzībās 2015. gadā BTA grupas uzņēmumi Baltijā un ārvalstīs kopumā izmaksājuši 99,6 miljonus eiro, kas ir par 12,7 % vairāk nekā 2014. gadā. Pērn BTA grupas uzņēmumi apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 398 tūkstošus eiro jeb aptuveni 50 tūkstošus eiro ik darba stundu.

 

Raugoties uz BTA darbību Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā un Igaunijā – pērn parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms ir sasniedzis 2014. gada līmeni. 2015. gadā BTA grupas uzņēmumi Baltijas valstīs parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 114,8 miljonu eiro apmērā. Izvērtējot BTA grupas uzņēmumu neauditētos finanšu rezultātus Baltijas valstīs sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem, jāatzīmē, ka saglabājas iepriekšējā pozitīvā tendence, proti, parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos gan Baltijā kopumā, gan katrā valstī atsevišķi turpina pieaugt. Baltijā kopumā pērn parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos sasniedza 74,3 miljonus eiro, kas ir par 4,4 % vairāk nekā 2014. gadā. Būtisks parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums Baltijas valstīs sasniegts nelaimes gadījumu apdrošināšanā (+18,9 %), KASKO apdrošināšanā (+7,6 %) un īpašuma apdrošināšanā (+6,9 %).

 

Lai veicinātu uzņēmuma rentabilitāti, mērķtiecīgi pērn samazināts obligāto apdrošināšanas veidu, kas rada zaudējumus, īpatsvars kopējā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomā. Parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms Baltijas valstīs OCTA apdrošināšanā pērn samazinājies par 12 %.

 

Kopumā apdrošināšanas atlīdzībās BTA grupas uzņēmumi Baltijas valstīs pērn izmaksāja 70,5 miljonus eiro, kas ir par 15,1 % vairāk nekā 2014. gadā. Apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu pērn sekmēja gan pieaugošais ceļu satiksmes negadījumu skaits, gan arī autoservisa pakalpojumu un ārstniecisko pakalpojumu izmaksu pieaugums.

 

Neraugoties uz BTA izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu, sekmīgi īstenotās reorganizācijas un mērķtiecīgās biznesa portfeļa pārstrukturizācijas rezultātā, BTA grupas uzņēmumi Baltijas valstīs sasnieguši veiksmīgus rezultātus –peļņa no tiešās apdrošināšanas darbības sasniedza 7,6 miljonus eiro.

 

Jānis Lucaus, BTA grupas uzņēmumu Valdes priekšsēdētājs: “Vērtējot pērnā gada neauditētos finanšu rezultātus, varam secināt, ka īstenotā biznesa stratēģija ir bijusi pareiza. Mērķtiecīgi Baltijas valstu tirgū izvēlējāmies nevis palielināt kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomu, bet gan lielāku uzmanību veltīt biznesa portfeļa sabalansēšanai, vienlaikus optimizējot administratīvos procesus un darbības izdevumus. Rezultātā Baltijas valstīs esam sasnieguši vienu no labākajiem kombinētās attiecības rādītājiem (92,9 %) starp vadošajiem uzņēmumiem Baltijas apdrošināšanas tirgū, kā arī palielinājuši tiešās darbības peļņu par 24 %. Priecē fakts, ka pieaug parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos, kas liecina par iedzīvotāju izpratnes palielināšanos par apdrošināšanas nepieciešamību, un ceram, ka šī pozitīvā tendence palielināsies.

Raugoties uz BTA Baltic mērķiem 2016. gadā, aktivizēsim darbību korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot konkurētspējīgus pakalpojumus, un kāpināsim biznesa apjomus Baltijas valstīs kopumā, jo īpaši Igaunijā, kur redzam tirgus izaugsmes potenciālu. Turpināsim strādāt pie tā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu procesu pārvaldību, ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu uzņēmumā un veicinātu darbinieku profesionālo izaugsmi.

Līdz ar plāniem piesaistīt investoru - Austrijas apdrošinātāju “Vienna Insurance Group AG” (VIG), turpināsim paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Saglabājot BTA zīmolu, tradīcijas un vērtības, mums būs iespēja iegūt, izmantot un aizgūt plašāku starptautisku pieredzi no koncerna, kuram ir zināšanas par nozari, kas veidojušās 190 gadu garumā”.

 

BTA kā vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus, pērn turpināja biznesa attīstību ārpus Baltijas valstu robežām. Piedāvājot apdrošināšanas pakalpojumus Francijā, Polijā, Vācijā, Spānijā un Itālijā, BTA 2015. gadā bruto apdrošināšanas prēmijās parakstīja 50 miljonus eiro. Parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums pērn sasniegts Francijā OCTA veidā (+53 %) un KASKO veidā (+16 %), Spānijā OCTA veidā (+13 %) un Polijā OCTA veidā (+2,2 %). Kopumā ārvalstīs BTA pērn apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 29 miljonus eiro.

 

 

Par uzņēmumu

 

Apdrošināšanas uzņēmums BTA dibināts 1993. gadā.  ar toreizējo nosaukumu „Baltijas Transporta apdrošināšana” AS. Uzsākot darbību jūras un gaisa transporta apdrošināšanas jomā, BTA ātri vien pierādīja sevi kā universālu apdrošināšanas sabiedrību, kas spēj piedāvāt klientiem visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī citās valstīs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.

Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.

BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū. Savukārt, izvērtējot 2014. gada rezultātus, 2015. gadā BTA ierindots starp 25 izcilākajiem Latvijas eksporta zīmoliem, iegūstot “The Red Jackets” titulu.

Lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju, veicinot dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā, un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. Īstenojot reorganizāciju, 2014. gada 27. oktobrī tika reģistrēts BTA meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Pabeidzot reorganizāciju un saglabājot līdz šim sniegto pakalpojumu klāstu, no 2015. gada 1. jūlija apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sniedz AAS “BTA Baltic Insurance Company”, savukārt, “BTA Insurance Company” SE turpina tirgus ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

2015. gada decembrī AAS “BTA Baltic Insurance Company” noslēdza līgumu par investora - viena no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā "Vienna Insurance Group AG" (VIG) piesaisti. Darījums tiks realizēts pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas no nozares uzraugošajām institūcijām, kas varētu notikt 2016. gada pirmajā pusgadā.

 

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796