BTA: Grāmatveži steidz apdrošināt civiltiesisko atbildību

05.07.2017

No šī gada 1.jūlija visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība. Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA Baltic Insurance Company” (BTA) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītājs Raivis Štrauss norāda, ka grāmatvežu interese pieaug tieši pēdējo mēnešu laikā. Jūnijā pieaugums bija trīskārt straujāks nekā iepriekšējos mēnešos.

 

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” nosaka, ka no šī gada 1. jūlija ārpakalpojuma grāmatveža profesionālajai darbībai ir jābūt civiltiesiski apdrošinātai. Minimālais atbildības limits ir 3000 eiro.

BTA dati liecina - kopš likuma grozījumu pieņemšanas pagājušā gada rudenī grāmatvežu interese par apdrošināšanu palielinās, īpaši pieaugot pēdējos mēnešos. No šī gada aprīļa līdz jūnija beigām katru mēnesi savu civiltiesisko atbildību ir apdrošinājuši 3 reizes vairāk grāmatvežu nekā iepriekšējā mēnesī.

 

BTA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītājs Raivis Štrauss uzsver, ka polisi ieteicams izvēlēties rūpīgi, iegādājoties jēgpilnu apdrošināšanu, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, būs reāls atbalsts.

 

“Prakse liecina, ka grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, kas līdz šim ir parūpējušies par profesionālo civiltiesisko apdrošināšanu, objektīvi izvērtē riskus un zaudējumus, kas var rasties pieļautu kļūdu dēļ. Tāpēc grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji parasti iegādājas polisi ar limitu 500 000 eiro un vairāk. Iespējams, ka mazam grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam tik liels segums nav nepieciešams, taču nav lietderīgi izvēlēties minimālo likumā noteikto risku segumu, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, neko daudz nelīdzēs,” vērtē Raivis Štrauss.

 

Izvēloties sev piemērotāko profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, BTA aicina pievērst uzmanību polisē iekļauto risku segumam.

“Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju gadījumā būtisks risks ir neiekļaušanās termiņos. Piemēram, gada pārskata nodošana var būt gan atlīdzināmais, gan neatlīdzināmais gadījums, jo cēloņi nokavējumam var būt dažādi. Jāatceras, ka, iegādājoties polisi, grāmatvedim ir iespēja  koriģēt apdrošināšanas līguma nosacījumus, parūpējoties, lai polise tiešām kalpo kā drošības spilvens, kas palīdzēs,” tā Raivis Štrauss. Viņš piebilst, ka, iegādājoties polisi, būtiski ir arī pievērst uzmanību izņēmuma gadījumu sarakstam un koriģēt to atbilstoši savas darbības specifikai.

 

Īpaši jāpiemin gadījumi, kad koncernos vai uzņēmumu grupas ietvaros tiek optimizēti uzņēmuma administratīvie resursi vai citu objektīvu iemeslu dēļ viens grupas uzņēmums grāmatvedības pakalpojumus sniedz arī pārējiem grupas uzņēmumiem. Jaunie likuma grozījumi paredz, ka arī šāda situācija tiek uzskatīta par ārpakalpojumu. Tādējādi arī šiem grāmatvežiem ir obligāti jāapdrošina civiltiesiskā atbildība, neskatoties, ka pakalpojumi ārpus uzņēmumu grupas netiek sniegti. Šajā gadījumā būtiski pievērst uzmanību trešās personas definīcijai apdrošināšanas noteikumos, kur grupas uzņēmumi var būt kā izņēmums. Svarīgi arī informēt apdrošinātāju, ka pakalpojumi tiek sniegti grupas uzņēmumiem, jo klasiskajā izpratnē par ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumiem tā nav standarta situācija un iespējams, ka tai arī  jārod nestandarta risinājumi.

 

Par uzņēmumu

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts elina.rasmane@bta.lv
tālr.: 67025676, mob. tālr.: 29374827