BTA: Darbiniekus motivējam ar apmaksātu brīvdienu dzimšanas dienā

17.10.2017

Stabilizējoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, kvalificēts darbinieks, kas ar savu entuziasmu, idejām un degsmi spēj gāzt kalnus, ir arvien lielāka vērtība darba tirgū.  Tādēļ uzņēmumi ievieš dažādus motivējošus risinājumus, lai piesaistītu jaunus darbiniekus un rūpējas par to, lai esošie darbinieki ir motivēti, produktīvi un iesaistīti uzņēmuma procesos.

 

Svarīga emocionālā vide darba vietā

Latvijā darbinieku krīzi ir ietekmējusi demogrāfiskā situācija, pašlaik par sevi liek manīt 90. gadu sākuma dziļā demogrāfiskā krīze, no kuras valsts būtībā tā arī īsti nav atkopusies. Protams, darba roku trūkumu veicina arī iedzīvotāju emigrācija.

Darba tirgū darba ņēmēju prasības ir atkarīgas no valsts kopējā attīstības līmeņa, kā arī darbinieka profesionālo prasmju pozīcijas darba tirgū, tieši tāpēc cilvēku vēlmes attiecībā pret darba devējiem mēdz būt ļoti atšķirīgas. Daļai cilvēku pietiek, ja tiek apmierinātas pamata vajadzības - pietiekams un stabils atalgojums, droša darba vide, apdrošināšana, apmācības. Tomēr augstāka līmeņa darbinieki šīs jau uzskata par ikdienišķām lietām, vēlas sagaidīt no darba devēja vairāk. Darbinieku prasības pret darba devēju pieaug ar katru gadu, tāpat kā darba devēju konkurence par kvalitatīviem darbiniekiem.

Darba devēja tēla konsultāciju uzņēmuma “ERDA” vadītāja Zane Čulkstēna norāda mūsdienu tendenci - daudziem cilvēkiem svarīgi un motivējoši ir labi darba apstākļi un emocionālā vide uzņēmumā, tāpat arī darba jēga, autonomija un ekspertīze. Ir svarīgi, ka uzņēmums ne tikai pelna naudu, bet tomēr pievieno vērtību savu klientu dzīvei, industrijas un sabiedrības attīstībai. Vairāki pētījumi rāda, ka millenium paaudzei arvien svarīgāka ir arī uzņēmuma sociālā atbildība.

 

Uzņēmuma AAS “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus dalās uzņēmuma pieredzē:Ļoti svarīgi ir ikdienas darbā darbiniekiem radīt patīkamas emocijas. Turklāt iepriecināt un motivēt kolēģus patiesībā nav nemaz tik grūti. Mēs cenšamies steidzīgajā ikdienā sveikt darbiniekus klātienē un pateikties par ieguldījumu dažāda veida projektos. Šovasar BTA papildināja darbinieku motivācijas programmu ar apmaksātu papildu atvaļinājumu un brīvdienu dzimšanas dienā.”

 

Labas un uzticamas attiecības ar darba devēju

Zane Čulkstēna stāsta, ka mūsdienās darbiniekiem ļoti svarīgas un motivējošas ir labas attiecības ar uzņēmuma vadību un tiešo vadītāju.

Savukārt Jānis Lucaus pauž: “Lai darbinieks savā darbavietā justos komfortabli, svarīgi ir ne tikai nodrošināt viņu ar samērīgu algu un labiem darba apstākļiem, bet arī veicināt darbinieka iekšējo motivāciju, palīdzot justies piederīgam uzņēmumam, apzinoties sava darba nozīmību un jēgu. Īpašu vērību piešķiram tam, kā jūtas jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā. Aktīvi darbojamies, lai attīstītu un padarītu interaktīvākus jauno darbinieku piesaistīšanas un uzņemšanas procesus. Pats personīgi piedalos adaptācijas lekcijās jaunajiem kolēģiem, stāstot par mūsu uzņēmumu, mērķiem, to, kas mums ir svarīgi un ko viņi var sagaidīt no mums kā darba devēja.” 

 

Vēlas būt patstāvīgi, atbildīgi, sniegt pienesumu

Zane Čulkstēna atklāj, ka rietumos un pēdējos trijos gados arī Latvijā ļoti aktuāla tendence ir, ka cilvēki vēlas strādāt uzņēmumos, kam ir laba reputācija, skaidri mērķi un vīzija. Piemēram, gados jauni cilvēki, kas ir absolvējuši labākās augstskolas un varētu iegūt labi apmaksātu darbu jebkurā uzņēmumā, bieži izvēlas strādāt start-up jeb jaunuzņēmumos. Šo uzņēmumu resursu, darbinieku atalgojumu un citu privilēģiju nav tik daudz, salīdzinot ar lielajiem uzņēmumiem, taču cilvēkiem ir svarīgi strādāt uzņēmumā, kas rada kaut ko jaunu, vērtīgu, kam potenciāli ir liela nākotne. Jaunie talanti vēlas uzņemties iniciatīvu nevis pildīt autoratīvas norādes un mehāniskus darba uzdevumus. Viņi grib lemt par to, kā un kad viņi sasniedz sev uzstādītos mērķus.

Gados jauni cilvēki par motivējošu uzskata arī elastīgu darba laiku. Proti, ja darbinieks spēj realizēt uzņēmuma nospraustos mērķus un iekļauties noteiktajos termiņos, tad darba devējs var dot zināmu brīvību, piemēram, daļu darba laika strādāt no mājām.

Jānis Lucaus atklāj uzņēmuma BTA mērķus un vērtības: BTA ir atbildīgs darba devējs pret saviem darbiniekiem. Mums ir svarīgi veicināt darbinieku iesaisti uzņēmumam būtiskos procesos, ieinteresētību uzņēmuma kopējo rezultātu sasniegšanā. Lai ikviens kolēģis apzinātos, ka katra individuālais darbs ietekmē ne tikai sava departamenta mērķu sasniegšanu, bet arī uzņēmuma kopīgos panākumus. Tāpēc esam skaidri definējuši uzņēmuma mērķus, katra departamenta prioritātes, mūsu misiju un vērtības – pieejamība, cilvēcība un uzticamība. Šobrīd aktīvi noris vērtību treniņi mūsu darbiniekiem visā Baltijā, lai plašāk iedzīvinātu mūsu vērtības un būtu droši, ka tās caurstrāvo ikvienu procesu mūsu uzņēmumā.”

 

BTA Baltijā nodarbina gandrīz 1000 darbinieku, no tiem vairāk nekā 400 – Latvijā. Apdrošinātājs aicina ikvienu darba devēju padomāt par saviem darbiniekiem, novērtēt viņus, uzlabot darba apstākļus un noskaņojumu darba vietā. Tādējādi tiks nodrošināti efektīvāki darba procesi uzņēmumā un līdz ar to ilgtermiņā - arī uzņēmuma panākumi.

 

 

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts elina.rasmane@bta.lv