BTA: Būtiski samazinās to OCTA klientu skaits, kuri izvēlas atlīdzību saņemt naudā

26.05.2017

Kopš 1. janvāra, kad stājās spēkā izmaiņas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (turpmāk – OCTA likums), kas paredz būtiskas atšķirības atlīdzības apmērā, ja tā tiek izmaksāta remontdarbu vai naudas veidā, tikai 27 % auto īpašnieku izvēlējušies atlīdzību saņemt naudā. Pērn šādu atlīdzības veidu izvēlējās 41 % OCTA klientu, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) apkopotie dati. BTA prognozē, ka likuma grozījumu rezultātā valsts nodokļu ieņēmumi no BTA izmaksātajām OCTA atlīdzībām 2017. gadā pieaugs par 1 miljonu eiro.

 

Izvēloties atlīdzību naudā vai remontdarbu veidā, būtiski atšķiras arī OCTA atlīdzības vidējais apmērs. Vidējā OCTA atlīdzība autoservisā šajā gadā ir 895 eiro, kas ir par 39 eiro vairāk nekā 2016. gadā. Savukārt naudā izmaksātā vidējā OCTA atlīdzības summa šogad ir 388 eiro, kas ir turpat par 100 eiro mazāk nekā pērn, kad vidējais naudā izmaksātais atlīdzības apmērs bija 480 eiro.

 

 

Grozījumi OCTA likumā “strādā” klientu interesēs

 

BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus izmaiņas klientu paradumos tiešā veidā saista ar grozījumiem OCTA likumā, kas klientus mudina izvēlēties atlīdzības saņemšanu remontdarbu veidā. Tādējādi pakāpeniski izdodas sakārtot arī autoservisu nozari, kas tradicionāli tika saistīta ar augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru.

 

“Saglabājoties esošajai dinamikai, valsts nodokļu ieņēmumi no BTA izmaksātajām OCTA atlīdzībām 2017. gadā varētu pieaugt par 1 miljonu eiro. Taču ne mazāk būtisks ir fakts, ka līdz ar OCTA likuma grozījumiem klients ir stimulēts izvēlēties remontu pie apdrošinātāja sadarbības partnera, kuru izvēle notiek rūpīgi. Mums ir būtiski, lai autoservisam, pie kura sūtīsim savus klientus, būtu laba reputācija, augsta darbu izpildes kvalitāte un ātrums. Līdz ar to varam sacīt, ka OCTA likuma grozījumi darbojas klientu interesēs un mašīnas tiek labotas kvalitatīvos autoservisos” skaidro J.Lucaus

 

Kopējais BTA OCTA atlīdzību apjoms pieaudzis par 9%, kas saistāms ne vien ar grozījumiem likumā, bet arī remonta izmaksu celšanos autoservisos.

 

 

Klienti remontu pie autorizēta dīlera uztver kā bonusu

 

Amserv Motors Virsbūvju remonta vadītājs Aivars Brikmanis atzīst, ka kopš gada sākuma, kad stājās spēkā OCTA likuma grozījumi, servisā palielinājies OCTA klientu skaits. Turklāt būtiski palielinājies vecāka gadagājuma automašīnu īpatsvars, kas servisā nonāk caur apdrošinātāju.

 

“Iepriekš 7 un vairāk gadu vecu automašīnu remonts veidoja 3-5 % no kopējā apjoma. Šobrīd redzam, ka šādu automašīnu īpatsvars veido jau 10 % un pamatā tās nāk caur apdrošinātāju. Sarunās ar klientiem bieži esam novērojuši, ka vecāku automašīnu īpašnieki iespēju remontēt mašīnu pie autorizēta dīlera vērtē kā bonusu, ko nodrošinājis apdrošinātājs,” stāsta Aivars Brikmanis.

 

Grozījumi OCTA likumā ieviesti, lai mazinātu ēnu ekonomiku autoservisu jomā

 

BTA atgādina, ka pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma ar mērķi veicināt nodokļu maksāšanu par transportlīdzekļu remontu, šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi OCTA likumā. Tie paredz transportlīdzekļu bojājumu gadījumos par 30 % samazināt izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas apmēru pirms remontdarbu veikšanas gadījumos, kad transportlīdzekļa īpašnieks remontdarbu vietā izvēlas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas saņemt naudas summas veidā, proti, pirms remontdarbu veikšanas transportlīdzekļa īpašniekam apdrošinātājs izmaksās 70 % no remontdarbu izmaksu tāmes, atskaitot PVN summu, savukārt atlikušos 30 % no remontdarbu izmaksu tāmes un PVN summas daļu transportlīdzekļa īpašnieks var saņemt pēc tam, kad iesniegti veikto remontdarbu apliecinošie dokumenti.

 

Līdz ar grozījumiem OCTA likumā palielināts arī termiņš, kādā transportlīdzekļa īpašnieks var iesniegt veiktos remontdarbus apliecinošos dokumentus – līdzšinējo divu mēnešu vietā, no šī gada 1. janvāra klienti pēc izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības var iesniegt maksājumus apliecinošos dokumentus par veiktiem remontdarbiem četru mēnešu laikā. OCTA likumā arī precizēts laiks, kādā apdrošinātājam pēc maksājumus apliecinošo dokumentu saņemšanas jāpieņem lēmums par papildu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu – iepriekšējo 30 dienu laikā kopš 1. janvāra apdrošinātājam lēmums jāpieņem 15 dienu laikā.

 

 

Par uzņēmumu

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā visu veidu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vienlaikus BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā – 2016. gadā BTA apdrošināšanas atlīdzībās vidēji ik darba dienu izmaksāja vairāk nekā 300 tūkstošus eiro jeb aptuveni 38 tūkstošus eiro ik darba stundu.

 

BTA lielākais akcionārs ir Vairāk nekā 50 uzņēmumi 25 valstīs veido grupu ar spēcīgu zīmolu, 190 gadus ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē un ciešu sadarbību ar klientiem. VIG nodarbina 23 000 darbiniekus un ir izteikts līderis savos galvenajos tirgos. VIG ir koncerns ar labāko ATX reitingu – labākais Vīnes biržā, un tā akcijas kotējas arī Prāgas biržā.

 

Papildu informācija:
Linda Upeniece
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts linda.upeniece@bta.lv
tālr.: 67025676, mob. tālr.: 26756841