X

BTA: būtiski pieaug interese par dažādu papildu risku iekļaušanu KASKO polisēs

28.10.2016

Saskaņā ar apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) apkopotiem datiem šī gada deviņos mēnešos pieprasījums KASKO polisēs iekļaut papildu riskus palielinājies par 37 %, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laika periodu. Tas liecina, ka autovadītāji arvien vairāk novērtē brīvprātīgās apdrošināšanas nozīmi un lielāku uzmanību pievērš papildu pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti KASKO polises ietvaros.

 

Apkopojot informāciju par autovadītāju izvēlētajiem papildu riskiem KASKO polises ietvaros, BTA secinājusi, ka šī gada deviņos mēnešos vislielākais intereses pieaugums ir par iespēju saņemt nomas automašīnu laika periodā, kad autovadītājam piederošā automašīna atrodas remontā – pieprasījums pēc šāda riska iekļaušanas KASKO polisē palielinājies četras reizes. Tas apliecina, ka arvien vairāk cilvēku cenšas sevi pasargāt ne tikai no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem par transportlīdzekļa bojājumu novēršanu, bet arī pasargāt sevi no neērtībām un ikdienas ritma traucējumiem, kas varētu rasties gadījumā, ja transportlīdzekļa remontdarbu veikšana ilgst vairākas dienas un cilvēks paliek bez savas automašīnas. Jāatzīmē, ka, izvēloties šo papildu risku, klientiem tiek piedāvātas atbilstoša aprīkojuma automašīnas, kas nav vecākas par trīs gadiem.

 

Saskaņā ar BTA datiem, būtiski – par 73 % – palielinājusies arī autovadītāju interese KASKO polises ietvaros iekļaut transportlīdzekļa apkopes risku, kas paredz segt izdevumus par transportlīdzekļa bojājumiem, kas radušies remontdarbu vai citu apkopes darbu laikā. BTA novērojumi liecina, ka remontdarbu un citu apkopes darbu veicēji ne vienmēr pilnā apmērā uzņemas atbildību par klientu automašīnai radīto bojājumu novēršanu, kā arī nereti šie pakalpojumu sniedzēji nav apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, kas nodrošinātu klientiem radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

 

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče: “KASKO polises ietvaros šodien, salīdzinājumā ar laika periodu pirms 10 gadiem, tiek piedāvātas ievērojami plašāks segums, lai pasargātu sevi no finansiāliem zaudējumiem un neērtībām. Ja agrāk KASKO polise nodrošināja aizsardzību pret finansiāli lieliem izdevumiem auto zādzību, nopietnu ceļu satiksmes negadījumu, ugunsgrēka vai citu dabas stihiju gadījumā, tad šobrīd KASKO polises loma un segums ir būtiski pieaudzis, kā arī tiek piedāvātas arvien plašākas servisa jeb komforta pakalpojumu iespējas, piemēram, var iegādāties KASKO polisi bez pašriskiem, apdrošināt vējstiklus pret plīsumiem, saņemt tehnisko palīdzību uz ceļa dažādās situācijās, izvēloties attiecīgos apdrošināšanas riskus, var saņemt nomas automašīnu remontdarbu veikšanas laikā, veikt remontdarbus sevis izvēlētajā servisā un citas iespējas. KASKO pakalpojuma attīstību veicinājusi gan sīvā tirgus konkurence, gan arī apdrošinātāju sekošana līdzi automašīnu īpašnieku mainīgajām prasībām un ikdienas paradumiem. Mūsdienās automašīna daudziem vairs nav luksuss prece, bet gan ikdienas nepieciešamība. Mainoties iedzīvotāju paradumiem un pieaugot iedzīvotāju izpratnei par apdrošināšanas nozīmi, cilvēki arvien vairāk rūpējas par to, lai neparedzēti gadījumi neietekmētu viņu ikdienu un neradītu neērtības, tāpēc likumsakarīgi pieaug autovadītāju interese par papildu risku apdrošināšanu KASKO ietvaros. KASKO pakalpojums šodien nav tikai automašīnu apdrošināšana pret dažādiem bojājumiem, bet lielā mērā autovadītāju ērtību saglabāšanas garantija”.

 

BTA dati liecina, ka ik gadu palielinās tādu KASKO polišu īpatsvars, kurās iekļauts vismaz viens papildu risks. Šī gada deviņos mēnešos jau 89 % no visiem BTA KASKO klientiem izvēlējušies polises segumā iekļaut vienu vai vairākus papildu riskus. Vērtējot pēc pārdoto polišu skaita, vispopulārākie KASKO polises papildu riski, ko šī gada deviņos mēnešos izvēlējušies BTA klienti, ir automašīnas atslēgu zādzību risks, hidrotrieciena risks un iespēja veikt remontdarbus klienta izvēlētajā un iecienītajā autoservisā.

 

Attīstoties KASKO pakalpojumam un papildinot to ar dažādām papildu servisa iespējām, gadu laikā arī ievērojami palielinājies izmaksāto KASKO atlīdzību apjoms. Ja 2005. gadā BTA KASKO atlīdzībās izmaksāja 5,5 miljonus eiro, tad pērn BTA atlīdzībās izmaksāja jau 9 miljonus eiro. Šī gada deviņos mēnešos BTA apdrošināšanas atlīdzībās KASKO veidā jau izmaksājusi vairāk nekā 7 miljonus eiro. Ņemot vērā, ka visbiežāk BTA saņem atlīdzību pieteikumus par ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātiem transportlīdzekļiem, tad likumsakarīgi visvairāk no kopējās KASKO apdrošināšanas atlīdzībās izmaksātās summas BTA šogad izmaksājusi klientiem tieši par šo risku. Tad seko BTA izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par trešo personu pretlikumīgām darbībām, automašīnu zādzībām un bojātiem stikliem. Ņemot vērā arvien pieaugošo BTA klientu interesi par KASKO papildu risku apdrošināšanu, kā arī šo priekšrocību izmantošanu, iestājoties riskam, būtiski pieaug arī izmaksāto atlīdzību summas. BTA prognozē, ka šogad salīdzinājumā ar pērno gadu BTA izmaksāto atlīdzību summa par dažādiem KASKO papildu riskiem divkāršosies, sasniedzot 15 % no kopējās BTA izmaksāto atlīdzību summas KASKO veidā.

 

BTA ir viena no lielākajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksātājām Baltijā. Pērn BTA grupas uzņēmumi apdrošināšanas atlīdzībās ik darba dienu izmaksāja vidēji 398 tūkstošus eiro jeb aptuveni 50 tūkstošus eiro ik darba stundu.

 

 

Par uzņēmumu BTA

 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) dibināta 2014. gadā “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas rezultātā, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. 2016. gada augustā par uzņēmuma lielāko akcionāru kļuva viens no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā "Vienna Insurance Group AG". BTA ir saņēmusi licenci visu veidu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai visās trijās Baltijas valstīs.

 

 

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796