X

BTA auditētā peļņa pērn pusgada laikā 4,2 miljoni eiro

21.04.2016

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA), kas pēc mātes uzņēmuma “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas pārņēma tās Baltijas valstu biznesa portfeli un savu darbu reāli sāka 2015. gada 1. jūlijā, auditētā peļņa pērn sasniedza 4,2 miljonus eiro. Turpinot stiprināt BTA pozīcijas Baltijas tirgū, 2016. gadā BTA aktivizē darbību korporatīvo klientu segmentā, kā arī veicina biznesa apjomu attīstību Igaunijā.

 

Kā norāda BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus, pēc mātes uzņēmuma “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas galvenais BTA uzdevums ir turpināt BTA attīstību Baltijas tirgū, piedāvājot kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus, saglabājot BTA pozīciju starp vadošajiem apdrošinātājiem Baltijā. “To, ka līdzšinējie uzņēmuma attīstības soļi ir bijuši pareizi, apliecina veiksmīgie finanšu rezultāti. Laika periodā no 2015. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim BTA saskaņā ar auditētajiem finanšu rezultātiem parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 55,7 miljonu eiro apmērā. Neraugoties uz kopējo BTA bruto izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjomu 35,6 miljonu eiro apmērā, BTA auditētā peļņa pirms nodokļa nomaksas pērn pusgada laikā sasniedza 4,2 miljonus eiro. Lai turpinātu veiksmīgu BTA attīstību un sasniegtu veiksmīgus rezultātus, mūsu izvirzītās prioritātes pērn bija biznesa portfeļa sabalansēšana, administratīvo procesu un darbības izdevumu optimizēšana. Rezultātā Baltijas valstīs sasniedzām vienu no labākajiem kombinētās attiecības rādītājiem (93,1 %) starp vadošajiem uzņēmumiem Baltijas apdrošināšanas tirgū,” atzīmē J.Lucaus.

 

Raksturojot Baltijas valstu apdrošināšanas tirgu, kurā darbojas BTA, J.Lucaus uzsver, ka tirgus turpina attīstīties. Par to liecina ne tikai stabilais bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms, bet arī dažādu apdrošināšanas pakalpojumu attīstība, it īpaši brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos. Tas savukārt nozīmē, ka iedzīvotāji arvien vairāk novērtē apdrošināšanas nepieciešamību un tās sniegto finansiālo drošību.

 

Vērtējot finanšu rezultātus apdrošināšanas portfelim, kas tika pārņemts no mātes uzņēmuma 2015. gada 1. jūlijā, 2015. gadā bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms ir sasniedzis 2014. gada līmeni. Baltijas valstīs bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms 2015. gadā sasniedza 114 miljonus eiro. Sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem, jāatzīmē, ka saglabājas iepriekšējā pozitīvā tendence, proti, bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos gan Baltijā kopumā, gan katrā valstī atsevišķi pieauga. Baltijā kopumā 2015. gadā bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos sasniedza 74,4 miljonus eiro, kas ir par 4,4 % vairāk nekā 2014. gadā. Būtisks bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums Baltijas valstīs sasniegts nelaimes gadījumu apdrošināšanā (+18,9 %), KASKO apdrošināšanā (+7,6 %) un īpašuma apdrošināšanā (+6,9 %).

 

Ņemot vērā pārņemto biznesa portfeli, kopumā bruto apdrošināšanas atlīdzībās Baltijas valstīs 2015. gadā izmaksāti 70,5 miljoni eiro, kas ir par 15,3 % vairāk nekā 2014. gadā. Apdrošināšanas atlīdzību pieaugumu 2015. gadā sekmēja gan pieaugošais ceļu satiksmes negadījumu skaits, gan autoservisa pakalpojumu izmaksu pieaugums visās trijās Baltijas valstīs, kā arī ārstniecisko pakalpojumu izmaksu pieaugums Latvijā un Lietuvā.

 

Vienlaikus jāatzīmē, ka Baltijas valstu apdrošināšanas tirgū konkurences līmenis saglabājas ļoti augsts. Visās trijās Baltijas valstīs konkurences ietekmē notiek sīva cīņa par katru klientu. Pērn konkurenci veicināja arī izmaiņas citu apdrošināšanas tirgus dalībnieku īpašnieku struktūrās. Vislielākā konkurence novērojama transportlīdzekļu apdrošināšanas veidos. Jau vairākus gadus OCTA nozare gan Latvijā, gan Igaunijā strādā ar zaudējumiem. Sīvā konkurence apdrošināšanas tirgū neļauj palielināt OCTA polišu cenas tādā apmērā, kas būtu adekvāts palielinājums, ņemot vērā objektīvās izmaksas šajā apdrošināšanas veidā. Izmaksu palielinājumu pērn ietekmēja ceļu satiksmes negadījumu skaita pieaugums un autoservisu pakalpojumu cenu palielinājums visās trijās Baltijas valstīs.

 

Līdzīgi kā citās nozarēs, arī apdrošināšanas nozarē ir jūtama distances saziņas kanālu izmantošanas pieauguma tendence, proti, arvien vairāk klientu nosūta pieteikumus un iegādājas apdrošināšanas pakalpojumus ar interneta starpniecību. Lietuvā BTA bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms par apdrošināšanas pakalpojumiem, kas iegādāti ar interneta starpniecību, 2015. gadā pieaudzis par 11 %. Latvijā ar interneta starpniecību iegādāto apdrošināšanas pakalpojumu parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju apjoms saglabājies 2014. gada apmērā. Attīstot klientu apkalpošanas servisu, BTA pērn pilnveidoja atlīdzību pieteikšanas iespējas distances saziņas kanālos. 2015. gadā 98 % no kopējā Latvijā, 90 % no Igaunijā un 71 % no Lietuvā BTA saņemto atlīdzību lietu skaita tika reģistrēti attālināti Klientu atbalsta dienestā. Tas liecina, ka klienti arvien biežāk izvēlas lietot dažādas mobilās un e-platformas, lai ne tikai iegādātos apdrošināšanas pakalpojumus, bet arī lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzības.

 

Turpinot iesākto pozitīvo attīstības tendenci, 2016. gadā BTA valde, tās sastāvā: valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus, valdes locekļi Oskars Hartmanis un Evija Matveja, kā prioritātes ir izvirzījuši: veicināt uzņēmuma darbību korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot konkurētspējīgus pakalpojumus, kā arī kāpināt kopējos biznesa apjomus Baltijas valstīs, jo īpaši Igaunijā, kur redzams tirgus izaugsmes potenciāls. Piesaistot investoru - Austrijas apdrošinātāju “Vienna Insurance Group AG” un saglabājot BTA zīmolu, tradīcijas un vērtības, BTA šogad turpinās pilnveidot un paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu, izmantos un aizgūs plašāku starptautisku pieredzi no koncerna, kuram ir zināšanas par nozari, kas veidojušās 190 gadu garumā.

 

 

Par uzņēmumu

Apdrošināšanas akciju sabiedrība (turpmāk – AAS) “BTA Baltic Insurance Company” dibināta 2014. gadā “BTA Insurance Company” SE reorganizācijas rezultātā, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. AAS “BTA Baltic Insurance Company” mātes uzņēmums “BTA Insurance Company” SE apdrošināšanas tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadu, 2009. gadā kļūstot par trešo lielāko apdrošinātāju Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas "Deloitte" 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā “BTA Insurance Company” SE ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.

2015. gada decembrī AAS “BTA Baltic Insurance Company” noslēdza līgumu par investora – viena no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā "Vienna Insurance Group AG" (VIG) piesaisti. Darījums tiks realizēts pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas no nozares uzraugošajām institūcijām, kas varētu notikt 2016. gada pirmajā pusgadā.

 

 

Papildu informācija:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796