BTA: Ārpakalpojuma grāmatvežiem atlicis tikai mēnesis laika obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises iegādei

02.06.2017

Ārpakalpojuma grāmatvežiem atlicis vēl tikai mēnesis laika, lai izvēlētos Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu savai profesionālajai darbībai – no 1. jūlija tā būs obligāta prasība, atgādina apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA Baltic Insurance Company” (BTA) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītājs Raivis Štrauss.

 

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” nosaka, ka no šī gada 1. jūlija ārpakalpojuma grāmatveža profesionālajai darbībai ir jābūt civiltiesiski apdrošinātai. Minimālais atbildības limits ir 3000 eiro. BTA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītājs Raivis Štrauss uzsver, ka polisi ieteicams izvēlēties rūpīgi, iegādājoties jēgpilnu apdrošināšanu, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, būs reāls atbalsts.

 

“Prakse liecina, ka grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, kas līdz šim ir parūpējušies par profesionālo civiltiesisko apdrošināšanu, objektīvi izvērtē riskus un zaudējumus, kas var rasties pieļautu kļūdu dēļ. Tāpēc grāmatvedības pakalpojumi sniedzēji parasti iegādājas polisi ar limitu 500 000 eiro un vairāk. Iespējams, ka mazam grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam tik liels segums nav nepieciešams, taču nav lietderīgi izvēlēties minimālo likumā noteikto risku segumu, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, neko daudz nelīdzēs” vērtē Raivis Štrauss.

 

Izvēloties sev piemērotāko profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, BTA aicina pievērst uzmanību polisē iekļauto risku segumam.

“Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju gadījumā būtisks risks ir neiekļaušanās termiņos. Piemēram, gada pārskata nodošana var būt gan atlīdzināmais, gan neatlīdzināmais gadījums, jo cēloņi nokavējumam var būt dažādi. Jāatceras, ka, iegādājoties polisi, grāmatvedim ir iespēja  koriģēt apdrošināšanas līguma nosacījumus, parūpējoties, lai polise tiešām kalpo kā drošības spilvens, kas palīdzēs,” tā Raivis Štrauss. Viņš piebilst, ka, iegādājoties polisi, būtiski ir arī pievērst uzmanību izņēmuma gadījumu sarakstam un vienoties ar apdrošinātāju  par savas darbības specifikai atbilstošāko apdrošināšanas aizsardzību.

 

BTA dati liecina - kopš likuma grozījumu pieņemšanas pagājušā gada rudenī grāmatvežu interese par apdrošināšanu palielinās. Uzzinot, ka kļūdains bijis priekštats par polises dārdzību un patiesībā tās cena ir pieņemama, daudzi to iegādājas jau pirms likuma spēkā stāšanās un nereti apdrošināšanas līguma nosacījumi pārsniedz likumā noteiktās minimālās prasības pret apdrošināšanu. Līdzšinējā BTA prakse liecina, ka lielākoties apdrošināšanas gadījumi iestājas Valsts ieņēmumu dienesta piemēroto sodu dēļ. Vairāk nekā 80% gadījumos kad trešās personas ir cietušas zaudējumus dēļ grāmatvežu profesionālajām kļūdām šie zaudējumi ir tikuši kompensēti.

 

Par uzņēmumu

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

Papildu informācija:
Linda Upeniece
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
e-pasts linda.upeniece@bta.lv
tālr.: 67025676, mob. tālr.: 26756841