X

BTA apdrošina devīto lielāko rūpnīcu pasaulē par kopējo apdrošinājuma summu 85,5 miljoni eiro

10.09.2015

Šī gada augustā apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) noslēgusi vērienīgu darījumu, apdrošinot pēc platības devītās pasaulē lielākās rūpnīcas – SIA “Lauma Fabrics” – nekustamo un kustamo īpašumu un citus apdrošināšanas riskus par kopējo apdrošinājuma summu 85,5 miljoni eiro.

 

BTA pieredze liecina, ka arvien vairāk uzņēmumu izvēlas kompleksus apdrošināšanas risinājumus, pasargājot uzņēmumu no iespējamiem zaudējumiem, tai skaitā negūtās peļņas, dažādu neparedzētu situāciju gadījumos. Papildus nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanai, uzņēmumi apdrošina ne tikai juridiskās personas vispārējo civiltiesisko atbildību, bet arī biznesa pārtraukšanas risku.

 

Noslēdzot apdrošināšanas darījumu šī gada augustā, BTA ir apdrošinājusi Latvijā un Eiropā pazīstamās mežģīņu, elastīgo adījumu un lenšu ražotāju rūpnīcas – SIA “Lauma Fabrics” – nekustamo īpašumu, kustamo īpašumu – iekārtas, inventāru, aprīkojumu, apgrozāmos līdzekļus – krājumus un izejvielas, kā arī uzņēmuma vispārējo civiltiesisko atbildību un saimnieciskās darbības pārtraukšanas risku ugunsgrēka un papildu risku iestāšanās gadījumā par kopējo apdrošinājuma summu 85,5 miljonu eiro apmērā. Lielāko apdrošinājuma summas daļu – 45 miljonus eiro veido nekustamā īpašuma apdrošinājuma summa. Lauma Fabrics ražotnes ēka aizņem 115 645 kvadrātmetrus. Pēc platības SIA “Lauma Fabrics” ir devītā lielākā rūpnīca pasaulē un, saskaņā ar Wikipedia.org datiem, pasaulē desmitā lielākā ēka.

 

Edijs Egliņš, SIA “Lauma Fabrics” ģenerāldirektors: ”Mūsdienās, lai veiksmīgi īstenotu biznesa stratēģijas un sasniegtu izvirzītos mērķus, ir svarīgi domāt tālredzīgi un maksimāli pasargāt biznesu no neparedzētiem gadījumiem. Ir faktori, kas var ietekmēt biznesa turpmāku attīstību, piemēram, ģeopolitiskā situācija, pret ko ne vienmēr un ne visos gadījumos ir iespējams apdrošināties. Mūsuprāt, ražošanas uzņēmumiem vitāli svarīga un nepieciešama ir ēku, iekārtu, apgrozāmo līdzekļu apdrošināšana, kā arī biznesa pārtraukšanas riska apdrošināšana, kas ļauj pasargāt uzņēmumu no negūtās peļņas gadījumā, ja konkrētu risku rezultātā uzņēmums būs spiests pārtraukt saimniecisko darbību. Esam novērtējuši apdrošināšanas nozīmi, ne tikai apdrošinot ēkas, iekārtas un transportu, bet arī mūsu darbinieki ir pateicīgi par viņiem nodrošināto BTA veselības apdrošināšanas pakalpojumu. Ik gadu dažādu veidu apdrošināšanai novirzām vairāk nekā 120 000 eiro, un esam pārliecināti, ka šis ieguldījums ir viena no drošības garantijām uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī svarīgs aspekts darbinieku lojalitātes un motivācijas veicināšanai.”

 

 

Par BTA

 

Apdrošināšanas uzņēmums BTA dibināts 1993. gadā ar toreizējo nosaukumu „Baltijas Transporta apdrošināšana” AS. Uzsākot darbību jūras un gaisa transporta apdrošināšanas jomā, BTA ātri vien pierādīja sevi kā universālu apdrošināšanas sabiedrību, kas spēj piedāvāt klientiem visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī citās valstīs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.

Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.

BTA ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas eksportē finanšu pakalpojumus un darbojas ne tikai Baltijā. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.

Lai veicinātu dinamiskāku biznesa attīstību Eiropā un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE 2014. gada oktobrī uzsāka reorganizāciju, veicot uzņēmuma sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. Īstenojot reorganizāciju, 2014. gada 27. oktobrī tika reģistrēts BTA meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Pabeidzot reorganizāciju un saglabājot līdz šim sniegto pakalpojumu klāstu, no 2015. gada 1. jūlija apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedāvā AAS “BTA Baltic Insurance Company”, savukārt “BTA Insurance Company” SE turpina tirgus ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

 


Foto: © SIA "Lauma Fabrics"


Foto: © SIA "Lauma Fabrics"

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Grīnberga

Sabiedrisko attiecību vadītāja

AAS „BTA Baltic Insurance Company”

e-pasts agnese.grinberga@bta.lv

Tālr. +371 67025661, mob. tālr. +371 27828796