BTA: 76% iedzīvotāju nespētu atjaunot iedzīvi uguns nelaimes gadījumā

19.07.2017

Vairums Latvijas iedzīvotāju (76%) bez citu palīdzības nespētu tikt galā ar sekām, ko radītu ugunsgrēks mājoklī. Savukārt 16% aptaujāto atzina, ka būtu pasargāti, jo zaudējumus segtu apdrošinātājs, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) veiktā aptauja.

 

Nelaime nenāk brēkdama

 

Nelaimes gadījumus nevar paredzēt, bet pret to radītajām sekām var nodrošināties. Apdrošinātāja BTA veiktā aptauja uzrādīja, ka absolūtajam vairumam Latvijas iedzīvotāju nav pietiekama naudas uzkrājuma, lai nelaimes gadījumā varētu atjaunot vismaz pusi savas iedzīves. Tikai 8% būtu spējīgi paši atlīdzināt radušos zaudējumus. Vēl 16% aptaujāto atzina, ka jūtas droši, jo viņiem radītos zaudējumus segtu apdrošinātājs.

 

 

Reģionos nelaimes pārvarēt grūtāk

 

Aptaujas dati uzrāda, ka galvaspilsētā dzīvojošie par savu mantu domā vairāk – 19% respondentu ir apdrošinājuši savu iedzīvi. Salīdzinot ar pārējiem Latvijas reģioniem, ievērojami lielāks īpatsvars aptaujāto iedzīvotāju jeb 11%, spētu pašu līdzekļiem pārvarēt nelaimi. Visgrūtāk klātos Latgalē dzīvojošajiem, kur savu mājokli un iedzīvi apdrošinājuši 12% respondentu, bet pašu spēkiem ar sekām spētu tikt galā vien 5%. Dati uzrāda, ka arī Zemgalē un Kurzemē iedzīvotāji visbiežāk nespētu atjaunot zaudēto īpašumu, attiecīgi 83% un 81% aptaujāto. Pārsteidzoši, ka 50% respondentu, kuru ienākumi ir virs 900 eiro uz vienu ģimenes locekli, nespētu īsā laika posmā atjaunot savu iedzīvi. Pētījums arī parāda, ka no aptuveni 40% respondentu, kuriem ir mājokļa apdrošināšana, norāda, ka iedzīves apdrošināšana polisē nav iekļauta.

 

 

Sargāt ne tikai māju vai dzīvokli

 

Ja noticis neparedzamais un nelaime notikusi, apdrošinātājs var palīdzēt tikt pāri nelaimei, taču iegādājoties mājokļa apdrošināšanu, jāpievērš uzmanība tās segumam. Pēc nelaimes atgūties būs vieglāk, ja apdrošināta būs arī mājokļa iedzīve. “70% BTA klientu ir apdrošināts ne tikai nekustamais īpašums, bet arī kustamā manta. Vidējā atlīdzība, kas izmaksāta mūsu klientiem, par nelaimes gadījumiem viņu privātīpašumā, šī gada 2.ceturksnī, ir 3 888 eiro. Lielākā atlīdzība, kas šogad izmaksāta, ir 21 093 eiro, bet pagājušajā gadā 101 880 eiro,” uzsver BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.

 

Pasargāt sevi laikus

BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta Ekspertīžu nodaļas vadītājs Ilmārs Džeriņš aicina iedzīvotājus preventīvam nolūkam iegādāties dūmu detektorus, kas no 2020. gada būs obligāti ikvienā mājoklī. Lielus finansiālus līdzekļus dūmu detektora uzstādīšana neprasa, taču tas var ne tikai paglābt mājokli no lieliem postījumiem, bet arī glābt dzīvību.

Visbiežāk BTA klienti izvēlās sevi nodrošināt ar visu risku segumu, kas ir uguns, dabas, stihiskie posti, šķidruma noplūdes, trešo personu prettiesisku rīcību.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
E-pasts elina.rasmane@bta.lv
Tālr. 66936074, mob. tālr. 29374827