AAS ''BTA Baltic Insurance Company'' pievieno AAS ''InterRisk Vienna Insurance Group''

01.08.2017

“Vienna Insurance Group AG” (turpmāk – VIG) nostabilizē savas pozīcijas Baltijas tirgū, pievienojot apdrošināšanas akciju sabiedrību “InterRisk Vienna Insurance Group" (turpmāk – InterRisk) apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA).

 

 

Pateicoties komandas darbam un veiksmīgai izvēlētās stratēģijas realizēšanai, mums izdodas sasniegt arvien labākus rezultātus. To atzinīgi novērtējis arī mūsu lielākais akcionārs - VIG. Līdz ar InterRisk pievienošanu mēs būsim Baltijas tirgus līderi ar plašāko partneru un klientu apkalpošanas centru tīklu visā Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 1300 darbinieku. Vienlaikus aktīvi turpināsim uzlabot digitalizācijas procesus, tādējādi saglabājot klientu servisa fokusu un skaidri apliecinot mūsu jaunās identitātes vērtības – pieejamība, cilvēcīgums un uzticamība. Lielākie ieguvēji būs mūsu klienti, kuriem tiks nodrošināti visizdevīgākie apdrošināšanas pakalpojumi – augsta kvalitāte par iespējami pieejamāko cenu,” uzsver Jānis Lucaus, BTA valdes priekšsēdētājs.

 

InterRisk pievienošana paredz, ka BTA Latvijā tiks pievienots InterRisk Latvijas bizness un infrastruktūra, savukārt InterRisk Lietuvas filiāle tiks pievienota BTA Lietuvas filiālei. Šis process tiks veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā, neradot neērtības un neuzliekot papildu pienākumus InterRisk klientiem un sadarbības partneriem. Esošie apdrošināšanas un sadarbības līgumi paliks spēkā, jo saistības tiks pārmantotas, kas nozīmē, ka līdzšinējās InterRisk tiesības un pienākumi attiecībā uz Baltijas valstu tirgiem pāries BTA. Turklāt pievienošanās process tiks veikts saskaņā ar Lietuvas Republikas Konkurences padomes (LKP) 2016. gada 18. augusta lēmumu Nr. 1S-97 (2016) par VIG līdzdalības iegūšanu BTA. Pievienošanās tiks pabeigta tikai pēc tam, kad tiks noslēgts uzņemto saistību ieviešanas izpildes process LKP pārraudzībā atbilstoši šim lēmumam.

 

Pēc InterRisk pievienošanas BTA arī turpmāk saglabās esošo nosaukumu, zīmolu un jauno vizuālo identitāti, turpinot līdzšinējo uzņēmuma stratēģiju, stiprinot savas pozīcijas tirgū un nodrošinot ilgtermiņa izaugsmi un rentablitāti.

 

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir nozīmīgākā apdrošināšanas sabiedrība Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 2016. gadā 24. augustā par uzņēmuma lielāko akcionāru kļuva viens no vadošajiem apdrošinātājiem Eiropā "Vienna Insurance Group AG", iegādājoties 90 % uzņēmuma akciju. 10 % uzņēmuma akciju pieder uzņēmumam "Balcia Insurance" SE.

 

Par InterRisk

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS (vēsturiskais nosaukums AAS "Baltikums" un "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS) saviem klientiem piedāvā integrētus nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā un Lietuvā, kā arī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Igaunijā. Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir “Vienna Insurance Group AG”.

 

Par VIG

“Vienna Insurance Group AG” ir ar 190 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst apmēram 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā vairāk nekā 24 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Rasmane
Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
E-pasts: elina.rasmane@bta.lv
Tālr. 66936074, mob. tālr. 29374827