Personāla vadītājs

Uz noteiktu laiku

Ar līdzvērtīgu darba pieredzi​ Valodu pratējs Stratēģisks Atbildīgs
Tev ir veiksmīga iepriekšējā pieredze Personāla vadītāja amatā Ar teicamām latviešu un angļu valodas zināšanām Tev ir konceptuāla domāšana, labi attīstītas komunikāciju, sadarbības un prezentācijas prasmes Mēs ticam, ka kopā ir viegli būt atbildīgam

 Tavi pienākumi

  • Vadīt un nodrošināt struktūrvienības efektīvu darbību un attīstību
  • Nodrošināt ar personālu saistīto procesu budžeta posteņu plānošanu un kontrolēt to izpildi
  • Analizēt personāla statistikas rādītājus un informēt Valdes priekšsēdētāju par rezultātiem
  • Nodrošināt atlases procesu un vadīt jaunu darbinieku atlasi
  • Nodrošināt darba attiecību dibināšanu, uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā pārtraukšanu atbilstoši Darba likumam un citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
  • Vadīt personāla novērtēšanas procesus
  • Nodrošināt apmācības sistēmas izstrādi un pilnveidošanu
  • Nodrošināt amatu aprakstu izstrādi un aktualizāciju
  • Nodrošināt personāla procesu ieviešanu un pilnveidošanu BTA

Darba laiks Adrese
Darba dienās 8:30 – 17:00 Sporta iela 11, Rīga

 


Iesniegt pieteikumu

*Obligāti aizpildāmie lauki

Autentifikācijas pārbaude: