All insurance types

Employees

ADD LINK

Health Insurance

ADD LINK

Accident Insurance

ADD LINK

Driver and Passenger Accident Insurance

plane ADD LINK

Aircraft Crew Member Accident Insurance

ADD LINK

Business Trip and Travel Insurance

ADD LINK

Travel Insurance for Truckers

ADD LINK

Travel Insurance for Manual Workers

Road vehicles

octa ADD LINK

MTPL

ADD LINK

MTPL Legal Assistance

OCTA Palīdzība uz ceļa ADD LINK

MTPL Roadside Assistance

KASKO ADD LINK

CASCO

KASKO Bedres ADD LINK

CASCO Potholes

Motociklu KASKO ADD LINK

Motorcycle CASCO

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana ADD LINK

Specialized Machinery and Equipment Insurance

Property and equipment

Mājokļa apdrošināšana ADD LINK

Commercial Property Insurance

Celtniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana ADD LINK

Building and Construction All-Risk Insurance

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana ADD LINK

Specialized Machinery and Equipment Insurance

Third-party liability

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

General Civil Liability Insurance for Legal Entities

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Professional Indemnity Insurance

Atpūtas kuģošanas līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Civil Liability Insurance of Recreational Craft Owners

Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Civil Liability Insurance of Aircraft Owners

Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Unmanned aircraft owners’ third party liability insurance

Builders

Mājokļa apdrošināšana ADD LINK

Commercial Property Insurance

Celtniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana ADD LINK

Building and Construction All-Risk Insurance

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

General Civil Liability Insurance for Legal Entities

Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Professional Indemnity Insurance

ADD LINK

Construction Bond Insurance

Farmers

ADD LINK

Crops Insurance

ADD LINK

Livestock Insurance

Specializētās tehnikas un iekārtu apdrošināšana ADD LINK

Specialized Machinery and Equipment Insurance

Coverage for discharge of obligations - Bond insurance

ADD LINK

Construction Bond Insurance

ADD LINK

Customs Bond Insurance

ADD LINK

Performance Bond Insurance

ADD LINK

Trade Credit Insurance

Cargos, carriers, and associated businesses

ADD LINK

Cargo Insurance

ADD LINK

Cash Transportation Insurance

ADD LINK

Freight Forwarder’s Third Party Liability Insurance

Watercraft and their owners

ADD LINK

Marine Insurance

ADD LINK

Recreational Craft Insurance

Atpūtas kuģošanas līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ADD LINK

Civil Liability Insurance of Recreational Craft Owners

Aircraft and their owners

ADD LINK

Aircraft Insurance

ADD LINK

Civil Liability Insurance of Aircraft Owners

ADD LINK

Aircraft Crew Member Accident Insurance

Railway vehicles

ADD LINK

Railway Transport Insurance