1 EUR = 0.702804 LVL

BTA w PolsceBTA swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 2009 roku, zawierając z firmą RESO Europa Service Sp. z o.o. umowę współpracy w zakresie rozpowszechniania polis i zarządzania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.

W 2009 roku polski partner sprzedał ponad 54 tys. polis i uzyskał przypis w wysokości przeszło 9 mln zł. Rok później liczba sprzedanych polis osiągnęła 160 tys., a przypis wzrósł do 40,4 mln zł. 2011 rok przyniósł firmie 75,4 mln zł przypisu ze sprzedaży sprawdzonych produktów ubezpieczeniowych oraz powiększenie liczby klientów do 200 000 osób. Kolejne dwanaście miesięcy okazały się jeszcze większą niespodzianką, gdyż przychód RESO Europa Service sięgnął 94,4 mln zł, zaś ilość sprzedanych polis wzrosła do 248 tys. W 2013 roku uzyskano przypis rzędu 96,4 mln zł, zaś polis sprzedano 268 tys.

RESO Europa Service reprezentowane jest w całej Polsce. Jednocząc ze sobą Klientów, Agentów oraz Brokerów, firma staje się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku. Zajmuje się m.in.: sprzedażą ubezpieczeń dla BTA, reprezentacją łotewskiego towarzystwa przed polskimi instytucjami oraz organami ubezpieczeniowymi, tworzeniem sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych na rynek Polski, organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń oraz administrowaniem procesu likwidacji szkód.

W styczniu 2014 roku "BTA Insurance Company" SE zarejestrowała swój oddział w Polsce. Mimo to nie ma żadnych znaczących zmian we w współpracy z polskim partnerem. W dalszym ciągu BTA będzie kontynuować rozwój sieci agentów sprzedaży wspólnie z RESO Europa Service, a także podnoszenie jakości usług posprzedażowych i likwidacji szkód.

BTA za pośrednictwem RESO Europa Service świadczy w Polsce następujące usługi ubezpieczeniowe:

 • OC, OC krótkoterminowe
 • Ubezpieczenie graniczne, Zielona Karta
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Auto Szyby
 • Pomoc Podczas Podróży- Assistance
 • Turystyczne (Federacja Rosyjska, Republika Białoruś)
 • OC Agenta ubezpieczeniowego
 • Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego
 • Dom Pakiet (ubezpieczenie mienia, OC w życiu prywatnym, NNW, assistance)
W najbliższym czasie zostaną wprowadzone następujące produkty ubezpieczeniowe:
 • Auto Casco
 • Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw niekomercyjnych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podmiotu
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Gwarancje finansowe
 • Ubezpieczenie turystyczne (Świat)