1 EUR = 0.702804 LVL

BTA w PolsceBTA swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 2009 roku, zawierając z firmą RESO Europa Service Sp. z o.o. umowę współpracy w zakresie rozpowszechniania polis i zarządzania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.

W 2009 roku polski partner sprzedał ponad 54 tys. polis i uzyskał przypis w wysokości przeszło 9 mln zł. Rok później liczba sprzedanych polis osiągnęła 160 tys., a przypis wzrósł do 40,4 mln zł. 2011 rok przyniósł firmie 75,4 mln zł przypisu ze sprzedaży sprawdzonych produktów ubezpieczeniowych oraz powiększenie liczby klientów do 200 000 osób. Kolejne dwanaście miesięcy okazały się jeszcze większą niespodzianką, gdyż przychód RESO Europa Service sięgnął 94,4 mln zł, zaś ilość sprzedanych polis wzrosła do 248 tys. W 2013 roku uzyskano przypis rzędu 96,4 mln zł, zaś polis sprzedano 268 tys.

RESO Europa Service reprezentowane jest w całej Polsce. Jednocząc ze sobą Klientów, Agentów oraz Brokerów, firma staje się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku. Zajmuje się m.in.: sprzedażą ubezpieczeń dla BTA, reprezentacją łotewskiego towarzystwa przed polskimi instytucjami oraz organami ubezpieczeniowymi, tworzeniem sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych na rynek Polski, organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń oraz administrowaniem procesu likwidacji szkód.

W styczniu 2014 roku "BTA Insurance Company" SE zarejestrowała swój oddział w Polsce. Mimo to nie ma żadnych znaczących zmian we w współpracy z polskim partnerem. W dalszym ciągu BTA będzie kontynuować rozwój sieci agentów sprzedaży wspólnie z RESO Europa Service, a także podnoszenie jakości usług posprzedażowych i likwidacji szkód.

BTA za pośrednictwem RESO Europa Service świadczy w Polsce następujące usługi ubezpieczeniowe:

 • ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (standardowe, krótkoterminowe),
 • międzynarodowe ubezpieczenia OC (Zielona Karta, umowy graniczne),
 • ubezpieczenia szyb samochodowych,
 • ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów,
 • ubezpieczenia turystyczne (Rosja, Białoruś),
 • obowiązkowe ubezpieczenia OC agentów ubezpieczeniowych,
 • ubezpieczenia gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych.
W najbliższym czasie planowane jest poszerzenie zakresu oferowanych usług o:
 • ubezpieczenia turystyczne (cały świat),
 • ubezpieczenia AC pojazdów samochodowych,
 • ubezpieczenia majątkowe dla osób fizycznych,
 • ubezpieczenia pomocy na drodze (assistance).