Eiro kalkulators
Oficiālais eiro kurss pret latu: 1 EUR = 0.702804 LVL
Tagad Tu vari ātri un ērti
pieteikt atlīdzību šeit!
Vēlies iegādāties polisi?
Aprēķini prēmiju!

OCTA noteikumi

Piedalīties ceļu satiksmē atļauts tikai tiem transportlīdzekļus, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA). 

Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Par pakāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumiem, sākot ar 2014. gada 24. janvāri, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA), piešķir 2 pārkāpumu uzskaites punktus.

Saskaņā ar grozījumiem OCTA likumā, sākot ar 2008. gada 1. jūniju OCTA apdrošināšanas līgumu ir iespējams slēgt arī izmantojot distances saziņas līdzekļus (Internet vidē). 
Slēdzot OCTA līgumu BTA mājas lapā, apdrošināšanas prēmija Jums būs izdevīgākā nekā slēdzot OCTA līgumu klātienē BTA birojos. 

Sākot ar 2008. gada 1. jūniju ir atcelta prasība izmantot vizuālo informāciju (uzlīmi) auto logos, kā arī atcelts pienākums autovadītājiem līdzi ņemt OCTA apdrošināšanas līguma papīra polisi. Tas nozīmē, ka rakstveida apdrošināšanas polises neesamība neietekmēs apdrošināšanas līguma spēkā esamību! 

Visi OCTA Standartlīgumi to slēgšanas brīdī tiks reģistrēti Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) un CSDD datu bāzēs, kur attiecīgas institūcijas (t.sk. Ceļu policijas darbinieki) varēs pārbaudit OCTA apdrošināšanas spēkā esamību bez ierastās zaļās OCTA veidlapas. Rakstveida OCTA līgums (uz veidlapas vai izdruka no Internet) Jums būs nepieciešams tikai izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas. 

Sākot ar 2006. gada 1. janvāri, Latvijā stājās spēkā vienota Bonus-Malus (atlaižu-piemaksu) sistēma. Sistēmas funkcionēšanas būtību un lietošanu reglamentē Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja (LTAB) saistošie norādījumi, kas tika apstiprināti 2005. gada 17. novembrī.

Plašāka informācija LTAB lapā - http://www.ltab.lv/lv/bm/default.htm 

Kopš 2004. gada 1. maija, Latvijai iestājoties ES, būtiski palielinājās atbildības limiti. Saskaņā ar 2009. gada 1. decembra grozījumiem OCTA likumā, atbildības limiti sastāda:

  1. personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai - līdz 5 000 000 eiro, neatkarīgi no cietušo skaita negadījumā;

  2. mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai - līdz 1 000 000 eiro, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Tas nozīmē to, ka, ja Jūs nodarīsiet zaudējumus trešajai personai vai tās mantai, visus zaudējumus atlīdzinās BTA - Jūsu apdrošināšanas kompānija.

Sākot ar 2004. gada 1. maiju, tika paplašināta arī OCTA apdrošināšanas līgumu (polišu) darbības teritorija: tagad OCTA Standartlīgums ir derīgs ne tikai Latvijā, bet visās Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstīs, t.i., Lietuvā, Igaunijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Kiprā, Čehijā, Vācijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Somijā, Lielbritānijas Apvienotajā karalistē un Ziemeļīrijā, Grieķijā, Ungārijā, Itālijā, Īrijā, Islandē, Luksemburgā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Zviedrijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Šveicē, Horvātijā, Rumānijā un Bulgārijā.

Tātad, izbraucot no Latvijas Republikas teritorijas uz jebkuru no EEZ valstīm, Jums vairs nebūs jāiegādājas atsevišķa OCTA polise.

BTA saviem klientiem piedāvā iespēju iegādāties OCTA polisi par zemāku cenu, ja klients brauc tikai Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) teritorijā.

Kā arī, slēdzot OCTA Standartlīgumus, BTA pastāvīgiem klientiem piemēro Bonusu sistēmu - piešķir atlaides par katru bezavārijas braukšanas gadu! 

Sākot ar 2004. gada 1. maiju:
- OCTA Standartlīgumu var noslēgt uz 3, 6, 9 mēnešiem vai 1 gadu.
- Robežlīgumu var noslēgt uz termiņu no no 1 mēneša līdz 1 gadam.
- Zaļo Karti var noslēgt uz termiņu 15 dienas, 1 līdz 12 mēnešiem.

Standartlīgums tiek noslēgts attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Robežlīgums tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu.

Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Zaļo karti slēdz attiecībā uz Latvijā reģistrētājiem transportlīdzekļiem.

Šobrīd BTA piedāvā arī noslēgt Zaļo karti ar paplašinātu darbības teritoriju:
- Krievijas Federācija, Ukraina un Baltkrievija
- visas Zaļās kartes sistēmas valstis

Klientu atbalsta dienests 26 12 12 12

twitter.com
bta_latvija
facebook
draugiem.lv